Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Kültür Bakanlığı H.Paşa SİT kararına sahip çıktı.

(yorumlar kapalı)

 kdİlgili kurumlarca Haydarpaşa ve çevresi için alınmış bulunan "SİT kararın" kaldırılması için İstanbul 5 Nolu Koruma Kuruluna yapılan itirazların ilki 21.06.2006 tarih ve 167 sayılı kararla, ikincisi ise 07.03.2007 tarih ve 457 sayılı kararla reddedilmiş, bu durum üzerine, Haydarpaşa Gar ve çevresindeki 1 milyon metrekare alanı "kentsel dönüşüme(yağmaya)" açmak isteyen TCDD, bu kararın iptali için İstanbul 1.İdare Mahkemesine 25.06.2007 tarih ve 2007/1294 esas sayılı dosyası ile dava açmıştı.

 

Haydarpaşa Dayanışmasının bileşenlerinden olan Mimar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Demiryolu çalışanlarından Tugay Kartal, Ayşen Dönmez, Soner Önal da dava dosyasına, "koruma kurlunun" yanında olmak amacıyla müdahillik başvurusunda bulunmuştu.

İlgili kurumlarca Haydarpaşa ve çevresi için alınmış bulunan "SİT kararın" kaldırılması için İstanbul 5 Nolu Koruma Kuruluna yapılan itirazların ilki 21.06.2006 tarih ve 167 sayılı kararla, ikincisi ise 07.03.2007 tarih ve 457 sayılı kararla reddedilmiş, bu durum üzerine, Haydarpaşa Gar ve çevresindeki 1 milyon metrekare alanı "kentsel dönüşüme(yağmaya)" açmak isteyen TCDD, bu kararın iptali için İstanbul 1.İdare Mahkemesine 25.06.2007 tarih ve 2007/1294 esas sayılı dosyası ile dava açmıştı.

 

Haydarpaşa Dayanışmasının bileşenlerinden olan Mimar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Demiryolu çalışanlarından Tugay Kartal, Ayşen Dönmez, Soner Önal da dava dosyasına, "koruma kurlunun" yanında olmak amacıyla müdahillik başvurusunda bulunmuştu.

İstanbul’da tarihi yarımadada Bizans sarayı kalıntıları üzerine ilave otel inşaatına izin verilmesi tartışmaları üzerine başta Kültür Bakanlığı olmak üzere gerçek sorumlular suçu koruma kurullarına yükleyip işin içinden sıyrıldıkları bu günlerde TCDD nin Haydarpaşa SİT kararının iptali için açtığı davada Kültür Bakanlığı Mahkemeye gönderdiği ilk yazılı savunmasında Haydarpaşa SİT kararını savundu.

 

TCDD den müdahillik başvuruları üzerine gelen görüş ve Kültür Bakanlığının ilk savunmansı inceleyecek olan İstanbul 1 nolu İdare Mahkemesi gerek müdahillik başvurularımızı, gerekse davanın duruşmalı yapılıp yapılmayacağına, davacı tarafın YD talebi ve davanın devamı ile Davalı tarafın hukuki dayanaktan yoksu olan davada davanın ve YD talebinin nin reddi istemlerini görüşüp karar verecektir.

 

Sürece ilişkin haberlerin yer aldığı linkler

 

http://www.arkitera.com/haber_21045_tcdd-den-kendi–sit-ine-dava.html

 

http://www.arkitera.com/haber_18297_tcdd-haydarpasada-sit-kararina-karsi-dava-acti.html

 

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=168

 

Kültür bakanlığının yaptığı savunma ise aşağıdadır.

 

TCDD den müdahillik başvuruları üzerine gelen görüş ve Kültür Bakanlığının ilk savunmansı inceleyecek olan İstanbul 1 nolu İdare Mahkemesi gerek müdahillik başvurularımızı, gerekse davanın duruşmalı yapılıp yapılmayacağına, davacı tarafın YD talebi ve davanın devamı ile Davalı tarafın hukuki dayanaktan yoksu olan davada davanın ve YD talebinin nin reddi istemlerini görüşüp karar verecektir.

 

Sürece ilişkin haberlerin yer aldığı linkler

 

http://www.arkitera.com/haber_21045_tcdd-den-kendi–sit-ine-dava.html

http://www.arkitera.com/haber_18297_tcdd-haydarpasada-sit-kararina-karsi-dava-acti.html

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=168

Kültür bakanlığının yaptığı savunma ise aşağıdadır.

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com