Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Kadıköylüler Söğütlüçeşme’de AVM İstemiyor

Söğütlüçeşme tren istasyonunda bir araya gelen Kadıköylüler, YHT Viyadüğü inşaatına karşı çıktı. İçeriği kamuoyuna açıklanmayan yeni proje ile ilgili “YHT için viyadük ve yeni bir hatta ihtiyaç yoktur. Bilimsel ulaştırma çalışmaları sonucunda gar olamayacağı kesinlikle belirlenen ve viyadük üzerinde yer alan Söğütlüçeşme İstasyonu’nun, mevcut demiryolu hatları ve yolcu peronları dışında yeni viyadükler yapılarak genişletilmeye çalışılması, neye hizmet ettiği belli olmayan bir çabadır; sonunda gelinen noktada ticari rant dışında bir anlam içermemektedir” açıklaması yapıldı.

Söğütlüçeşme istasyonunda toplanan kitleye ilk konuşmayı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Murat Oral yaptı. Murat Oral “TCDD’nin gar ve istasyon alanları sermayenin kullanımına açılmak üzere çeşitli projeler üretiliyor. Tarihi Ankara gar sahası Sağlık Bakanının kurucusu olduğu vakfa verildiğini, Sirkeci Kazlıçeşmesi arası demiryolu hattının birinin yaya ve bisiklet yoluna çevrildiğini, Sirkeci feribot iskelesi alanının Yeşilay’a verilerek düğün salonu yapıldığını, Haydarpaşa ve Sirkeci garda toplam 29 bin m2 alanın Hazerfan adlı firmaya verilmek istendiği ancak yargı kararı ile iptalinin sağlandığını, Söğütlüçeşme garda viyadük inşa edilerek YHT işletmeciliğine katkı sağlanmasının mümkün olmadığını” dile getirmiştir.

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensupları; yaşadığı çevreye, kentine, doğasına, kültürüne, tarihine sahip çıkan değerli Kadıköylüler, İstanbullular, mücadeleyi inançla sürdüren STK ve siyasi parti temsilcileri hoş geldiniz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılında Söğütlüçeşme’de gerçekleştirilmek üzere bir AVM/GAR Projesi ve İmar Planı değişikliği hazırladı. Ancak bu proje ve plan değişikliği Kadıköylüler, TMMOB, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve dönemin Kadıköy Belediyesi’nin planlara yoğun itirazı ve açtıkları dava sonucunda iptal edildi. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, imar planı değişikliğini 2021 yılı temmuz ayında verdiği kararla; “planlama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine uygun olmadığı anlaşılan dava konusu planlarda hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle iptal etti.

Daha sonra, “iklim” eki alarak Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı olarak kendini revize eden ilgili bakanlık, 2021 Aralık ayında planları revize ederek yeniden askıya çıkardı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün sayfasında “Bilirkişi raporlarında belirtilen gerekçeler doğrultusunda gerekli tüm revizelerin yapıldığı” ifade edilmekle birlikte, yeni projenin ne olduğu kamuoyuna açıklanmadı.

Projenin içeriği kamuoyuna resmen açıklanmazken, biz konuya ilişkin bazı bilgileri, halka açık bir firma olan müteahhit AKFEN Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, 6 Nisan 2022’de yaptığı KAP açıklamasından öğrendik. Söz konusu açıklamada, inşaata nisan ayı içinde başlanacağı belirtilerek “İştirakimiz Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.’nin toplam 20 milyon EUR bedelli Söğütlüçeşme Projesi yatırımındaki Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü inşaatına Nisan 2021’de başlanacaktır. Söğütlüçeşme’yi bir kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirmeyi planlayan şirketimiz proje ile ilgili olarak, bulunduğu şehrin en iyilerini tek bir çatı altında bir araya getiren, yiyecek ve kültür pazarı konsepti ile Miami, New York, Boston, Chicago, Montreal, Lizbon ve Dubai olmak üzere dünyada 7 şehirde faaliyet gösteren TimeOut Market ile potansiyel bir iş birliği yapmak üzere gizlilik sözleşmesi imzalamış olup görüşmelere başlamıştır.” denildiğini görüyoruz.

İçeriği kamuoyuna açıklanmayan yeni proje ile ilgili Yüklenici firma kamuoyuna yukarıdaki açıklamayı yaparken, inşaata başlanmak için gerekli hazırlıklar yapıldı. Geçtiğimiz günlerde TCDD tarafından inşaat alanının çevresine paravanlar yerleştirildi ve üzerlerine “SÖĞÜTLÜÇEŞME VİYADÜK ve ÇEVRE DÜZENLEMESİ” afişleri yapıştırıldı

Yüklenici firma; TCDD’nin, Kadıköy Söğütlüçeşme’deki Marmaray istasyonu ile yüksek hızlı tren istasyonunun da içinde yer aldığı arazisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 1 Haziran’da Çevresel Etki Değerlendirmesi (yani ÇED) başvurusu yaptığında, daha önce büyük tepki çeken AVM gar projesinden vazgeçildiği ortaya çıktı. Ancak 40 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacağı ifade edilen yeni projenin detayları başvuruda açıklandı. Eski projede AVM gar projesinin 7 viyadük bloğu ve 76 dükkân ile ofisten oluşacağı açıklanırken TCDD’nin yeni Söğütlüçeşme projesinde 36 viyadük bloğu, 13 adet bir veya iki katlı hafif çelik yapılar içerisinde 108 ticari alanın yer alacağı belirtildi. AVM projesinden vazgeçilmesine rağmen ticari alanların artırılması dikkatleri çekerken eski projede 443 araçlık olacağı ifade edilen otopark kapasitesi de 169’a düşürüldü. Ayrıca TCDD’nin ÇED dosyasında inşaatı yapacak yüklenici firmanın bilgilerine yer vermediği görüldü.
ÇED başvurusunda ayrıca, proje alanı üzerinde toplam 52 ağaç olduğu belirtilerek, bunların 19 adedinin dikili, kuru durumda olduğu ve 33 adedinin ise sağlıksız durumda olduğu iddia ediliyor. Dikili kuru ve sağlıksız ağaçların böcek veya diğer zararlılara karşı savunmasız durumda olması nedeniyle, bunların sağlıklı ağaçlar için tehlike oluşturduğu belirtiliyor. “Yapılacak peyzaj çalışmaları ile mevcut durumda sağlıksız olan ağaçlar alandan çıkarılacak, taşınmaya değer durumda olan ağaçlar ise projede saha içinde veya saha dışında kullanılacaktır.” Deniliyor.

Yüklenici firma ne yapacağını bu şekilde açıklarken, TCDD projeyi “Viyadük ve Çevre düzenlemesi” diye tanımlayarak yapılacak işi basitleştirmeye, Kadıköylülerden gelecek tepkileri azaltmaya çalışıyor, böylece halkı yanıltma suçu işliyor.

Sonuç olarak:

Biz Kadıköylüler, ÇED raporu onaylanmayan, iptal edilen 2019 planlarında yer alan kurum görüşleri güncellenmeyen, halkın görüşü alınmadan hazırlanmış olan planları açıklanmayan, dolayısıyla türlü belirsizlikleri de beraberinde getiren bu projenin uygulanmasını ve bu alanda inşaat yapılmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Bu proje ile bölgeye ticari fonksiyon kazandırılarak bölge çekim merkezi haline dönüştürülecek ve bölgedeki Kadıköy Belediyesi Binası, nikâh salonu, Fenerbahçe stadı, Marmaray, yüksek hızlı tren, metrobüs hatları, otopark, dolmuş durakları nedeniyle günün her saatinde var olan yaya ve araç trafiğine çok ciddi bir yük getirecektir. Bu alanın bu trafik yükünü kaldırması mümkün değildir.
Kadıköy’ün daha çok yeşil alana ve temiz havaya, afet toplanma alanına ihtiyacı vardır. Bu proje ile bölge insanı için bir deprem toplanma alanı olabilecek bir alan yok edilirken, aynı zamanda arkeolojik sit alanı olan bölgenin arkeolojik mirası geri dönülemez şekilde tahrip edilecektir. Bu alanda daha fazla beton, ayrıca daha fazla ısı adası etkisi, yanı sıra ışık kirliliği ve elbette daha fazla hava kirliliği anlamına gelecektir.

Biz Kadıköylüler, kentin içinde kalan az sayıdaki yeşil alanlardan biri olan bu alanın yeşil alan olarak kullanılmaya devam edilmesini istiyoruz.

Yüksek hızlı tren için viyadük ve yeni bir hatta ihtiyaç yoktur. Bilimsel ulaştırma çalışmaları sonucunda gar olamayacağı kesinlikle belirlenen ve viyadük üzerinde yer alan Söğütlüçeşme İstasyonu’nun, mevcut demiryolu hatları ve yolcu peronları dışında yeni viyadükler yapılarak genişletilmeye çalışılması, neye hizmet ettiği belli olmayan bir çabadır; sonunda gelinen noktada ticari rant dışında bir anlam içermemektedir.

Viyadüklerin üzerinde ve altında böyle bir projeyi hayata geçirmek kent planlama ilkelerine, tekniğine ve bilime aykırıdır.

Bu proje ile ortaya çıkacak ticarileşme, Kadıköy çevre esnafını, tarihi çarşı esnafını yoksullaştıracaktır.

Bütün bu nedenlerle Söğütlüçeşme’deki öncelikle ve ivedilikle bu çalışma hemen durdurulmalı, yeşil alan korunmalı, Haydarpaşa Garı, bir an önce gar hizmetlerini vermeye başlamalıdır.
Yaşadığımız tüm bu yıkım sürecinin baş aktörü 1980 darbesi ve bu darbe ile ülkemizi teslim alan neoliberal sistemdir. Yaşam alanlarımıza ve kamusal alanlara yapılan tüm bu saldırılar ancak bu sistemi değiştirdiğimizde son bulacaktır.

Son olarak hayatlarını kent suçları ile mücadeleye adayan ve bu uğurda rehin tutulan Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Hakan Altınay’a buradan yürekler dolusu selam gönderiyoruz. 24.06.2022

SÖĞÜTLÜÇEŞME’DE AVM, GAR, OTOPARK İSTEMİYORUZ.

“SÖĞÜTLÜÇEŞME İSTASYON, HAYDARPAŞA GARDIR.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ
DEVRİMCİ PARTİ
EMEK PARTİSİ
FENERBAHÇE KALAMIŞ DAYANIŞMASI
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
HALKEVLERİ
HAYDARPAŞA DAYANIŞMASI
KADIKÖY KENT DAYANIŞMASI
KUŞDİLİ ÇAYIRI PLATFORMU
SOL PARTİ
SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ
SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
TÜRKİYE KOMUNİST PARTİSİ
TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ
VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ
VALİDEBAĞ SAVUNMASI