Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

İstasyonlarımız.BOSTANCI

(yorumlar kapalı)

    

 

İstasyonumuz Haydarpaşa’ya 9100 m uzakta, denizden 5.4 metre irtifamda(rakım denizden yükseklik)fevkalade manzaraya haiz havası ve suyu ile maruf şirin bir köy­dür. 

 kd

Havası mutedil olduğundan doktorlar  tarafından aşağı yukarı bütün hastalara burası tavsiye edildiği gibi yazın da İstanbul halkının sayfiye mahallini teşkil eder. Kışın hayat İstanbul’a nazaran sönük geçerse de yazın fevkaladedir.  Plaj ve gazinoları ile meşhur olan bu köy yazın bilhassa Cuma ve Pazar günleri tasavvurun fevkinde kalabalık olur hatta su­reti hususiye de kiralanan motor ve çatanalarla kafile halinde halkın hücumu da ekseriya görülür.

Taşdelen ve Kayışdağ buraya yakın olduğundan iyi su u­cuz temin edilir. Ve bu hususta köye ayrıca bir rağbet uyandırır.  

Erenköy nahiyesine bağlı olan bu köy ilk mektep, Cami, Polis merkezi, idman birliği, Halk Fırkası(CHP), Hilaliahmer (Kızılay) ve Fukaraya yardım cemiyetlerine maliktir. Halkı memur rençper ve mütekaidinden ibaret olup munis kimselerdir.  

 kd

İstasyonumuzda her türlü muamele yapılır. Başlıca varidatımızı yolcu nakliyatı teşkil eder. Kadıköy’den Maltepe’ye kadar yeni asfalt yol yapıldığından otobüslerin rekabetine maruz kaldık ve bu yüzden hasılatımız tahminen % 25 azaldı. Tren ücretleri otobüse nazaran çok ucuz olduğu halde otobüsler süratli nakilden maalesef rağbet görmektedir. Sabah ak­şam Köprü – Bostancı -Adalar arasında bir yol vapuru çalışmakta ise de hasılatımıza zararı dokun­madığı gibi yazın Adalarlarla aramızda tezyit edil bir nakil vasıtasından hasılatımız hüsnü tesir görür. Ambar muamelatımız zikre şayan değildir. Buna mukabil hareket noktai nazarından istasyonumuzun hususi ve ehemmiyetli vaziyetleri vardır. Yazın hasılatımız ayda vasati 2500 kışın da 1400 liradır. İstasyonumuzda 1 istasyon şefi 3 hareket memuru ve 2 makasçı görev yapmaktadır. 

Bostancı istasyon şefi: Vedat  

Demiryollar Mecmuası Yıl:1933 sayı:100 

 kd

Foto :1923 Bostancı N.G.Dergisinden

Bostancı İstasyonu bugün itibarıyla yolcu nakliyatına açık olup, bagaj ve yük taşıma nakliyatına kapalıdır. İstasyonun TCDD deki statüsü Banliyö Durak Şefliğidir. Haydarpaşa Gebze banliyö hattının 9+092 km. sinde bulunmaktadır. Rakım 5+04 metredir. Bostancı Banliyö Durak Şefliğinde 1 adet Banliyö Gar şefi, 8 adet gişe memuru(TCDD)5 adet gişe memuru(özel sektör) olmak üzere toplam 14 personel görev yapmaktadır.  

Bostancı İstasyonu 2006 rakamları ile anahat trenlerini kullanan 74.889 yolcudan 1.981.491.50 YTL, Banliyö trenlerini kullanan 1.097.136 yolcudan 2.051.798.50 YTL gelir elde etmiştir.

 

Bostancı istasyonu deniz tarafında Çamaşırcı deresi üzerindeki köprü Osmanlı döneminde inşa edilmiş olup bu gün Bostancı Köprüsü olarak anılmaktadır. Köprünün kısa öz geçmişinide burada hatırlatmakta fayda var.

Bostancı Köprüsü (Kadıköy)

 kd

 

İstanbul, Kadıköy ilçesi Bostancı Mevkiinde bulunan Bostancı Köprüsü, Bostancı Deresi üzerinde 1523-1524 tarihinde yapılmıştır. Osmanlı döneminde şehrin en uç, çıkış noktasında bulunan bu köprünün bulunduğu yerdeki Bostancı Derbendi aynı zamanda şehre giriş ve çıkışları kontrol ederdi. Bu Derbentten ötürü de köprüye "Cisr-i Derbend" ismi verilmişti.

 kd

Köprü 1709’da bir su taşkını ve fırtınadan ötürü yıkılmış, ardından Bostancı Ali Ağa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Kaynaklardan öğrenildiğine göre ilk köprünün ortasında bir kitabe köşkü bulunuyordu. Ancak bu köşkün nasıl olduğu konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Köprünün kitabesi de kaybolmuştur.

 kd

Köprü kesme taştan yapılmış, orta bölümü diğerlerinden daha yüksek tutulmuştur. Köprünün uzunluğu 37.50 m. genişliği 6.00 m. olup, korkuluklarının yüksekliği 0.50 m.dir. Ortadaki göz 6.40 m genişliğinde ve sivri kemerlidir. Bunun iki yanında da 4.00 m. genişliğinde birer küçük sivri kemerli göz daha bulunmaktadır. Ortadaki gözün her iki yanında, büyük ölçüde selyaranlar bulunmaktadır. Ayrıca eski köşkün olduğu yere 1.30xO.35 m. ölçüsünde bir niş yerleştirilmiştir. Bu nişin Olduğu yerde eski köşkün bulunduğu sanılmaktadır. Köprünün her iki başında ikişerden kavuk şeklinde başlıkları olan dört baba taşı bulunmaktadır. Ancak bunlardan yalnızca ikisi günümüze gelebilmiştir.

Köprü 1987 yılında onarılmış, bu arada çevredeki dükkanı ara yer kazandırmak amacıyla köprünün her iki yan gözü doldurulmuş ve zemin yükseltilmiştir. Böylece köprü orijinal durumundan büyük ölçüde uzaklaşmıştır.

Ayrıca  Anadolu Bağdat Demiryolu Müdürü Hugeenin Köşküde Bostancı da bulunmaktadır. Hugeenin Haydarpaşa’dan köşküne kışları trenle yazları ise beyaz yatı ile gelmiştir.  

 kd

Y.Mimar Yonca Kösebay’ın tez kitabından 

Bostancı İstasyonu 1990 lı yılların başında bir restorasyon çalışması geçirmiş ve istasyonun alt eski alt geçidi iptal edilerek, yeni daha geniş bir alt geçit yapılmıştır. Bu çalışma esnasında alt geçidin sahil tarafı çıkışına devasa baraka görünümlü vagona benzetilerek yapılan restoran ise istasyondan denizin görünmesine engel olmaktadır.  

 kd

Bostancı istasyon reserasyonunda Mimar Haldun Bağbakan tarafından yapılan maket fotoğrafı 

İstasyonun etrafındaki brandalı kafeler ile TCDD tarafından yeni yapılan demir parmaklıklı ihatalar tarihi binanın tamamı ile görünmesine ve görüntü alınmasına engel teşkil ettiği gibi görüntü kirliliği de yaratmaktadır.

Bırakın tarihi binaları kent merkezlerindeki sıradan binalara bile klima ünitelerini görünür yere  asmak yasak olmasına rağmen tarihi Bostancı İstasyonuna klima ünitesini asmakta yetkililer bir sakınca görmemişlerdir.  Ayrıca 2 ve 3 YTL verildiği takdirde herkesin şemsiye alma imkanının bulunduğu bir zamanda, istasyon binasının önüne binanın yapılışında olmayan markizde konması binadaki ayrıca bir görüntü kirliliğidir.  

İstasyon şefi Vedat Efendinin anlatımı ile fevkalade manzaraya haiz havası ve suyu ile maruf şirin bir köy­ olan bostancı bugün betonarme yapıları, deniz dolgusu ve artarak kalabalıklaşan nüfusu ile Kadıköy ilçesine bağlı bir semttir.  

Bostancı istasyonu ve çevresine  ait diğer fotoğraflar ve belgeler aşağıdadır   

 kd

Bostancı  Y.Mimar Yonca Kösebay Arşivi

 kd

Bostancı Cami

 kd

 kd

 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
kd
 kd
 kd
kd
 kd
kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd
 kd

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com