Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

HIZLI TREN POLATLIDA ÇİFTÇİYİ MAĞDUR ETTİ

(yorumlar kapalı)

 

HIZLI TREN POLATLI’DA  ÇİFTÇİYİ MAĞDUR ETTİ

HIZLI TREN TARIM ARAZİSİNİ BOZMASIN

ZMO, hafriyatın etkili alanlar üzerine döküldüğünü saptayarak, fotoğraflarla da belgeledi.

 

Ankara – Konya arasında yapımı devam eden Hızlı Tren Projesi, kazı çalışmalarından çıkan hafriyatın verimli tarım arazileri üzerine dökülmesi nedeniyle, tarım topraklarının katliamına dönüşmektedir.

Toplam 306 kilometrelik bir uzunluğa sahip olacak Ankara-Konya Hızlı Tren Projesi kapsamında 8 milyon m3 dolgu, 12 milyon m3 yarma yapılacaktır. Projenin çevre açısından en can alıcı konusu ise, kazıdan çıkacak malzemenin dolguda kullanılacak kısmından artan milyonlarca m3 dip toprağının nasıl kullanılacağına ilişkindir.

Projeye ilişkin olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, demiryolu güzergahı etrafındaki arazilerin tarım arazisi olması nedeniyle hafriyat malzemelerinin geri kalanı için araziye sermek suretiyle bertarafın söz konusu olmadığını belirtmekte ve dolgu faaliyetlerinde kullanılamayacak olan kısmının bertarafı için iki alternatif ortaya koymaktadır; 1) demiryolu boyunca yapılacak servis yollarında kullanım suretiyle bertaraf, 2) açılacak olan malzeme ocaklarının kapatılması sırasında ocaklara serilmek suretiyle bertaraf"

 kdÇED Raporu‘ndaki açık belirleme yanında, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu" ile "Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" hükümleri de verimli tarım toprakları üzerinde hiçbir şekilde hafriyat toprağı dökülemeyeceğini hükme bağlamaktadır.

Buna karşılık, Ankara – Konya yönünde Polatlı‘yı yaklaşık 50 km. geçmiş bulunan Hızlı Tren Projesi‘nde, kazı çalışmalarından çıkan milyonlarca m3 dip toprağı, hatta yakın bölgelerdeki ekili alanların üzerine dökülmektedir.

ODA‘mız tarafından yerinde yapılan tespitler uyarınca, özellikle Polatlı Tarım İşletmesi civarında yapılan çalışmaların bir çevre katliamına dönüştüğü görülmektedir.

Bu bölgede iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birincisinde taşeron firma ile Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü arasında bir Protokol imzalanmış olup, İşletmenin tarımsal amaçlı kullanmadığı alanlara hafriyat toprağı depolaması yapılmıştır.

İkinci yöntemde ise, köylünün ekili tarlası üzerine 6 – 7 metre yüksekliğinde hafriyat toprağı depolanmaktadır. Sözü edilen faaliyetler, ODA‘mızca fotoğraflanmış durumdadır.

Her iki yöntemde de, depolanan hafriyat toprağının sezonda kaydedilecek şiddetli yağışlar sonrasında kaymak suretiyle bir balçık yığını halinde diğer alanları da kaplaması tehlikesi mevcuttur.

Bunun yanında, firma ile arazi sahibi arasında (varsa) yapılan anlaşmanın niteliği ne olursa olsun (satın alma, kiralama vb), ekili arazi üzerine hafriyat toprağı dökülmesi kabul edilemez. Anayasa‘nın 35 inci maddesinin "mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı" hükmü yanında, yukarıda sözü edilen "Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası" hükümleri uyarınca, bu tip faaliyetlerin illerde bulunan "Toprak Koruma Kurullarının" incelemesi ve onayından geçmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Hızlı tren projesinin Konya‘ya kadar olacak çalışmalarında benzer yöntemlerin kullanılma olasılığı, oluşturulan çevre felaketinin boyutlarının artacağına işaret etmektedir.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, verimli tarım topraklarının korunmasına yönelik Anayasal – yasal hükümlerin takipçisi olarak, Hızlı Tren Projesi‘ni ihaleye çıkaran kurumları, işi yürüten ana firma ve taşeron firmaları, sözü edilen projeyi ilgili ÇED hükümlerine uyarlı olarak yürütmek konusunda uyarmaktadır.

Bunun yanında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, ilgili Tarım İl Müdürlükleri ve Çevre ve Orman İl Müdürlüklerini yukarıda sözü edilen konu ile ilgili denetleme yapmaya ve eski haline döndürme de dahil olmak üzere uygun önlemleri almaya, yani görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki, verimli tarım alanları kuralsız kullanıma terk edilecek rant alanları değil, geçmişten devralınan ve geleceğe bırakılacak olan ulusal ortak varlıklarımızdır. 10.07.2007

 kd

Gökhan GÜNAYDIN
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı

ggunaydin@zmo.org.tr

 

 

 

 http://www.tcdd.gov.tr/genel/ankkonyahizliproje.htm

 TCDD web sayfasındaki bilgilere göre

ANKARA – KONYA HIZLI TREN PROJESİNDE SON DURUM

 kd 

 PROJENİN AMACI

Konya; nüfus, tarım ve sanayi açısından Türkiye’nin büyük şehirlerinden biridir.

Ankara-Eskişehir-Afyon Koridorundan Ankara-Konya mevcut Demiryolu 687 Km , Ankara-Konya karayolu ise 258 Km . dir.

Ankara-Konya arasında demiryolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı uzun süre aldığından kara yolu taşımacılığı tercih edilmektedir.

Bu nedenle Konya Şehrinin Türkiye’nin en büyük üç kentine(İstanbul, Ankara, İzmir) daha kısa zamanda ulaşımını sağlayacak hızlı demiryolu ile bağlantısını gerçekleştirmek amacı ile Ankara Konya demiryolu yapılması planlanmıştır.

Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projelerinin tamamlanmasından sonra: Ankara-Konya arasındaki 10 saat 30 dakikalık seyahat süresi 1 saat 15 dakikaya, İstanbul-Konya arasındaki 12 saat 25 dakikalık seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecektir

PROJE DİZAYN KRİTERLERİ:

 kdToplam uzunluk : 306 km

İnşa edilecek uzunluk : 212 km

Hat Sayısı : çift hat, elektrikli,sinyalli

Hız : 250 km/sa

Dingil Yükü : 22.5 ton

Ekartman : 1.435 mm .

Min. Kurp Yarıçapı : 6.500 .

Maksimum Eğim : ?16

Maksimum Dever : 130 mm .

Düşey gabari : 6.72 m .

Ray tipi : UIC-60

Ray Boyu : 36 m .

Kaynaklı Uzunluk : Sürekli kaynak

Ray Kalitesi : 900 A

Traversler : Ön-germeli, önçekmeli monoblok B70 tipi beton traversler

PROJENİN TAMAMINDA NELER YAPILACAK

RAKAMLARLA PROJE

• Kazı :27.000.000 m3
• Dolgu :13.000.000 m3
• Köprü :6 adet
• Üstgeçit :26 adet
• Algeçit :58 adet
• Menfez :129 adet
• Tünel ( 2030 m ) :1 adet

  kdAnkara-İstanbul Hızlı Tren, Marmaray Projelerinden sonra Ulaştırma Bakanı Sn Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve ülkemizin önemli projelerinden olan Ankara-Konya Hızlı Tren Projesi’nin inşaatı hızla devam etmektedir.

Projenin tamamlanması ile Polatlı’dan başlayarak Güneye doğru inen 250Km /saat hıza uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli yeni demiryolu inşa edilmiş olacaktır.

Ankara’dan başlayarak Konya’ya uzanan Toplam 306 km ‘ lik hattın, 94 km ‘lik kesimi Ankara-Polatlı arasındaki halen inşaatı devam etmekte olan Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesinde yer almaktadır.

 

 

Proje nin alt yapı inşaatı 2 kesimli olarak gerçekleştirilecek olup,  kd

1.kesim Polatlı’dan başlamak üzere km: 100’e kadar,

2.kesim ise km 100 den olmak üzere Konya km 212’ye kadar olan güzergahı kapsamaktadır.

1.kesim inşaatına 29.01.2007 tarihinde başlanılmış olup, güzergah kazı çalışmaları hızla devam etmektedir. Kümülatif % 50 gerçekleşme sağlanmıştır.

2.kesim inşaatına ise 2006 yılında başlanılmış ve 2 kesim ilave işlerde dahil olmak üzere % 63 gerçekleşme sağlanmıştır.

Her iki kesimin altyapı işlerinin 2008 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır.

Projenin üstyapı ve elektromekanik sistemlerinin ihalesi 20.03.2007 tarihinde yapılmış ve 01.08.2007 tarihinde Yapı Merkezi firması ile sözleşme imzalanmıştır. Firmaya yer teslimi yapılmış olup, 2008-2009 yıllarında üstyapı ve elektromekanik sistemler tamamlanacaktır.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com