Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarına Kılıçdaroğlu İmzalı Destek

(yorumlar kapalı)

 kdHalen inşaatı devam eden boğaz tüp geçişi ve Marmaray projesi kapsamında başta Haydarpaşa ve Sirkeci garlarımızın devre dışı bırakılmak istenmesi, Haydarpaşa Gebze ve Sirkeci Halkalı arasındaki iki hatlı demiryolu Marmaray CR1 inşaatı ile üç hat olarak inşa edilerek bu iki hat kesimindeki birçok tarihi eser kapsamındaki istasyon binası, lojman, köprü alt geçit tünel ve tesisin yıkılacak veya istasyonların yerinin değiştirilerek kullanılmaz duruma getirilecek olması nedeni ile başlattığımız imza kampanyasına CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza vererek destek oldu.

Bu gün 09 Mart 2009 tarihinde Vapurlarımızı Vermiyoruz grubu yürütücüsü Cemal Beşkardeş’in almış olduğu randevu üzerine CHP’nin Balmumcu’daki seçim irtibat bürosunda sivil toplum kuruluşları ve yerel dayanışmalar ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kent sorunları ve kentlilerin talepleri üzerine bir sohbet toplantısı gerçekleşmiştir.

Toplantıya "Vapurlarımızı Vermiyoruz" grubu adına Cemal Beşkardeş, GMO adına Oda Başkanı Tansel TIMUR, GMO Genel Sekreteri Muzaffer Erdal KILIÇ, Haydarpaşa Dayanışması’ndan BTS İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Hasan Bektaş, BTS üyesi Tugay Kartal katıldılar.

Toplantıda ana başlıkları ile

· İstanbul’un deniz Ulaşımı Vapurlar

· Kapatılan tersaneler

· 3 Köprü ve çevre sorunları

· Haydarpaşa ve Sirkeci garları, Marmaray kent içi raylı ulaşım üzerine kentlilerin ve sivil toplum kuruluşlarını görüşleri İstanbul’u gelecek 5 yıl için yönetmeye aday Kemal Kılıçdaroğlu’na aktarıldı.

Cemal Beşkardeş, 2004 yılında İstanbul’un en önemli ulaşım aracı ve kültür varlığı olan Vapurların kaldırılarak yerine deniz otobüsü konulacağı beyanları üzerine bir mücadele başlattıklarını. bu mücadele sonunda da İBB kuruluşu olan İDO’ya geri adım attırdıklarını, belediyenin göz boyamak amacı ile motor benzeri bir vapuru yıllar sonra denize indirmek zorunda kaldığını ancak bu vapurun donanım ve teknik dizaynının neden bilim adamları tarafından eleştirildiğini, İDO nu asıl hedefinin 99 yıllığına kamu işletmeciliği yapmak şartı ile devir aldığı Vapur İşletmeciliğini yasaların arkasına dolanarak özelleştirmek olduğunu anlattı.

GMO adına Oda Başkanı Tansel TIMUR ise 3. köprünün bir gereklilik olmadığını, İstanbul’un 1/100.000 lik planında 3. köprünün yer almadığını, merkezi hükümetin bir dayatması olduğunu, karayoluna yapılan her yatırımın yeni karayolu talebi yarattığını, 3. köprünün karada ayaklar üzerinde devam etse bile bağlantı yolları ile İstanbul’un son kalmış yeşil alan ve ormanlık bölgesini katledeceğini, yapılışı itibarı ile baştan yanlış olan Karadeniz otoyolunun Avrupa’ya geçişi için deniz yolunun kullanılması gerektiğini, tersanelerin işlevleri dışında kullanılmasının doğru olmadığını, tersanelerin Osmanlı öncesi tarihi kültürel bir miras olduğunu, tersanelerdeki faaliyet nedeni ile çevre kirliliği yaratılmadığını ifade etti.

GMO Genel Sekreteri Muzaffer Erdal KILIÇ Oda Başkanı Tansel TİMUR’un konuşmasına ek olarak, Karadeniz otoyolunun bir çevre yolu olduğunu, çevre yollarının kentlerin çevresinden geçerek kent dokusuna zarar vermemenin amaç olduğunu, ancak İstanbul’un ortasından geçen deniz nedeni ile söz konusu çevre yolunun kentin içinden ve zarar vererek geçmek zorunda kalındığını bununda kabul edilemez bir çevre sorunu yarattığını, tersaneleri nereye kurarsanız çevresinde bir kent oluşacağını Avrupa’da da tüm tersanelerin kent merkezlerinde işlevini sürdürdüklerini ifade etti.

 

BTS İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Hasan Bektaş İstanbul’da merkezi gar konumundaki Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının endüstriyel işlevlerinin Marmaray projesi gerekçe gösterilerek sonlandırılmak istenmesine karşı 5 yıldır inatla mücadele sürdürüldüğünü belirterek süreci Tugay Kartal’ın anlatacağını söyledi.

BTS Üyesi Tugay Kartal "Marmaray Projesi ilk açıklandığında Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının işlevlerini sürdüreceği, tüpün TCDD’nin transit yük ve yolcu taşımacılığına hizmet edeceği ifade edilmişti. Ancak daha sonra kent içinde ranta yönelik arazi yaratmak amacı ile önce kentsel dönüşüm projeleri ile piyasaya çıkıldığını daha sonra ise diye adlandırılan yasal dayanağın bir gecede meclisten geçirilerek Haydarpaşa’da 7 adet 70 katlı gökdelenli proje gerçekleştirilmek istendiği, Haydarpaşa ile başlayan bu yağma projesine karşı içinde CHP İstanbul İl Örgütünün’de bulunduğu 70 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu nın eylem ve etkinlikleri sonucunda Haydarpaşa Gar için Koruma Kurulundan SİT kararı alınması sağlandığını, Marmara denizine kıyı boyunca uzanan demiryolu etrafındaki üretim tesislerinin kapanması, şehrin kuzeye doğru kayması ve e–5 de yeraltına Anadoluray yapılması nedeni ile omurga diye nitelenen Marmaray’ın yolcu talebinin olarak tek yönlü beslenecek olması, 100 yıllık endüstriyel mirasımız olan demiryolu hatlarındaki kültür ve tarih değerlerimizin kaybolacak olması gerekçelerinden dolayı banliyö hatları üzerinde yapılması planlanan ve mahkemelik olan demiryolunun üçlenmesinden vazgeçilmesinin bir gereklilik olduğu, Marmaray tüpünün şehir içi taşımacılık için Anadoluray’a bağlanmasının daha verimli olacağı, gerek hızlı tren işletmesinde gerekse konvansiyonel trenlerin işletmesinde demiryolunun diğer ulaşım sistemleri ile rekabet etmesinde en önemli faktörün trenlerin şehrin içine girmesi ve bu nedenle de büyük şehirlerde olmasının bir gereklilik olduğunu, bu amaçla da Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının Demiryolu taşımacılığı için korunması ve işlevinin sürdürülmesinin gerektiğini" aktarmıştır.

Toplantının sonunda Kılıçdaroğlu İstanbul’da göreve geldiklerinde Sivil Toplum Kuruluşları Meslek Odaları ve yerel halka danışılmadan hiçbir projenin hayata geçirilmeyeceğini zaman zaman da referanduma başvurulacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’ndan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının işlevlerinin sürdürülmesi banliyö hatlarının kapatılmaması için halen devam etmekte olan imza kampanyamıza destek olması istenmiş, Kılıçdaroğlu’da kampanyamıza imzası ile destek olmuştur.

 kd

Gerek bugün Cemal Beşkardeş’in girişimleri üzerine acil olarak yapılan görüşme gerekse Kılıçdaroğlu tarafından ifade edilen yarın TMMOB’ye bağlı oda başkanları ile kahvaltılı sohbet toplantısı, BTS’nin buna benzer bir toplantı için meslek odalarına yapmış olduğu çağrıyı gündemden düşürmüştür.

 kd

Kılıçdaroğlu GMO’nun Camialtı Tersanesinin film platosu yapılma girişimine karşı başlattığı imza kampanyasına da imzasıyla destek olmuştur.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu