Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Bandırma Bursa demiryolu başka bahara

(yorumlar kapalı)

Seçim dönemlerinde ve miting alanlarında Bursa halkına demiryolu ulaşımı için verilen sözler fizibilite etüd yapılma aşamasını bir türlü geçemiyor. Bandırma Bursa Ayazma Demiryolunun ilk fizibilite etüdü 1981 uygulama projesi ise 2002 yılında yapılmasına rağmen projenin avrupa standardına çıkarma gerekçesi ile fizibilite etüdü ve uygulama projesinin revize edilmesi için 2007 yılında 2.200.000 YTL 2008 yılında ise 2.150.00 YTL ödenek ayrıldığını CHP Bursa Milletvekili Onur ÖYMEN’in yazılı soru önergesine Ulaştırma Bakanlığınca verilen cevaptan öğreniyoruz. Yani Bandırma Bursa Demiryolu başka bir bahara yada yalnızca vaadi önümüzdeki seçimlere kaldı.

 

 kd

BANDIRMA- BURSA-AYAZMA-OSMANELİ, AYAZMA-İNEGÖL-BOZÖYÜK DEMİRYOLU PROJESİ    
PROJENİN AMACI:

BANDIRMA-BURSA-AYAZMA-OSMANELİ; AYAZMA-İNÖNÜ DEMİRYOLU FİZİBİLİTE ETÜDÜ VE UYGULAMA PROJELERİ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli;Ayazma-İnönü demiryolu hattının fizibilite etüdü 1981 yılında,uygulama projeleri ise 2002 yılında yapılmıştır.Günün koşullarına göre fizibilite etüdünün yeniden yapılması ve Avrupa standartlarına göre uygulama projelerinin revize edilmesi için 31/08/2007 tarihinde ihalesi yapılmıştır.01/11/2007 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmış olup 9/11/2007 tarihinde işe başlanılmıştır.

http://www.

dlh.gov.tr/Demiryollari/d_baslik.htm

Soru Önergesi ve cevabı aşağıdadır.

26 Eylül 2007

 

TBMM Başkanlığına

 

 

Aşağıdaki soru önergemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıyla arz ederim.

 

Onur ÖYMEN

Bursa Milletvekili

 

Türkiye’nin ikinci büyük sanayi kenti olan Bursa’nın hala ülkemizin diğer kentleriyle demiryolu bağlantısı bulunmaması, üretim maliyeti ve vatandaşlarımızın ihtiyacını olumsuz yönde etkilemektedir. Seçimlerden önce Sayın Başbakan Bursa’ya tren ulaşımının öncelikle ele alınması vaadinde bulunmuştu.

 

1- Fizibilite etütleri ve teknik hazırlıkları bitilmiş olan bu proje için 2008 bütçesine gerekli tahsisat konulmuş mudur?

 

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

 

Sayı : B.11.0.SGB.0.10.01.610.01/2092 2 Kasım 2007

Konu: : Bursa Milletvekili

Sayın Onur ÖYMEN’in

yazılı soru önergesi

                                            TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 18.10.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-622 sayılı yazısı

 

Bursa Milletvekili Sayın Onur ÖYMEN’in 7/342 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

Binali YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

 

 

 

 

EK:

1) Cevap formu (1 Sayfa)

 

DAĞITIM:

TBMM Başkanlığı

Başbakanlık

 

 

BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ONUR ÖYMEN’İN

7/342 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖENRGESİ VE CEVABI

 

 

Türkiye’nin ikinci büyük sanayi kenti olan Bursa’nın hala ülkemizin diğer kentleriyle demiryolu bağlantısı bulunmaması, üretim maliyeti ve vatandaşlarımızın ihtiyacını olumsuz yönde etkilemektedir. Seçimlerden önce Sayın Başbakan Bursa’ya tren ulaşımının öncelikle ele alınması vaadinde bulunmuştu.

 

1- Fizibilite etütleri ve teknik hazırlıkları bitilmiş olan bu proje için 2008 bütçesine gerekli tahsisat konulmuş mudur?

 

 

CEVAPLAR:

 

Bandırma-Bursa-Ayazma Demiryolu hattının fizibilite etüdü 1981 yılında, uygulama projeleri ise 2002 yılında yapılmıştır.

 

Söz konusu projeye ait fizibilite etüdünün yeniden yapılması ve Avrupa standartlarına göre uygulama projelerinin revize edilmesi için Bakanlığımız Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Yatırım Programının Ulaştırma Demiryolu sektörü bölümüne 2007E010080 no.lu "Muhtelif Fizibilite Etüd ve Etüd Projeler" projesi kapsamına dahil edilerek, 31.08.2007 tarihinde ihalesi yapılmış olup; 2007 yılı Kasım ayı içersinde işin sözleşmesi imzalanarak işe başlanılacaktır.

 

Bahse konu 2007E010080 proje no.lu "Muhtelif Fizibilite Etüd ve Etüd Projeler" projesi için 2007 yılında 2.200.000. YTL, 2008 yılında ise 2.150.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir.

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com