Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

KENTVEDEMİRYOLU’NDAN MEHMET AYCI’YA AÇIK MEKTUP…

(yorumlar kapalı)

mehmet-ayci.jpgSayın Mehmet AYCI

Haydarpaşa için kimler neler söylemedi ki, ne şiirler yazıldı, ne filmler yapıldı…Siz de eksik kalmamışsınız, bir şeyler yazmışsınız, iyi olmuş…Nevi şahsına münhasır üslubunuzla dalga mı geçiyorsunuz, ciddi misiniz belli değil ama bazı cümlelerdeki alaycı söyleminiz ve eksik bilgileriniz bizim de cevap yazmamıza neden oldu…

Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği yayın organı olan “Kardelen”  dergisinde yayınlanan “Haydarpaşa’dan Haydarpaşa’ya” başlıklı yazınızdaki tarihi yanlışlara değinmeyeceğiz, buna tarihçiler cevap versin…  

“…son birkaç yıldır aman Haydarpaşa’yı otel yapacaklar, yok tecimsel hırslarına alet ediyorlar yok rant arıyorlar yavelerine…” diye başlayan sözleriniz iyimser bir tahminle konu ile ilgili süreci takip etmediğinizi ya da yanlış bilgilendirildiğinizi düşündürüyor… 

17 Eylül 2004 tarihi size neyi hatırlatıyor… Balık hafızalıyızdır toplumca… Zorlayın hafızanızı…TBMM’nde gece yarısı çıkarılan 5234 sayılı torba yasa içerisinde geçen bir madde Haydarpaşa Gar ve Liman Sahası’nın dönüşümünün yasal altyapısını oluşturmuştur. 

2004 yılından beri sürüyor yani İstanbul’un kapısı olan kültürel ve endüstriyel mirasımız Haydarpaşa Gar’ı ticaret ve turizm merkezine dönüştürme çabaları… Bunun karşısında da tabiî ki ülkesine, kentine, tarihine kültürüne sahip çıkan meslek odalarının ve emek örgütlerinin oluşturduğu Haydarpaşa Dayanışması ve duyarlı yurttaşlar çılgın gidişe sessiz kalmayacak demokratik ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklardır… Sizin deyiminizle yavelerine devam edeceklerdir… 

Bir hatırlatma daha ..İstanbul 5 No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge kurulu, 26 Nisan 2006 tarihinde Haydarpaşa Garı ve Çevresini “Tarihi ve Kentsel Sit Alanı” ilan etmiştir.. Bu kararın iptali için TCDD tarafından İstanbul 1.İdare Mahkemesine dava açılmış hukuki sürecin sonunda Danıştay 6.Dairesi de 2010/6709 sayılı kararı ile TCDD’nin talebini reddetmiş ve “SİT” dir demiştir. 

Koruma Kurulunun SİT kararı kendiliğinden oluşmamıştır. Bu karar Haydarpaşa Dayanışmasının on bin imza ile yapmış olduğu başvuru sonucunda alınmıştır. Buna ilaveten yine toplanan yirmi bin imza ile Haydarpaşa Gebze ve İstanbul Halkalı arası demiryolu hattının “Endüstriyel Miras” olarak koruma altına alınması için Koruma Kurullarına ve UNESCO’ya başvurulmuş, bu başvuru üzerine de UNESCO Haydarpaşa Gar’ı “Dünya Endüstriyel Mirası” listesine almıştır. 

Haydarpaşa Dünya mirasıdır… Demiryolcuların gözbebeğidir ancak Garın otele gar sahasının ticaret merkezine dönüştürülmesi için hazırlanan Koruma Kurulundan ve İBB Meclisinden onaylanarak geçen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Haydarpaşa Gar Nazım İmar Planı askıya çıkacağı günü beklemektedir. Demiryolu yöneticileri “Haydarpaşa’ya ne olacağını biz bilmiyoruz” deseler de İBB Başkanı Kadir Topbaş neler olacağını televizyonlardan duyurmuştu… Yoksa siz izlemediniz mi? 

Asrın projesi diye tanıtılan Marmaray Asrın hatası olmasın sakın… İşleyen hat üzerine hat yapmak kolaycılığına kaçmak, iki yıl gibi uzun bir süre halkın ulaşımını engelleyip sıkıntıya sokmak reva mı bu millete Ne yazık ki öngörüsüz politikacıların ve kifayetsiz yönetimlerin ceremesini bu halk hep çekmiştir.  

“Bazı Sendikaların, sivil toplum örgütlerinin “Haydarpaşa’yı yıktırmayız” diye yürümeleri abesle iştigaldir. sözleriniz de abesle iştigal bize göre… Haydarpaşa Gar’ı yıkmaya elbette kimsenin gücü yetmez… Yoksa siz Haydarpaşa Gar deyince sadece tarihi binayı mı anlıyorsunuz? Haydarpaşa Gar; peronları, atölyeleri, limanı, irili ufaklı tarihi yapıları, demiryolcularla ve yolcularla bir bütündür. İstanbul’un merkez garıdır… Demiryolu Meslek Lisesi mezunusunuz bilirsiniz merkez gar, istasyon, memurlu durak tanımlarını… Bir ya da iki hattın nostaljik olarak bırakılması mıdır Haydarpaşa’nın gar işlevinin sürmesi…  

“Uzun sözün kısası, Haydarpaşa Kentsel Dönüşüm Projesiyle o bölgeden liman kaldırılacak, İstanbul siluetine yakışmayan yamuk yumuk vinçler kaldırılacak, alan İstanbul’un çekim merkezi olan, gökyüzünü ve yeryüzünü rahatsız etmeyen bir yapıya kavuşturulacak, kültür varlığı olan her şey mezarından garına, kışlasından türbesine cümlesi muhafaza edilecek, tarihi yaşat ki İstanbul yaşasın ilkesi uygulanacaktır.” Sevsinler ilkenizi… 

Kentlerin limanları, garları ve meydanları olur Mehmet Bey, İstanbul siluetine yakışmayan liman değil İstanbul’un kalbine dikilen gökdelenlerdir… Hiç rahatsızlık duymadınız mı muhteşem silueti bozan kişiliksiz yapılardan… Denizle demiryolu ulaşımının birleştiği eşsiz bir noktadır Haydarpaşa Gar… Kıymetini bilmek gerekir. Tarihi yaşat ki İstanbul yaşasın... Ne güzel söz… Ama sözle icraat uyumlu değil. Üstelik çelişkidesiniz… Hem Haydarpaşa Gar’a bir şeycikler olmayacak deyip hem de “Projede raylı sistem seçeneği de pekala olabilir” demek ne demek? Sahi İstanbul’un yeni merkez garları nerede olacak. Yoksa siz de İBB Başkanı gibi mi düşünüyorsunuz. “Gara gerek yok trenler tüpden geçip ring seferi yapacak, yolcular her yerden binebilir” demişti.. Demiryolu yöneticilerinin de sesi çıkmamıştı… 

İki kıtayı birleştiren tüp geçitle padişahların rüyası gerçekleşecek diye seviniyorsunuz ancak Sultan Abdülhamid, çok övündüğü Haydarpaşa Garı’nın ne hale geldiğini görürse, gazabından korkmuyor musunuz? 

Haydarpaşa Gar İmparatorluk dönemi yapısıdır ama bizim olması Cumhuriyet ve ATATÜRK sayesindedir. Devletleştirilen demiryollarının ilk Umum Müdürlük binasıdır. Kurucu Genel Müdürümüz Behiç Erkin burada görev yapmıştır. İlk demiryolu müzesi Haydarpaşa Gar sahasında bir zamanlar okul olan (Harekât ve Münakalat mektebi) binada açılmıştır. Yazıda Haydarpaşa’ya dair her şey vardı, burası unutulmuştu, bu da bizden olsun… 

Biz de Tanpınar’ın dediği gibi diyerek bitirelim mektubumuzu;

“Gerçek yapıcılığın mevcudu muhafaza ile başladığını öğrendiğimiz gün mesut olacağız”

                                                                                                                                                  kentvedemiryolu

Hamiş;

1- Kadın cinselliği üzerinden üretilen alt kültür ögesi sözleri bu yazıda da tekrarlamışsınız. Şair kimliğinize yakıştıramadığımızı belirtiriz.

2- Ekümenopolis filmini mutlaka izlemenizi ve kentsel dönüşüm projelerinin bilmeden savunuculuğunu yapanlara izletmenizi öneririz. Kentler kent olmaktan çıktığı zaman “Ama biz böyle düşünmemiştik” dememeniz için…Haydarpaşa’dan selamlar…

Mehmet AYCI’nın Kardelen dergisinde de yayınlanan yazısını okumak için  aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.                  http://mehmetayci.com.tr/index.php/dergilerden/83-2012-yl/161-haydarpasadanhaydarpasaya.html 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu