Kent ve Demiryolu Menü

Kent Dayanışması

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Cazibe Değil Trenlerin Merkezi Olmalı

(yorumlar kapalı)

Haydarpaşa Dayanışması resimbileşenlerinden BTS İstanbul 1 Nolu Şube ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi “Haydarpaşa Gar çatı yangını ve yapılmak istenen dönüşüm sürecine” yönelik basını bilgilendirmek amacı ile Haydarpaşa gar Lokantasında düzenledikleri kahvaltılı basın toplantısında “onarım çalışmalarıyla birlikte Haydarpaşa’nın ticarileştirilmesi yönünde girişimler başladığını, garın işlevini korumak için bu güne kadar verdikleri mücadele ve dayanışmayı bundan sonra da sürdüreceklerini” açıkladılar.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

İstanbul V ve VI Nolu KTVKK Ortak Toplantısında Haydarpaşa KANİP Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı.

(yorumlar kapalı)

resimİstanbul V ve VI nolu KTVKK nın 03.11.2010 tarihinde yaptıkları ortak toplantıda “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı değerlendirmişler ancak bir karara varılamadığından müzakerenin devamına karar vermişlerdir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Yangını Bir Hafta Sonra Aynı Saatte Protesto Edildi.

(yorumlar kapalı)

resimBirleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinin yürütmesini yaptığı ve yaklaşık 70 siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan "Haydarpaşa Dayanışması" adlı platform üyeleri, Haydarpaşa Tren Garı’nın bir an önce onarılarak hizmete açılması için Kadıköy’den Haydarpaşa’ya yürüyüş ve Haydarpaşa’da basın açıklaması yaptı. Eyleme katılan Karadeniz İsyandır Platformu üyeleri tulum çalarak horon tepti.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Garı yanamaz!

(yorumlar kapalı)

resimTarihi Haydarpaşa Garı’nda çıkan yangın, birilerinin "otel mi olacak, yerine gökdelen mi dikilecek" tartışmasını bitirdiği izlenimini veriyor. Haydarpaşa Garı, yüz yıllık tarihinde birkaç kez tehlike atlattı fakat bugün kendisine yönelen tehditler, bugüne kadar olanların toplamından daha fazla. Çünkü Haydarpaşa bugün tarihe saygısı, estetik anlayışı, vicdanı ve kamuoyu duyarlılığı olmayanlar tarafından yok edilmek isteniyor. Çünkü Haydarpaşa Garı‘nı yok etmek isteyenler bugün Türkiye‘yi ve İstanbul‘u yönetiyor.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Garın Yalnızlaştırılmasına Göz Yummayacağız

(yorumlar kapalı)

Haydarpaşa Dayanışması resimbileşenleri Ulaştırma Bakanlığına İBB’ne TCDD yönetimine "Haydarpaşa Garının yanan çatısının derhal restorasyonunun yapılmasını, restorasyon tamamlanana kadar gerekli tedbirler alınarak garın hizmete açılmasını, garda ve çevresine yapılmak istenen kentsel dönüşüm projelerinin durdurulmasını ve bu alanın 102 yıldır olduğu gibi tüm halkın yararlanabileceği gibi ulaşıma hizmet vermesinin, toplumun farklı kesimlerinin ortak beklentisi" olduğunu hatırlatmak üzere Kadıköy’den Haydarpaşa’ya yürüyecektir.

Devamı için tıklayınız »