Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Gar Çatı Yangını Hakkında Suç Duyurusu Yapıldı

(yorumlar kapalı)

Haydarpaşa Garı’nda çıkan yangının nedeninin belirlenmesi için yapılan araştırmaların bir sonuca ulaştığı yönünde basında haberlerin yer aldığı bugün BTS ve Mimarlar Odası temsilcileri Kadıköy Adliyesine giderek Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular.resim102 yıllık Haydarpaşa Gar Binası’nda meydana gelen yangın sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin haberine göre, soruşturmayı yürüten Kadıköy cumhuriyet Başsavcısı önemli bir delile ulaştı. Dört uzman bilirkişinin görevlendirildiği soruşturmada, ilk belirlemelere göre yangının nedeni, borulardan sızan suyu engellemek amacıyla yapılan izolasyon çalışmalarında kullanılan pürmüz. Bilirkişilerin ilk tespitine göre yangın, kalorifer borusundan sızan suyu engellemek için yapılan lehim işlemi sırasında kullanılan pürmüzün, izolasyon malzemelerini tutuşturması nedeniyle çıktığı iddia edilmekte.(1) 

Basında yeralan bu haber üzerine yetkililer tarafından şu noktalar kamuoyuna açıklanmalıdır. Yada adli tahkikat sonucunda kamuoyuna yapılacak açıklamalarda bu karanlık noktalar aydınlatılır. 

Pürmüz, propan veya LPG ve oksijen karışımı bir gaz ile, ucundan yüksek ısı derecesine sahip, ince mavi alev çıkaran bir alettir.  

1- Pürmüz gibi ucundan alev çıkaran bir alet nasıl açık unutulur?

2- Korunmada öncelikli olan yerlerde, bu gibi işlem yapılırken, önlem olarak bir kişi yangın söndürücü ile neden beklemez?

3- Korunmada öncelikli olan yerlerde, duman dedektörlü otomatik yangın söndürme tertibatı neden bulunmaz? Duman dedektörü daha yangının başlangıcında çıkan hafif dumanla bile harekete geçip, tavanda bulunan su valflerini otomatik olarak açar ve içeriye fıskiye şeklinde su sıkar. Ayrıca bu sistem otomatik olarak telefon veya telsiz ile itfaiyeye anında uyarı geçer.

4- Korunmada öncelikli yerlere izolasyon yapılırken, izolasyon maddesinin üzeri yanmaz bir madde ile neden kaplanmaz?

5- İzolasyon maddesi veya yanıcı maddelere çok yakın yerlerden geçen borulara, kaynak yapmak yerine hasarlı kısmın kesilip, hem kesilen, hemde ilave edilecek borulara, vidalardaki gibi yivler (dişler) açılarak ve bir ekleme aparatı kullanılarak neden ilave yapılmaz? 

Şimdilik kamuoyunun aklına takılanlar bunlar. Umarız bunlarında bir cevabı vardır yoksa Haydarpaşa garın üstü örtülmeden yangının üstünün örtüleceği yönündeki kamuoyundaki şüpheler sürüp gidecektir. 

TCDD idari tahkikat heyetince devam eden soruşturmada ise yangına elektrik kontağının neden olduğu çatıda yapılan bakım ve onarım çalışmasının yangına neden olmadığı yönünde tespitlere ulaşıldığı ifade edilmektedir. 

Savcılığın atadığı bilirkişi ve itfaiyenin hazırladığı rapordan ayrı olarak yangının çıkış nedeni için başkaca bir kurum ve kuruluşun tespitte bulunma yetkisi yoktur. 

Bugün 06.12.2010 tarihinde BTS ve Mimarlar Odası tarafından Haydarpaşa’da yaşanan yangın olayı ile ilgili olarak Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun metni aşağıdadır. 

KADIKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

06.12.2010

İHBARDA BULUNAN:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

VEKİLİ:

Av. Ş. Can ATALAY Kemankeş Caddesi No: 31 Karaköy İstanbul

Telefon :

0-212-2514900

KONU :

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil Oda, Anayasa’nın 135 inci maddesi ve 5235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmelik hükümleri uyarınca mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun gelişmesini sağlamak, kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmanın yanı sıra meslek kurallarına aykırı olan, şehircilik ilkelerine kamu yararına ve hukuka aykırı idari işlemlerin hukuka uygunluk yönünden de denetlenmesini sağlamak için davalar açmakta ve zorunlu durumlarda da suç duyurularında bulunmaktadır.

Müvekkil Oda, Tarihi Haydarpaşa Garı’nın hukuka aykırı idari işlemlerle kamu yararına olmayan ve hukuka aykırı idari işlemlerin iptali istemi ile de davalar açmıştır.

Müvekkil Oda, Koruma Kurulu kararı bulunmadan Tarihi Haydarpaşa Garı’nda “tadilat” yapılması ile ilgili de suç duyurularında bulunmuş ve gerekli önlemler alınmadan yapılan bu tür faaliyetlerin geri dönülemez zararlara neden olacağını da bu bağlamda vurgulamıştır.

Anılan suç duyurusu sonucunda açılan kamu davası halen Kadıköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2010/6 Esas sayılı dosyası kapsamında derdesttir.

Savcılığınızın soruşturmayı sürdürürken de saptadığı (ya da saptayacağı) üzere yangın Tarihi Haydarpaşa Garı’nda insanların en az bulunduğu bir zaman diliminde, bir Pazar günü öğle saatlerinde başlamıştır.

Yangın henüz sürerken olay yerinde konuşulan tanıklar yangının saat 14:00 sularında başladığını, öncelikle belli belirsiz bir dumanın görüldüğünü ancak uzun bir süre müdahale edilmemesi üzerine yangının büyüdüğünü ve kontrol edilemez bir hale geldiğini beyan etmektedirler.

Savcılığınız sürdürmekte olduğu soruşturmanın gereği gibi yapılabilmesi açısından aşağıda dikkatinize sunduğumuz soruların yanıtlarının araştırılması ve bulunması zorunluluk haline gelmiştir.

Mimari ve inşai nitelikleri ile yaşayan dünya endüstri mirasının nadide örneklerinden biri olan Haydarpaşa Garının çatısını tamamen tahrip eden, bu önemli kamusal yapıda ciddi hasarlar oluşturan yangın saat 14.30 da çıktığı İstanbul halkının tanıklığı ile tespit edilmiş iken yangın başlama saati niçin 15.30 olarak açıklanmıştır? Bu açıklama yangına yapılan yetersiz ve geç müdahalenin bir mazereti olarak mı kullanılmaktadır?

17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 11 yıl geçmiş olmasına, rağmen her gün on binlerce kişinin kullandığı lojistik, stratejik önem taşıyan bu nedenle de her türlü afet sırası ve sonrasında işlevini devam ettirmek durumda olan Haydarpaşa Garında neden bugüne kadar deprem, yangın gibi durumlar için acil durum önleme ve müdahale yöntemlerine yönelik her hangi bir tedbir alınmamıştır? 28.11.2010 tarihinde yangın tüplerinin dahi yangın sonrasında liman müdürlüğünden getirilmesinin gerekçesi nedir?

Haydarpaşa Garı gibi dünyanın dikkat odağında bulunan birinci derece tarihi eserdir. Anayasa’nın Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ilgili hükümlerini, Kurul Kararlarını, Türk Ceza Kanunu hiçe sayılarak ve hiç bir proje ve izne tabii olmadan yapılan tadilatlar nedeni ile yaklaşık bir ay önce de yangın riski yaşanmışken her hangi bir önlem alınmamasında ki ısrarın nedeni nedir?

28.11.2010 tarihinden bir ay kadar önce çatıda meydana gelen yangın ve müdahale sonucunda oluşan hasarlar neden resmi olarak kayıt altına alınmamıştır?

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından 04.Ağustos 2006 tarihinde yapılan suç duyurusu gereği açılan kamu davası hala sürerken; ilgililer tarafından gösterilen aymazlık ölçüsündeki tedbirsizlik cesareti ve cüreti nereden kaynaklanmaktadır?

Devlet dairelerinde mesai saatleri dışında kimse çalışmaz iken, Haydarpaşa Garı’nda özelliklede yangından bir gün önce mesai bitimi itibarı ile gece yarısı 01.30’a kadar binada kimler çalışmıştır? Tadilat niçin mesai saatleri dışında sürdürülmektedir? Kimler talimat vermiştir? Tadilat sırasında TCDD adına yetkili kontrol elemanı bulundurulmakta mıydı?

Kadıköy Belediyesi açıklamalarında da anlaşıldığı gibi İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun “Haydarpaşa Garı’nda Kadıköy Belediyesi KUDEP Bürosu denetiminde basit onarım yapılabileceği” kararı ve Kadıköy Belediyesine bu doğrultuda bir başvuru varken, niçin denetimden ve izinden kaçılmıştır?

Tadilatı yapmakta olan firmanın 1. Grup eski bir eserde tanımlanan basit onarımı yapabilecek olduğuna dair yeterlilik ve referansları var mıdır? Bünyesinde restorasyon konusunda uzman barındırmakta mıdır?

28.11.2010 tarihin henüz yangın sürerken izolasyondan yangın çıkmış olabilir diye açıklama yapan yetkililer kimlerdir ve bu tespitleri hangi teknik incelemeye dayanmaktadır?

Tarihi Haydarpaşa Garı ve bağlantılı kentsel alanlar ile ilgili uzun süredir kamu yararına ve hukuka aykırı “projeler” in olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, tarafınızdan sürdürülen “Tarihi Haydarpaşa Garı Yangını” soruşturmasının tüm olasılıkları da göz önünde bulundurularak, yangının kasıtlı bir eylem sonucu meydana gelmiş olması da dahil olmak üzere; görevi ihmal, görevi kötüye kullanma ve 2863 Sayılı Yasa’nın 65 inci maddesi bağlamında soruşturma yapılmasını dileriz.

Saygılarımızla

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Vekili Av. Ş. Can Atalay

 (1) Kaynak: http://haber.mynet.com/detay/yasam/bakin-haydarpasayi-ne-yakmis/544830?

utm_source=mynet&utm_medium=www&utm_campaign=home_haber_thumbnail

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com