Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

İstanbul V ve VI Nolu KTVKK Ortak Toplantısında Haydarpaşa KANİP Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı.

(yorumlar kapalı)

İstanbul V ve VI nolu KTVKK nın 03.11.2010 tarihinde yaptıkları ortak toplantıda “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı değerlendirmişler ancak bir karara varılamadığından müzakerenin devamına karar vermişlerdir.

resim

İBB Meclisinden 18.12.2009 tarih ve 2647 sayılı kararı ile onaylanan “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” İBB’nin 17.02.2010 tarih 2553374-258032 sayılı yazısı ile değerlendirilmek için İstanbul V Nolu KTVKK’na gönderilmiştir.

BTS İstanbul 1 Nolu Şube 19.02.2010 tarih 1/05 sayılı yazısı ile bu plana itiraz etmiştir. Plan hakkında hazırlanan 19.07.2010 tarihli uzman raporunun ardından İstanbul V nolu KTVKK 23.07.2010 tarih 2700 sayılı kararı ile s0z konusu plan hakkında İstanbul VI nolu KTVKK ile ortak toplantı yapılmasına ve alanın yerinde incelenmesine karar vermiştir.

14.10.2010 tarihinde Haydarpaşa Gar’da yapılan yerinde inceleme sırasında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadıköy Temsilciliğinden Mimar İsmail Doğanyılmaz BTS İstanbul 1 Nolu Şube Yönetiminden Bekir Taştan İstanbul V Nolu KTVKK Müdürü Metim Yıldırımlı ile görüşerek bu inceleme ve değerlendirme toplantısına katılma taleplerini ilettiler. İstanbul V Nolu KTVKK Müdürü Metim Yıldırımlı ise “burada bir karar alınmayacağını yalnızca alanı gezeceklerini daha sonra VI nolu kurulla bir toplantı yapacaklarını bu toplantıya BTS ve Mimarlar Odasının temsilcilerinin çağrılacağını” ifade etmiştir.

Her ne kadar İstanbul V Nolu KTVKK Müdürü Metim Yıldırımlı tarafından Haydarpaşa’da bir toplantı yapılmayacağı ifade edilmişse de Haydarpaşa asma katta TCDD yetkilileri ile bir toplantının gerçekleştirilmesinin ardından TCDD Fenerbahçe tesislerinde öğlen yemeği yenilmiştir.

İstanbul V Nolu KTVKK’nun çağrısı üzerine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadıköy Temsilciliğinden Mimar İsmail Doğanyılmaz, BTS İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyesi Ersin ALBUZ, BTS Haydarpaşa Bölge Müdürlüğü işyeri temsilcisi Tugay Kartal 03.11.2010 tarihinde İstanbul V Nolu KTVKK toplantı salonundaki toplantıya katılmışlardır.

Bu toplantının “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nın değerlendirileceği bir toplantı olduğu/olacağı sanılırken İBB’den bir görevlinin taslak bir plan üzerinden daha önce başka toplantılarda yaptığı sunumu/reklamı yapmasına tanık olundu.

Yapılan sunumun ardından soru cevap kısmına geçildi. Daha çok bizlerin sorduğu İBB yetkilisinin cevapladığı bir şekle dönüşen toplantıda VI nolu kurul üyelerinden planda Harem bölgesi doğal sit alanı ve Haydarpaşa’daki sarayın arkeolojik kalıntılarının dikkate alınmadığı eleştirisi getirilirken, plan hazırlanırken mimarlık, arkeoloji ve sanat tarihi uzmanlarından yararlanılıp sorusu İBB yetkililerine yöneltildi. İBB yetkilisi ise bu plan aşamasında birçok toplantı yapıldığını bu toplantılara akademisyenlerinde katıldığını (Haydarpaşa için ortak akıl toplantısı)ancak bu planın kurulun bünyesinde istihdam edilen tarihçiler tarafından da değerlendirilebileceğini yanıtını verdi. Yapılan su böreği, çerez, sütlaç, meyve suyu ikramından sonra toplantı bitmiştir denildi.

İstanbul V Nolu KTVKK dan BTS İstanbul 1 Nolu Şube’ye gönderilen 25.11.2010 tarih 2254 sayılı yazı ekindeki İstanbul V Nolu KTVKK’nun 03.11.2010 tarih 2900 sayılı kararından V ve VI nolu kurulların “1/5000 ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Geri Sahası ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı değerlendirmek üzere 14.10.2010 tarihinde ortak toplantı yaptığını bir karara varamayarak müzakerenin devamına oy birliği ile karar verildiğini öğreniyoruz.

 

 resim

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu