Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Sirkeci Gar Trenlere ve Halka Kapatılamaz

(yorumlar kapalı)

IMG_7049.jpgMarmaray projeleri inşaatı gerekçe gösterilerek Sirkeci Garın kapatılmak istenmesi Haydarpaşa Dayanışması tarafından bugün 12.02.2012 tarihinde saat 12.00 da gar binası içinde protesto yürüyüşü ve basın açıklaması ile protesto edildi. “SİRKECİ HALKA KAPATILAMAZ”, “SUSMA DİREN, SİRKECİ’YE TREN” ve “ULAŞIM HAKKI ENGELLENEMEZ”, “SİRKECİ HALKINDIR SAYTILAMAZ” sloganlarının atıldığı İngilizce ve Türkçe dövizlerin taşındığı eylemde, Haydarpaşa Dayanışması adına basın açıklaması BTS 1 Nolu Şube Başkanı Hasan BEKTAŞ tarafından okundu.

Hasan Bektaş “Haydarpaşa Garı’ndan sonra şimdi de Sirkeci Garı’nın kapatılmak istendiğini, ulaşım projesi olarak sunulan Marmaray projesinin aslında bir rant projesi olduğunu” belirterek, “Kamu yararına yönelik ciddi tehlikeler barındıran bu yağma projesi gerçekleştirildiği takdirde kentin doğal çevresi, sosyal yapısı, tarihi ve fiziki dokusunda geri dönülmez hasarlar oluşacağı konusunda kamuoyunu uyarma girişiminiz ve mücadelemiz sürecektir” dedi.

Basın açıklamasının okunmasından sonra yapılan duyuruda; 20 Şubat Çarşamba günü saat: 19.00’da “HAYDARPAŞA HALKINDIR” sloganı ile Kadıköy’de yapılacak olan meşaleli yürüyüşe çağrıda bulunuldu. El ilanları dağıtıldı. 

Okunan basın açıklamasının tam metni aşağıdadır. 

Basına ve Kamuoyuna

Değerli Basın emekçileri;

Marmaray projesi tamamlanınca İstanbul’un merkezi tarihi ve anıtsal garları olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ihtiyaç kalmadığı öne sürülerek uluslar arası sermayeye rant yaratıcı dönüşüm projeleri uygulamaya koyulmuştur. Marmaray Projesi bir ulaşım projesi olmasının ötesinde aslında bir rant yaratma projesidir. Hızlı tren ve Marmaray projeleri inşaatı gerekçe gösterilerek 2012 Şubat ayından itibaren Haydarpaşa garın Anadolu ile demiryolu bağlantısı kesilmiştir. Yine Marmaray projesi çalışması gerekçesi ile Sirkeci garın Avrupa ile bağlantısı Mart 2013 ayı içinde kesilmek istenmektedir.

Tüm bunlar her iki tarihi garı yalnızlaştırarak işlevsiz olduklarına kamuoyunu ikna için yapılmaktadır. Marmaray Projesi’nin inşası esnasında en az dört yıl dünya metropol kenti olan İstanbul’un Avrupa ve Anadolu ile demiryolu bağlantısı olmayacaktır. Marmaray projesinden sonra’da Haydarpaşa Gara Anadolu’dan gelen konvansiyonel trenler (Boğaziçi ekspresi, Anadolu Ekspresi, Meram Ekspresi, Pamukkale ekspresi, Toros Ekspresi, Güney Ekspresi, Doğu Ekspresi, Adapazarı bölgesel ekspresleri) İstanbul gara ise Avrupa’dan gelen Orient Ekspresi, Bölgesel Ekspres trenlerin getirilmemesi planlanmaktadır.

Çünkü;

TCDD’ye İstanbul ili içinde mülkiyetinde bulunan başta Sirkeci ve Haydarpaşa Gar alanları da dahil olmak üzere toplam 2.000 000 m2 alanın kentsel dönüşüm projeleri hazırlanarak değerlendirilmesi ve buna göre imar planı hazırlanması için İBB ile 09.08.2006 tarihinde ön protokol, 30.11.2007 tarihinde de kesin protokol imzalamıştır.

protokol-1.jpg

TCDD Genel Müdürlüğünde 10 Mart 2008 tarihinde TCDD Genel Müdür Süleyman KARAMAN’ın başkanlığında ilgili Daire ve Bölgelerin katılımı ile yapılan toplantıda; “İstanbul’da Kuruluşumuz için ana teşkil garımız Halkalı Gar olacaktır. Ayrıca, Anadolu’dan gelen hızlı tren, ekspres ve bölgesel ekspres trenler ile yük trenlerinin tamamının Avrupa yakasına (Halkalı) geçebilecek şekilde planlamaları yapılacaktır. Bu çerçevede, hangi trenlerin Avrupa yakasında Halkalı’da ve hangilerinin ise Söğütlüçeşme’de son bulacağına Kuruluşumuzca karar verilecektir”kararı alınmıştır.

Avrupa ile Türkiye’nin Demiryolu Bağlantısı kesildi

TCDD, Gebze Köseköy arasındaki Yüksek Hızlı Tren projesi çalışmalarını gerekçe göstererek 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren de Haydarpaşa Gar’a gelen ve giden tüm trenlerin bağlantısının kesilmesinin ardından Avrupa’dan gelen ve Avrupa’ya gidecek olan vagonların Derince ve Tekirdağ arasında geçişlerinin temini için TKİ işletmelerinden Feribot kiralamış olup, gerek demiryolu inşaatlarının planlandığı gibi gitmemesi gerekse kiralanan feribotun deniz ve liman şartlarına uyum sağlamaması nedeniyle Feribot Haydarpaşa Liman’da boş olarak yatırılmakta ve her ay boşuna astronomik kira ödenmektedir. 

Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına TCDD Dava Açtı.

AKP iktidarı döneminde kapitalist sistemin sermaye birikimi sanayi üzerinden değil de inşaat sektörü üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun içinde en kısa yollardan biri kent merkezindeki kamu arazileri üzerinden kentsel dönüşüm adı altında rant yaratılmasıdır.

protokol.jpgSirkeci Gar sahasını da içine alan TCDD taşınmazlarının rant yaratıcı projelerle dönüşüme tabi tutulması için TCDD ve İBB arasında imzalanmış olan protokol sonrası İBB tarafından hazırlanan Fatih İlçesi 1/5000 Ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planını 27.01.2012 ila 27.02.2012 tarihleri arasında askıya çıkmıştır.

TCDD bu planın rant yaratıcı yönünün olmadığını görünce plandaki demiryolu işletmeciliği aleyhine olan kısmının Yürütmesinin Durdurulması ve İPTALİ istemiyle 27.04.2012 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesinde aşağıdaki gerekçelerle dava açmıştır.

1. Sirkeci Gar ve civarının TCDD Alanı’ndan farklı imar kararları içermektedir. Marmaray işletmeye açıldıktan sonra Cankurtaran, Kumkapı, Kocamustafapaşa, Yedikule istasyonlarında Marmaray hattına bağlantılı yolcu potansiyeli de dikkate alınarak uygun aralıklarla banliyö tren işletmeciliği yapılması düşünülmektedir.

2. Mevcut Sirkeci gara YHT, Uluslar arası, anahat ve bölgesel trenler ile banliyö trenlerinin gelmesi ve bu trenlerin işletilebilmesi için yol ve peronların inşa edilebileceği şekilde bir çalışma yapılacağından Sirkeci Garda sonlandırılacak trenler için bakım ünitesi gerektiğinden söz konusu demiryolu güzergâhının ve Sirkeci Gar feribot yolunun “demiryolu alanı” olarak planlanması ve korunması gerekmektedir.

3. Sirkeci Yedikule arası mevcut çift hat demiryolu istasyon ve duraklarda işletmecilik faaliyetleri için gereklidir.

TCDD’nin Sirkeci gar dönüşüm projesine karşı açmış olduğu davayı Haydarpaşa Dayanışması olarak destekliyoruz. Demiryolu işletmeciliği açısından aynı gerekçeler Haydarpaşa gar içinde geçerlidir. Bu nedenle TCDD Haydarpaşa ve Sirkeci Gar dönüşüm projelerini iptal ettirmelidir.

Sirkeci – Halkalı Tren Hattı Kapanmasın 

Yedikule’de yapımına başlanan demiryolu Yenikapı’ya geldiği zaman hattın, Sarayburnu’na kadar uzanan Topkapı Sarayı bahçesinden geçirilmesi konusu uzun tartışmalara yol açmış, Abdülaziz’in izniyle hat Sirkeci’ye ulaşmıştır.  

İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı Sirkeci Gar’ının temeli 11 Şubat 1888 günü büyük bir törenle atıldı. Görkemli gar binası inşaatın tamamlanmasının ardından 03 Kasım 1890’da hizmete açılmıştır. 

1869 yılında yapım imtiyazı verilen 2000 km. lik Şark demiryollarının milli sınırlar içinde kalan 337 km.lik İstanbul-Edirne ve Kırklareli-Alpullu kesiminin 1888 de bitirilerek işletmeye açılmasıyla İstanbulIMG_7044.jpg Gar, Avrupa demiryollarına bağlanmıştır. 

Abdülaziz’in izniyle Sirkeci’ye ulaşan tren hattı Marmaray projesi bahane edilerek yüklenici firma ile imzalan sözleşme gereği 19 Mart’ta kapatılmak istenmektedir.  

104 yıldan beridir gar olarak hizmet veren ve İstanbul’un simgesi haline gelmiş dünya kültür mirasımız Haydarpaşa Garı ve Limanın 123 yıldır gar olarak hizmet veren Sirkeci Garın endüstriyel işlevini devam ettirmesi ayrıca bu bölgede uygulanmak istenen yağma projelerinin hayata geçmemesi için Haydarpaşa Dayanışması olarak; Her Pazar 13;00-14;00 saatleri arası Haydarpaşa Gar Merdivenleri’nde ailelerimizle nöbet tuttuk tam 54 hafta. Dayanışmanın sanattan, edebiyattan kopuk olmaması için; her Perşembe 20;00-21;00 saatleri arasında, şarkılı, türkülü, folklorlu, keman dinletili, etkinlikler düzenledik tam 33 kez. 

Kamu yararına yönelik ciddi tehlikeler barındıran bu yağma projesi gerçekleştirildiği takdirde kentin doğal çevresi, sosyal yapısı, tarihi ve fiziksel dokusunda geri dönülmez hasarlar oluşacağı konusunda kamuoyunu uyarma girişiminiz ve mücadelemiz sürecektir. 

Sirkeci ve Haydarpaşa Gar ile Haydarpaşa Limanın kentsel dönüşüme tabi tutulması aslında AKP’nin neo liberal belediyecilik anlayışı gereği kentin merkezine yeni düzen getirilerek varsılların kullanımına açılması ve yoksulların kent dışına ötelenmesi planının bir parçasıdır. Bu nedenledir ki kentsel dönüşüme karşı vermekte olduğumuz mücadelenin bir kent mücadelesi olarak algılanmayarak emekçi sınıfın mücadelesine ve karşı duruşuna evrilmesi gerekmektedir. 

İstanbul’a Anadolu’dan gelen ve giden anahat tren seferlerinin iptal edilmesinin birinci yılında yetkilileri uyarmak ve kamuoyu sahiplenmesi yaratmak amacı ile 20 Şubat 2013 Çarşamba akşamı saat 19.00 da Kadıköy Meydanı’ndan Haydarpaşa Gara meşaleli bir yürüyüş yapacağız.  

Toplum Kent Ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması Adına

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1.Nolu Şube

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: Kentvedemiryolu