Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Doğal Afetler ve Kültürel Mirasın Korunması

Küresel Sermayenin başlattığı Kentsel dönüşüm tahribatlarının yanında gözden kaçan  doğal afetler ve afetlerin yol açtığı zararlara karşı kültürel ve doğal mirasın korunması konularına ışık tutan Zeynep Fulya Kaya’nın "su ve ateşle öçelikleşenler" ismli kitabı Güncel Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

 

Evini camdan yaptıysan, sakın başkalarına taş atma" – Eski bir Mısır atasözü

kd Yüzyıllar öncesinin büyük yangınlarından depremlerine, savaşlardan yıkımlardan, kd doğal felaketlere, kuş gribi ve kırım kongo kenesi gibi güncel risklerden, koleksiyonlann korunmasına ve bütün bunlarla başa çıkabilmek için küresel ölçekte dünya devletlerinin ortak mücadelestratejilerine kadar pek çok konuyu yeri geldiğince incelemiş Zeynep … Ve mesajlarını tarihten, farklı olaylardan, farklı kültürlerden tanıklıklarla birlikte vermiş. AKUT’un, Kültürel Mirasın Korunması ve Afetler Komitesi ‘nin de sorumlusu olan Zeynep, AKUT adına katıldığı Birleşmiş Milletler’in zirve ve toplantılarındaki kişisel deneyimlerini de kitabın içine katarak, uluslararası alandaki birinci elden gözlemleriyle de kitabını zenginleştirmiş.

 

Afetler ve afetlerin yol açtığı zararlara karşı kültürel ve doğal mirasın korunması konularında geçmişten bugüne pek çok farklı olayı, değişik kültürlerin deneyimlerini ve yüzyılların birikimlerini bir araya getirmeye çalışan bu kitabın, konuya ilgi duyan pek çok kişi için iyi bir başlangıç, hatta yer yer ufuk açıcı olacağına gönülden inanıyorum. – Nasuh Mahruki

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu