Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Demiryolunun Sinyali Söndü.

(yorumlar kapalı)

resimTCDD’nin Sinyalizasyon grup müdürlüğü olarak hizmet veren İstanbul/Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Pendik Caddesi 17 Cilt 1611 no 676 ada 70 parselde kayıtlı "Bahçeli Kâgir Fabrika" niteliğindeki 21354 m2 taşınmazını ihtiyacım yok gerekçesi ile PTT’ye davet usulü satmasının ardından PTT’nin farklı amacına hizmet etmesi için alanın dönüşüme tabi tutularak yapılaşmaya gidileceğinin öğrenilmesi üzerine Birleşik taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şubesi tarafından İstanbul V Nolu KVTVKB Kuruluna yazılı başvuru yapılmıştır.

resim

Bu başvurunun yapılmasına Söz konusu taşınmaz içindeki taş (kâgir) yapı olan ana fabrika binasının İstanbul Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Kurulunun 30.09.2003 tarih YEV: 68886–6888 sayılı kararı ile "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edilmiş olmasıdır.

resim

BTS’ nin başvurusunda 2863 sayılı kültür varlıkları koruma yasasındaki " bir alanda tescillenmiş bir yapı varsa yeni yapılacak yapılar tescilli yapının saçak kodunu geçemez" hükmüne aykırı olarak silueti bozacak bir yapılaşma ve dönüşüme izin verilmemesi istenmiştir.

resim

TCDD Yunus Sinyalizasyon Grup Müdürlüğüne taşınması için yer göstermeden taşınmazı boşaltın diye talimat göndermesi de dikkat çeken başka bir noktadır. TCDD Yeniden yapılanıyor. TCDD hizmetleri ve alt hizmet birimlerinin ürettiği işler piyasa koşullarına açılarak adı konmamış özelleştirme ve tasfiye süreci yürütülüyor. TCDD’nin sönen sinyalleri artık piyasa koşullarına göre yenilenecek.

SAYI: 2010/                                                                                                                                                    26.10.2010 

V Nolu KVTVKB Kuruluna

                                İSTANBUL

İlgi: a)PTT Genel Müdürlüğünün 03.08.2009 tarih 4058 sayılı yazısı.

       b)TCDD Genel Müdürlüğünün 06.08.2009 tarih 11565 sayılı yazısı.

       c)30.09.2003 tarih YEV: 68886–6888 sayılı kararınız.

İstanbul/Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Pendik Caddesi 17 Cilt 1611 no 676 ada 70 parselde kayıtlı "Bahçeli Kâgir Fabrika" niteliğindeki 21354 m2 taşınmaz için el değiştirme (satış) ve farklı amaçla kullanım şeklinde dönüşüme tabi tutularak yapılaşmaya gidileceğini ilgi (a) ve (b) yazılarda belirtilmesinin ardından söz konusu alanın mülkiyetinin TCDD’den PTT’ye geçtiğinin öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu taşınmaz içinde birçok taş (kâgir) yapı bulunmakla beraber yalnızca ana fabrika binası ilgi (c) kararınız ile "korunması gerekli kültür varlığı" olarak tescil edilmiştir.

TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı Sinyalizasyon Grup Müdürlüğünün hizmet verdiği bu alan içinde bulunan kâgir yapılar, demiryolu hattı, fabrika içindeki makine aksamı ve tesisleri yanında bahçesinde yaklaşık 60 yıllık emekle yetiştirilmiş ağaçları ile bir bütünlük içinde korunarak geleceğe aktarılması gerekmektedir.

Söz konusu tesis TCDD’nin sinyalle işletmeciliğe geçişine öncülük ettiği gibi bu sistemin yaygınlaştırılmasına uygulamada görülen aksaklık arıza ve hasarların giderilmesini de sağlamıştır.

Dünyadaki uygulamalara baktığımızda demiryolu yapılarından olan yolcu binası, lojman, su deposu, hela, sundurma, atölye, rıhtım, çamaşırhane, döner köprü, vinç vs. gibi tesis ve araçların üzerinde bulunduğu alanın demiryolu hatları ile birlikte korunduğunu, korunma kararı alınmakla kalınmayıp restorasyon yapılarak geleceğe aktarıldığına şahit olmaktayız. Ülkemizdeki korumacı yaklaşımda "demiryolu mirası" kavramının henüz beklenilen ölçüde değerlendirilmemesi nedeni ile birçok tarihi demiryolu değerimiz ne yazık ki yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Bizler gibi endüstriyel demiryolu mirasına sahip çıkanlar demiryolu tesisleri ve hatları için başvuru yaparlarken "koruma içgüdüsü ve değerlerimizin geleceğe aktarılması" dışında herhangi bir beklenti içinde bulunmamaktadırlar.

Bu nedenle; İstanbul/Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Pendik Caddesi 17 Cilt 1611 no 676 ada 70 parselde kayıtlı 21354 m2’lik alan ve içindeki ağaçlarında bir bütünlük içinde koruma altına alınarak "tarihi ve kentsel sit alanı" ilan edilmesini, ayrıca bu alan üzerinde tarihi belleğimizi unutturacak, 2863 sayılı kültür varlıkları koruma yasasındaki " bir alanda tescillenmiş bir yapı varsa yeni yapılacak yapılar tescilli yapının saçak kodunu geçemez" hükmüne aykırı olarak silueti bozacak bir yapılaşma ve dönüşüme izin verilmemesini talep ediyoruz.

BTS İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE

YÖNETİM KURULU ADINA

EK: 1 adet kadastral durumunu gösterir belge.

1 adet tapu müdürlüğü taşınmaz bilgi formu

1 adet googleart görünüm fotoğrafı

DAĞITIM:

Gereği : Bilgi:

V Nolu KVTVKB Kuruluna İstanbul Kartal Belediye Başkanlığına Kartal/İstanbul

 

 

Demiryolunun Sinyali Söndü Videosunu İzlemek için aşağıdaki Linki Tıklayınız.

http://www.dailymotion.com/video/xffnqv_demiryolunun-sinyali-sondu_tech

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu