Kent ve Demiryolu Menü

Emek Dünyası

Kalıcı Başlantı:

Demiryolu Emekçileri Bu Sürgüne EVET mi HAYIR mı Diyecekler.

(yorumlar kapalı)

resim2009 yılında KESK ve Kamu-Sen tarafından yapılan hak arama eylemleri için TCDD de yürütülen idari tahkikatlar sonucu düzenlenen Teftiş Kurulu raporu gerekçe gösterilerek BTS İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Makinist Mithat ERCAN maaşı da düşürülerek Haydarpaşa Loko Bakım Atölye Müdürlüğünden Ankara Loko Bakım Atölye Müdürlüğüne SÜRGÜN (nakil) edilmiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Demiryolcular Ek Ödemedeki Eşitsizliğe HAYIR Dedi.

(yorumlar kapalı)

resim2008 yılında "Toplu Görüşme" süreci öncesinde "eşit işe eşit ücret" ilkesini hayata geçirmek için kamu çalışanlarına en az 103.-TL ek ödemenin 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılacağı bizzat Başbakan R.Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilmişti.Bakanlar Kurulunun 2008/14012 sayılı kararı ile Demiryolculara avans niteliğinde 200.-TL ek ödeme yapılmış, ancak 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı Bakanlar Kurulu kararına paralel çıkmadığı ve sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme oranı düşürüldüğü için 14 bine yakın demiryolcunun maaşlarından 200.- TL kesilerek geri alınmıştı. Bu haksızlığı düzeltmek için 28 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2010/T 28 sayılı YPK kararı haksızlığı gidermek bir yana yeni haksızlıklara ve eşitsizliklere yol açmıştır.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Mahkeme Makinstler Yıpranıyor Dedi.

(yorumlar kapalı)

resimMakinistlerin yıllardır sahip oldukları Fiili Hizmet Zammı veya bilinen adı ile “yıpranma tazminatı” 5510 Sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılmıştı. Söz konusu düzenlemenin iptali için Birleşik Taşımacılık çalışanları Sendikası üyesi Murat GÖÇMEN tarafından açılan dava sonucunda 5510 sayılı kanununla yapılan düzenlemeyi iptal etmiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

TCDD Fazla Mesai Ücreti AİHM’de

(yorumlar kapalı)

resimTCDD’de çalışan personele düşük ücretle zoraki fazla mesai yaptırılması, personel noksanlığının daha az ücret ödenerek fazla mesai ile karşılanması üzerine BTS üyesi Tugay KARTAL’ın açtığı dava üzerine İstanbul 2.Nolu İdare mahkemesinde 2002 tarihinde başlayana yargı süreci İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin karar düzeltme talebinin reddine karar vermesi ile iç hukuk yollarının tüketilmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dilekçe ile başvurulmuştur.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

İş Güvencesi Hakkının Gaspına Karşı 15-16 Haziran

(yorumlar kapalı)

resimÜlkemizde İşçi sınıfının mücadele tarihinde kilometre taşı olarak yerini alan belli başlı  direnişlerden ilk akla gelenler 15-16 Haziran 1970 büyük işçi direnişi, 1986 İşçi sınıfının bahar eylemleri 1991 Madenci Yürüyüşü, 1995 Kamu çalışanlarının Ankara Kızılay meydanı işgali ve 2009 Tekel İşçilerinin Ankara direnişidir. 2010 Haziran ayına gelindiğinde bu sefer kamu çalışanlarının "iş güvencesi" hakkı gasp edilmek isteniyor. Kamu çalışanları geçmişten ders alarak bu saldırıya örgütlü olarak karşı duruş sergileyerek boşa çıkartmalıdırlar.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

ABD’de Kuralların Değişmesi Sendikal Hakları Arttırdı, Geliştirdi

(yorumlar kapalı)

resimABD’de işçi sınıfı organizasyonu federal ajansın temel atma kararını, taşıma-ulaştırmadaki kuralı değiştirmek böylece sendikaya organize olabilmek için kolaylık sağlamak adına benimsedi. 10 Mayıs günü, havayolu ve demiryolu sektöründe endüstriyel ilişkileri idare eden(yöneten) Ulusal Arabuluculuk Kurulu (NMB), sendika seçimi yönetiminde yapılan değişikliği yayınladı.

Devamı için tıklayınız »