Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Mahkeme Makinstler Yıpranıyor Dedi.

(yorumlar kapalı)

Makinistlerin yıllardır sahip oldukları Fiili Hizmet Zammı veya bilinen adı ile “yıpranma tazminatı” 5510 Sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılmıştı. Söz konusu düzenlemenin iptali için Birleşik Taşımacılık çalışanları Sendikası üyesi Murat GÖÇMEN tarafından açılan dava sonucunda 5510 sayılı kanununla yapılan düzenlemeyi iptal etmiştir.

resim

TCDD 3.Bölge Müdürlüğüne bağlı Halkapınar Depo Müdürlüğünde makinist olarak görev yapan makinist Murat Göçmen adına Fiili Hizmet Zammının iptali hakkındaki 5510 sayılı yasayla uygulamaya konulan işlemin iptali için açılan dava çalışanlar lehine sonuçlanmıştır.

Açılan dava da makinist olarak görev yapanların 01.10.2008 tarihinden fiili hizmet süre zammının düzenlenmesiyle ilgili 5510 sayılı yasanın 40.maddesinde yer alan düzenlemede makinistlere yer verilmeyişi işleminin iptali istenmişti.

Ankara 1.İdare Mahkemesi tarafından 2010/392 sayılı kararla işlemin iptaline karar verirken “vücut ve sağlık durumlarının ağır ve yıpratıcı çalışma ortamından etkilendiği -yukarıda belirtilen- bilimsel inceleme ve çalışmalar ile de ortaya konulan makinistlerin Fiili hizmet süresi zammından yararlanıp yararlanmayacakları hususunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanununun ilgili hükmüne istinaden Fiili hizmet zammından yararlanamayacağına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” Gerekçesine dile getirmiştir.

Kaynak :www.bts.org.tr

resim
resim
resim
resim

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu