Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Demiryolcular Ek Ödemedeki Eşitsizliğe HAYIR Dedi.

(yorumlar kapalı)

resim2008 yılında "Toplu Görüşme" süreci öncesinde "eşit işe eşit ücret" ilkesini hayata geçirmek için kamu çalışanlarına en az 103.-TL ek ödemenin 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılacağı bizzat Başbakan R.Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilmişti. Bakanlar Kurulunun 2008/14012 sayılı kararı ile Demiryolculara avans niteliğinde 200.-TL ek ödeme yapılmış, ancak 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı Bakanlar Kurulu kararına paralel çıkmadığı ve sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme oranı düşürüldüğü için 14 bine yakın demiryolcunun maaşlarından 200.- TL kesilerek geri alınmıştı. Bu haksızlığı düzeltmek için 28 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 2010/T 28 sayılı YPK kararı haksızlığı gidermek bir yana yeni haksızlıklara ve eşitsizliklere yol açmıştır.

 

Bu amaçla BTS örgütlü olduğu şube merkezlerinde 18.08.2101 tarihinde basın açıklaması yaparak bu haksız uygulamayı protesto etmiştir. Haydarpaşa Gar önünde yapılan basın açıklaması sloganlar eşliğinde yapılmış ve "eşit işe eşit ücret" talebi için her türlü mücadele ve girişimlerin sürdürüleceği, eylem ve etkinliklerin artırılarak devam ettirileceği" ifade edilmiştir.

 

Basına ve Kamuoyuna

 

YPK KARARIYLA DEMİRYOLCULAR YİNE MAĞDUR OLDU!

Bilindiği üzere 2008 yılında Toplu Görüşme süreci daha başlamadan AKP hükümeti "eşit işe eşit ücret" ilkesini hayata geçireceğini söylemiş, bu amaçla sendikaları boşa düşürmek için kamu çalışanlarına en az 103.-TL ek ödemenin 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılacağını bizzat Başbakan ifade etmişti. Ardından 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yayınlanmış, Demiryolculara avans niteliğinde 200.-TL ek ödeme yapılmıştı. Ancak 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı Bakanlar Kurulu kararına paralel çıkmadığı ve sözleşmeli personele yapılacak ek ödeme oranı düşürüldüğü için daha sonra 14 bine yakın demiryolcudan bu 200.- TL maaşlarından kesinti yapılarak geri alınmıştı.

Başbakanın verdiği sözün arkasında durmayışı nedeniyle bu YPK kararı ücret dengesini ortadan kaldırdığından bütün çalışanların tepkisini toplamış, sendikamız öncülüğünde TCDD çalışanları bordro yakma ve vizite eylem ve etkinlikleriyle demokratik tepkilerini ortaya koymuştu. YPK kararının iptali içinse yargı yoluna başvurulmuştu.

Daha bu kararın çalışanlar arasında açtığı tahribat giderilmeden ve yaraları sarılmadan yine bu yılki Toplu Görüşme süreci öncesinde yine aynı mantıkla çalışanların tepkilerini ve onların görüşlerini dikkate almadan 2010/T 28 sayılı YPK kararı 28 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2008 yılından bu yana Başbakanın verdiği sözü tutmasını ve Bakanlar Kurulu kararının arkasında durmasını bekleyen demiryolcular bu yılki YPK kararıyla bir kez daha yıkılmıştır. KİT’ler içinde en zor koşullarda hizmet ürettiği halde yine KİT’ler içinde en düşük ücret alan demiryolcuların beklentileri bir kez daha boşa çıkmıştır. "Demiryollarının devlet politikası haline geldiği" söyleminin her ortamda dillendirildiği bir dönemde ne yazık ki demiryolculara üvey evlat muamelesinin süreceği Başbakan’ın aynı zamanda başkanlık yaptığı YPK kararı incelendiğinde bir kez daha ortaya konmuştur.

Bu kararla 17 bine yakın demiryolcu içinde sadece Revizör ve Sürveyan unvanında çalışanlara % 5, Kontrolör, Başkontrölör, Müdür Yardımcısı, Teknik Amir, Teknik Şef, Tabib, Dış tabibi ve Uzman Tabib unvanlarına ise %40 oranında ek ödeme artışı yapılmıştır.

resim

Diğer bir deyişle dağ fare doğurmuştur. "Eşit işe eşit ücret" ilkesini ortadan kaldırdığı gibi ücret adaletsizliğini, eşitsizliğini ve dengesizliğini daha da derinleştirmiş, çalışanlar arasında dengesizlik tazminatı ile anılmaya başlamıştır.

Bu YPK kararında yine DHMİ çalışanları hariç tutulduğu gibi Demiryolcular arasındaki hiyerarşiyi, iş riskini, çalışma şartları ve görev sorumluluğu ve güçlüğü hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır.

En ağır şartlarda hizmet üreten, Tren Teşkil Memurları, Hareket Memurları, Gar Şefleri, İstasyon Şefleri, Yol Bekçi ve Çavuşları, Ambar ve Lojistik personeli, Teknik bir unvan olan "teknikerlik" ve "teknisyen" unvanından uzmanlığa, şube ya da Teknik Şef Yardımcılığına atanmış personeli, Tren üzerinde hizmet üreten Makinist, Yardımcı Makinist, Kondüktör ve Tren Şefini, Bürolarda hizmet üreten düz memur, puantör, büro şefi, uzman ve gişe memurlarını, Avukatları, bölgelerde kilit görev olarak nitelenen ve en önemli sorumluluk verilen Servis Müdür Yardımcılarını dikkate almamıştır. Bu listeyi mağdur olan diğer unvanları ekleyerek sayfalarca uzatmak mümkündür.

 

resim

Sonuç olarak sınırlı sayıda demiryolcuyu kapsayan bu YPK kararı var olan ücret dengesizliğini daha da artırmış, iş barışıyla birlikte çalışanların motivasyonunu da bozmuş, ücret hiyerarşisini de ortadan kaldırmıştır.

 Gerek demiryolcuların kendi aralarındaki, gerekse de Demiryolcular ile diğer KİT’lerde görevli sözleşmeli personel arasındaki ücret eşitsizliğinin giderilmesi için Yüksek Planlama Kurulunca TCDD Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 Ek ödemeler konusunda Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasını ya da Karayolu Personeline ek ödemeler konusunda gösterilen duyarlığının aynısının tüm Demiryolculara gösterilmesini,

 Demiryolculara reva görülen üvey evlat muamelesine hemen son verilmesini,

 Sorunların kesin bir şekilde çözümü için hükümetin hemen toplu sözleşme masasına oturmasını,

Talep ediyoruz, bu taleplerimiz karşılanmadığı ve demiryolcuların mağduriyeti devam ettiği sürece Sendikamız tarafından "eşit işe eşit ücret" talebimiz için her türlü mücadele ve girişimlerimiz sürdürülecek olup, eylem ve etkinliklerimiz artırılarak devam edecektir.18.08.2010

BTS İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu