Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Artık Yeter, Yağmanın talanın hesabını sormak için 22 Aralık’ta Kadıköy’e!

(yorumlar kapalı)

22-aralik-2013-kadikoy-kent-mitingi-diren-haydarpasa.jpgBizler, yağmanın hesabının sorulmasında tarafız ve bu hesabı sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yağmalanan şehrimizin, garlarımızın, mahallemizin, doğamızın, kamusal kaynaklarımızın hesabını sormak için, 22 Aralık Pazar günü Kadıköy Meydanı’nda buluşalım.

AKP iktidarı, toplumsal belleğimizde çok önemli bir yere sahip ve aynı zamanda “Kentsel ve Tarihsel Sit Alanı” olan Sirkeci ve Haydarpaşa Garı, Kıyı ve Liman Alanının çevresiyle birlikte bilim ve akıldışı yöntemlerle yağmalanması için ısrar etmektedir. 

Bizler hükümet ve yerel yönetimler tarafından insanca, güvenli, güvenceli ve sağlıklı bir şehirde yaşama ve ulaşım hakkı; kent ve kentli hakları; kendi hayatı üzerindeki söz ve karar hakkı ve insanlık onuru hiçe sayılan İstanbul halkı olarak; 

1. Sirkeci ve Haydarpaşa Gar ve liman Endüstriyel işlevini sürdürmesini,

2. Marmaray projesi kapsamında Gebze Halkalı arasında çalışacak olan trenlerin bir bölümünün Sirkeci ve Haydarpaşa Gar’a girecek şekilde seyir cetvellerinin ayarlanmasını,

3. YHT’nin dışında konvansiyonel trenler (Doğu ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Toros Ekspresi, Yataklı Ekspresi, Güney Ekspresi) ve bölgesel trenlerin (Adapazarı ekspresleri) çalıştırılmasını ve başlangıç ve sonlanma garının Haydarpaşa gar olmasını,

4. Boğaz tüp geçişinde olabilecek aksamalar göz önüne alınarak Feri işletmesi hazır durumda bekletilmesin,

5. Sirkeci ve Haydarpaşa garın tren vapur bağlantısının koparılmamasını,

6. Sirkeci garı da içine alan Fatih İlçesi tarihi Yarımada Planı ile Haydarpaşa Gar ve Limanı içine alan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptal edilmesini,

7. Haliç, Cevizli Tekel gibi kamusal alanlardaki yağmanın derhal durdurulmasını,

8. Danıştay Kanunu değişikliklerinin, Tabiat Varlıkları Yasasının derhal iptalini edilmesini,

9. Kentsel-kamusal-doğal alanlarımız üzerinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar yaratan, hukuk ve bilim dışı, projelerin, başta Kanal İstanbul, 3. Köprü ve 3. Havalimanı olmak üzere derhal durdurulmasını,

10. İstanbul’a karşı işlenmiş bütün kent suçlarının, yağmanın, talanın ve yalanların gerçek anlamda soruşturulmasın,

11. İstanbul’a ve kentlere karşı suç işleyen bütün yetkililerin, bakanların, belediye başkanlarının görevden alınmasını yada istifalarını devamında yargılanmalarını,

12. Merkezi ve yerel yetkililere, şirketlere muazzam boyutlarda yolsuzluk imkanı yaratan; imar kararlarını keyfi uygulamalar haline getiren, idarenin denetimini imkansızlaştıran ve kendi yaşamımız ve yaşam alanlarımız üzerindeki söz ve karar hakkımızı hiçe sayan başta 6306 sayılı Afet Yasası olmak üzere bütün olağanüstü yasaların ve bu yasaların uygulanmasından doğan “riskli alan”, “kentsel dönüşüm” gibi uygulamaların iptal edilmesini talep ediyoruz.

Onlar yıllardır hep birlikte yaşam alanlarımızı, emeğimizi, doğamızı yağmaladılar. Bizlerse yıllardır bütün yasal ve meşru yollarla bu yağmayı, talanı, yıkımı, katliamı durdurmak için mücadele ediyoruz İstanbul’un dünya mirası listesinde olmasının gerekçelerinden olan garlar ve çevresinin tarihi, doğal, kentsel ve kültürel siluet değerlerini yok etmeye yönelik bu uygulamaları asla kabul etmeyeceğiz. Haydarpaşa Dayanışması olarak Haydarpaşa garı ve çevresinin yağmalanmak istenmesine karşı 79 haftadır perşembe günleri saat 20.00-21.00 arası, 99 haftadır pazar günleri 13.00-14.00 arası Haydarpaşa garında yaptığımız kamusal alana sahip çıkma eylemlerimizi sürdüreceğiz. 

22 Aralık mitingini düzenleyen İstanbul halkı olarak, bu yağmanın hesabının sorulmasında tarafız. Bu hesabı sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. 

Bütün İstanbul halkını, yağmalanan şehrimizin, mahallemizin, doğamızın hesabını sormak için, 22 Aralık Pazar günü Kadıköy Meydanında buluşmaya çağırıyoruz. 

Haydarpaşa Dayanışması

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: Kentvedemiryolu