Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TCDD’de Artık Cumhuriyet Kazanımı Olmaktan Çıkıyor…

(yorumlar kapalı)

 

Ecorys.jpgHer özelleştirmede olduğu gibi devlet kullanılarak, belki de göstermelik ihale uygulaması dahi yapılmadan, (onun da zemini hazırlandı) “ben yaptım oldu”, mantığıyla önce yandaşlara daha sonra da yabancı anglo-Amerikan şirketlerine devredilecek. Uzun zamandır hızlı tren projeleriyle, demir yollarında iyileştirmeler yapılmış, halkın sırtına acımasızca yüklenen dolaylı ve dolaysız vergilerle kurum çekici hale getirilmeye çalışılmış, yolcu taşımacılığında da başta ekonomik koşullar nedeniyle artış yaşanmakta ve hızlı tren seçeneği bu artışa paralellik getirmekte. 2012 hedeflerinin 103 bin yolcu ve 25,5 bin ton olması amaçlanmakta. Ayrıca 2005 yılından bu yana demiryollarında 5,5 bin km.lik demiryolu rayının yenilenmesi, iyileştirme çalışması yapılması ve hızlı tren projesinin Eskişehir ve İstanbul hatlarına konması ve güvenliğin öne çıkması bu taşımacılık sektörüne karşı halkın ilgisini çekmiş durumdayken ve 150 yıldan fazla bir süre geçmişiyle Türk halkının ve Atatürk döneminin en büyük cumhuriyet kazanımlarından biri olması, emperyalist odakları rahatsız etmiş durumda. 

Önce danışmanlık şirketi yıkımı hazırlayacak. 

“Türk Demiryolları Reformu” adı altında “Ecorys Researchan Consulting Ltd.” şirketinden danışmanlık hizmetleri alınması karşılığında, konsorsiyumla anlaşma imzalanmış durumdadır. Böylece demiryolu taşımacılığında da özel sektörün önü sonuna kadar açılmış bulunuyor. Her dayatmanın arkasına AB müktesebatı gerekçesi takılması gibi bunun arkasına da aynı yöntem uygulanmakta. Söz konusu danışmanlık şirketinden hizmet alımına başlanmış durumda. Güya demiryolları yeniden yapılandırılacak ve bunun için hazırlanan projeyle; AB müktesebatına uygun olarak Türk demiryolları rekabete açık hale getirilecek, alt yapı tahsisleri yapılacak, ücret politikaları yeniden düzenlenecek, güvenli sistem oluşturulmasıyla karşılıklı işletilebilirlik sistemleri için yeniden yapılandırma ve reform seçenekleri uygulamaya konacak. Bütün bunlar için önce danışmanlık hizmetleri adı altında milyonlarca euroluk bütçelerle yapılacak.

ecorys-transport.jpg  “Özel sektör malını kendi taşımak istiyor”

“Yük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik deneyimlerinden yararlanılarak serbest hale getirilerek TCDD yeniden yapılandırılıp kamu üzerindeki mali yükü kaldırılacak, başta sanayi bölgelerine olmak üzere demiryolu bağlantı hatları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacak.

Türkiye’deki demiryollarında 154 yıldır yük ve yolcu taşıma hakkı TCDD’de bulunuyor. TCDD, 2005 yılında özel sektörün, demiryollarında faaliyet göstermesini öngören bir yönetmelik çıkarmıştı. Ancak, Danıştay bu yönetmeliği iptal etmiş ve bunun bir özelleştirme olduğunu belirtmişti.* Özel sektörün yolcu ve yük taşıması yapabilmesi için yasa çıkarılması uyarısında bulunmuştu” işte öne sürülen gerekçe, halkın malı olan her şeyin bir ticari ‘meta’ gibi satılması yok edilmesi ve devlet kullanılarak yandaş zengin etme anlayışı. Her zaman karşımıza ya ABD ya da AB dayatması olarak çıkıyor.

ecorys-tr-temsilcilik.jpg2011 yılında gerileyen demiryolları 2012 sonunda yük taşımacılığı 25,3 milyon tona, yolcu taşımacılığının ise 103 milyona ulaşması iddia ediliyor. Hızlı trenle demiryollarına ilginin arttığını belirten demiryolu yetkilileri, 2023 yılı hedeflerini 10 bin km.nin üzerine çıkarmak olduğunu, hızlı tren ve konvansiyonel hatla demiryolu ağını 25.5 km’ye çıkarmaktır” diye açıklama getiriyorlar. Demiryollarının kalitesinin yükselmesi, özel sektörün iştahını kabartıyor. Yenilenen yollarda tüm ağırlığı kendi mallarının ucuz taşınmasında görüyor. Yolcu taşımacılığına da girmek istemesi koşullarının da işte devlet eliyle kurula bu yabancı konsorsiyumların araştırmalarıyla yoklamak istiyor. 

 

Olan “Cumhuriyet” kazanımlarına oluyor. Kemalist kazanımların bir yüce kalesi de devriliyor. 

 

Küreselleşme tsunamisine, Cumhuriyet’in sembolü haline gelmiş, Atatürk döneminin karizmatik kuruluşu, bin bir emekle meydana getirilen, uğruna “Onuncu Yıl Marşı” bestelenen ve Doğu’da kazma kürekle açtığı iki yüz kırkın üzerindeki tünelin heyecanı, AB müktesebatları bahane edilerek satış tahtasına konuyor. 17.02.2012 

*Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikasının açmış olduğu dava sonucu özel sektörün TCDD hatları üzerinde özel yük treni işletmesini düzenleyen yönetmelik iptal edilmiştir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: Orhan Özkaya