Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

12. Oturma Eylemi Kadıköy’den Haydarpaşa’ya Yapılan Yürüyüşle Başladı

(yorumlar kapalı)

22.04.2012-haydarpasa-eylemi-2.jpgBTS ve Mimarlar Odasının yürütücülüğünü yaptığı Haydarpaşa Dayanışması, Haydarpaşa Gar Dönüşüm Projesi’ne ve trenlerin seferden kaldırılmasına karşı Kadıköy’den Haydarpaşa’ya yürüdü. Tarihi garın merdivenlerinde her hafta yapılan oturma eyleminin on ikincisini gerçekleştirdi. 

KESK İstanbul Şubeler Platformu, Yazarlar Sendikası ve Karadeniz İsyandadır Platformu bileşenlerinin aralarında bulunduğu Haydarpaşa Dayanışması, Kadıköy İskele Meydanı’nda buluşarak, “Sermaye elini Haydarpaşa’dan çek”, “AKP halka hesap verecek”, “Haydarpaşa halkındır satılamaz” sloganlarıyla İskele’den Rıhtım caddesine çıkarak EBK’nun önünden geçerek TCDD Revizörlük binasının kapısından Gar sahasına girerek peronlardan Haydarpaşa Gara yürüdü.

22.04.2012-haydarpasa-eylemi-3.jpgHaydarpaşa Dayanışması yürütmesi adına ilk konuşmayı yapan BTS İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Hasan Bektaş “12.cisini gerçekleştirdiğimiz eylemin bu haftaki sözcüsünün KESK istanbul Şubeler Platformudur bu nedenle dayanışma adına basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Kadri Kılıç tarafından okuyacaktır” dedi.

Tarihi garda oturma eylemi yapan Haydarpaşa Dayanışması bileşenleri adına KESK Dönem Sözcüsü Kadri Kılıç açıklama yaptı. Garın yanmasının ardından yalnızlaştırıldığını söyleyen Kılıç, dönüşüm planının uygulanması için son darbenin Marmaray Projesi kapsamında 29 Nisan 2012 tarihinde Gebze-Pendik banliyö tren seferlerinin iptal edilmesiyle vurulduğunu belirtti. 

22.04.2012-haydarpasa-gar-eylemi.jpgKılıç, yolcu treni seferlerine son verilmesi ve gar binalarının şehir dışına taşınması girişiminin, kentsel dönüşüm kapsamında ‘demiryollarının yeniden yapılanması’ adı ile TCDD’de uygulanan tasfiye ve özelleştirme politikalarının bir parçası olduğunu vurguladı. 

Kılıç, “Biz Haydarpaşa Dayanışması katılımcıları ve İstanbul halkı 104 yıldan beridir Merkez Gar olarak hizmet veren ve İstanbul’un simgesi haline gelmiş dünya kültür mirasımızHaydarpaşa Garı ve limanın endüstriyel işlevini devam ettirmesi ayrıca bölgede uygulanmak istenen yağma projelerinin hayata geçmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

22.04.2012-haydarpasa-eylemi-4.jpgKESK Dönem Sözcüsü Kadri Kılıç’tan sonra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Orcan “Haydarpaşa Dayanışmasının onurlu ve inatçı mücadelesinin sürecektir” dedi.

22.04.2012-haydarpasa-eylemi-5.jpgYazarlar Sendikası Genel Sekreteri Müslim Çelik konuşmasına başlamadan önce işçi sınıfının şairi Güngör Gençay’ın yaşamının son bulduğunu biraz önce öğrendiğini ifade etikten sonra Nazım Hikmet’in MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI’ndan şiirini okudu.

Haydarpaşa garında

1941 baharında

saat on beş.

Merdivenlerin üstünde güneş

yorgunluk ve telâş

Bir adam

merdivenlerde duruyor

bir şeyler düşünerek.

Zayıf.

Korkak.

Burnu sivri ve uzun

yanaklarının üstü çopur.

Merdivenlerdeki adam

-Galip Usta-

tuhaf şeyler düşünmekle

meşhurdur:

“Kâat helvası yesem her gün” diye düşündü

5 yaşında.

“Mektebe gitsem” diye düşündü

10 yaşında.

“Babamın bıçakçı dükkânından

Akşam ezanından önce çıksam” diye düşündü

11 yaşında.

“Sarı iskarpinlerim olsa

kızlar bana baksalar” diye düşündü

15 yaşında.

“Babam neden kapattı dükkânını?”

Ve fabrika benzemiyor babamın dükkânına”

diye düşündü

16 yaşında.

“Gündeliğim artar mı?” diye düşündü

20 yaşında.

“Babam ellisinde öldü,

ben de böyle tez mi öleceğim?”

diye düşündü

21 yaşındayken.

“İşsiz kalırsam” diye düşündü

22 yaşında.

“İşsiz kalırsam” diye düşündü

23 yaşında.

“İşsiz kalırsam” diye düşündü

24 yaşında.

Ve zaman zaman işsiz kalarak

“İşsiz kalırsam” diye düşündü

50 yaşına kadar.

51 yaşında “İhtiyarladım” dedi,

“babamdan bir yıl fazla yaşadım.”

Şimdi 52 yaşındadır.

İşsizdir.

Şimdi merdivenlerde durup

kaptırmış kafasını

düşüncelerin en tuhafına:

“Kaç yaşında öleceğim?

Ölürken üzerimde yorganım olacak mı?”

diye düşünüyor.

Burnu sivri ve uzun.

Yanaklarının üstü çopur.

Denizde balık kokusuyla

Döşemelerde tahtakurularıyla gelir

Haydarpaşa garında bahar

Sepetler ve heybeler

merdivenlerden inip

merdivenlerden çıkıp

merdivenlerde duruyorlar. 

22.04.2012-haydarpasa-eylemi-6.jpgYazarlar Sendikası Genel Sekreteri Müslim Çelik’ten sonra işsiz gazeteci Musa AĞARCIK oturma eylemini sürdürenlere Turgut Özal’ın bir yurt dışı gezisinde “demiryolu komünist sistemin ulaşım tercihidir” beyanatı üzerine Özal’la aralarında geçen diyalogu aktardı.

22.04.2012-haydarpasa-eylemi-1.jpgHaydarpaşa dayanışması emektarı Mimar Mücella Yapıcı “İktidarın kentte ve ülkede saldırının yalnızca Haydarpaşa ile sınırlı olmadığını, Taksim, Tarlabaşı, Derelerimiz, Nükleer santralar, Ormanlarımız, 3 köprünün ifade diğer mücadele ve direniş alanlarımızı oluşturduğunu, Odalara getirilen yeni yasal düzenleme ile Meslek Odalarını yetki ve itiraz yollarının engellendiğini buna rağmen yılgınlığa düşülmeden mücadelenin sürdürüleceğini” ifade etti.

KESK Dönem Sözcüsü Kadri Kılıç tarafından okunan basın açıklamasının tam metni aşağıdadır. 

Basına ve Kamuoyuna 22.04.2012

AKP iktidarı; 2004 yılından itibaren Haydarpaşa Gar ve Limanı ile çevresindeki 1 milyon m2’lik kamusal, kentsel ve tarihi sit alanı olan bölgeyi ticaret ve iş merkezine dönüştürmek istemektedir. Bu yağma uygulamasını da “Marmaray projesi ile Haydarpaşa Gar zaten işlevsiz kalacak” şeklinde gerekçelendirip halkı kandırmaktadır.

TCDD Genel Müdürlüğünün “Haydarpaşa Gar’a ihtiyacım yok” demesi üzerine, 25 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisinde kabul edilen Haydarpaşa Gar ve çevresi hakkındaki Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına göre Gar binasına KÜLTÜR, KONAKLAMA yani OTEL işlevi verilmiştir.

Haydarpaşa Gar ve Liman sahasından rant elde etmek amacıyla hazırlanmış olan bu planın hayata geçirilebilmesi için Haydarpaşa Garın yalnızlaştırılması ve trensizleştirilmesi gerekiyordu. TCDD tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, özensiz emniyetsiz bakım çalışması esnasında çıkan çatı yangını ve yol bakım çalışmaları bu amaçla kullanılarak Haydarpaşa Gar trensizleştirilmiştir.

Çatı yangını sonrasında uzun bir süre trenler çalıştırılmamış ayrıca vapurlar deniz motorları yanaştırılmayarak Haydarpaşa Gar insandan ve trenlerden yalıtılmıştır. Yangın sonucu oluşan hasar gerekçe olarak gösterilip binada çalışanların boşaltılması düşünülmüş ise de gösterilecek tepkiden dolayı TCDD yönetimi geri adım atmıştır.

01 Şubat 2012 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesinin Köseköy-Gebze arasındaki yol çalışmalara başlanacağı bahane edilerek, 30 ay boyunca Haydarpaşa’ ya gelen tüm yolcu trenleri seferden kaldırılmış Haydarpaşa garın sondan bir önceki yalnızlaştırma girişimi hayata geçirilmiştir. Haydarpaşa garın anahat yolcu trenlerinden yoksun bırakılması sonucu yüzlerce taşeron firma elemanları işlerini kaybetmişlerdir. İşleticiler (büfeler, berber, wc, lokanta) ise işlerin azalmasıyla birlikte kapılarına kilit vurmaya başlamışlardır.

Haydarpaşa Garın yalnızlaştırılarak dönüşüm planının uygulanması için son bir darbe de Marmaray Projesi kapsamında 29 Nisan 2012 tarihinde Gebze Pendik banliyö tren seferlerinin iptal edilmesidir.

Aslında AKP iktidarı tarafından 100 yılın projesi diye reklamı yapılan Marmaray projesi, Anadolu Bağdat Demiryolu güzergâhı üzerindeki 29 adet tarihi istasyon binasının ve birçok tarihi köprünün yıkılmasına ayrıca da İstanbul’un Merkez Garları olan Haydarpaşa ile Sirkeci garlarının kapatılmasına neden olduğundan yüzyılın hatasıdır.

TCDD Yönetimi Marmaray projesinde, ayrı bir hat inşa etme yerine, çalışan hat üzerine yeni bir işlev verilmesi (Köseköy Gebze hattına YHT işlevi verilmesi gibi) kolaycılığına kaçmış bu güzergâhta yaşayan halkın anayasal ulaşım hakkı ve tercihi elinden almıştır.

Çift hatlı yerlerde tren seferleri tümüyle iptal edilmeden hatların yenilenebilme imkânı mevcuttur. TCDD Genel Müdür yardımcısının Irmak-Karabük-Zonguldak hattının rehabilite ve sinyalizasyon projesi için düzenlenen bir toplantıda “Böyle büyük projenin yürütülmesi sırasında hattın işleyecek olması projeye ayrı bir önem katmaktadır” sözü hat kapatılmadan yenileme çalışması yapılabilir iddiamızı da doğrulamaktadır.

Yolcu trenlerinin seferlerine son verilmesi ve gar binalarının şehir dışına taşınma girişimleri ya da kentsel dönüşüme tabi tutulmaları “Demiryollarının Yeniden Yapılanması” adı ile TCDD’de uygulanan tasfiye ve özelleştirme politikalarının bir parçasıdır.

Dünya Bankasının finansmanıyla Booz-Allen&Hamilton Şirketi’nin 1995 yılında hazırladığı “TCDD’nin Rehabilitasyonu, Yeniden Yapılandırılması ve Finansman Raporu” başlıklı raporda “TCDD’nin ağırlıklı olarak yük taşımacılığı yapması, yolcu taşımacılığında ise, prestij trenlerinin kullanılması” 2002 yılında Canac firmasınca yayınlanan raporda ise “kar getirmeyen hatların kapatılması, bu hatlardaki istasyon ve diğer demiryolu binalarının bir daha işletmeye açılmaması için satılması yada yıkılması, birkaç prestij treni dışında yolcu taşımacılığından vazgeçilmesi, taşımacılığın kaldırıldığı yerlerdeki arazi ve binaların elden çıkartılması, prestij trenlerinin de özelleştirilmesi, istihdamın daraltılması asli faaliyetin dışında kalan faaliyetlerden vazgeçilmesi, limanların fabrikaların özelleştirilmesi” öngörülmüştü.

Haydarpaşa Dayanışmasının Pazar günleri Haydarpaşa gar merdivenlerinde gösterdiği tepki eylemlerinin ardından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım “Projede ne olursa olsun yapılaşmanın hiçbiri Haydarpaşa’nın silüetini bastırmayacak. Her halükarda gar binası aynı şekilde muhafaza edilecek, her projeye yanlış yapılacak KUŞKUSU ile yaklaşılmamalı” açıklamasını yaptı.

Haydarpaşa’ya yedi adet yetmiş katlı gökdeleni dikmek isteyen SİZ,

Haydarpaşa SİT kararının iptali için mahkemeye dava açan SİZ,

Haydarpaşa yangınından sonra idari tahkikatla sorumlu olanları görevden uzaklaştırmayan SİZ,

Haydarpaşa Gar çatı yangını için Kadıköy 1 Asliye Ceza mahkemesinde müteahhit firma hakkında açılan davaya müdahil olmayan yine SİZ.

Sizlere ve sizlerin Haydarpaşa gar projesine nasıl kuşku duymadan bakalım.

Bizim kuşkularımıza kulak asmayarak HIZLANDIRILMIŞ TREN projenizde inat etmenizin sonucunda otuz dokuz vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Biz Haydarpaşa dayanışması katılımcıları ve İstanbul halkı olarak 104 yıldan beridir Merkez GAR olarak hizmet veren ve İstanbul’un simgesi haline gelmiş dünya kültür mirasımız Haydarpaşa Garı ve Limanın endüstriyel işlevini devam ettirmesi ayrıca bu bölgede uygulanmak istenen yağma projelerinin hayata geçmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Haydarpaşa Gar ve Liman ile çevresi hakkındaki yağma projesi (Haydarpaşa Koruma Amaçlı nazım İmar Planı) geri çekilinceye, Haydarpaşa Gar ve limanın endüstriyel işlevini sürdürmesinin önündeki engeller kaldırılıncaya kadar; bu Pazar ve her Pazar günü 13.00 ila 14.00 arasında Haydarpaşa Gar merdivenlerinde tepkimizi göstereceğiz.

Haydarpaşa Cazibe Değil Trenlerin Merkezi Olmalı

Haydarpaşa ve Sirkeci Garları Anıt ve Merkez Garlarımızdır

Haydarpaşa Garda Müze olur, Haydarpaşa Gar Müze olamaz

HAYDARPAŞA DAYANIŞMASI ADINA KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU

Not: Baştan 3. fotoğraf gazeteci Haluk Candan arşividir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu