Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Manevra Tazminatı Yoksa Manevrada Yok

(yorumlar kapalı)

resimTCDD 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı gar ve istasyonlarda çalışan tren teşkil memurları manevra tazminatı haklarının gasp edilmesi üzerine bugün 22.06.2009 tarihinde viziteye çıktılar. Basmane-Biçerova- Halkapınar-Liman ve Menemen de manevra hizmetleri verilmiyor. Trenler çalışmıyor. Ayrıca, Ödemiş, Pancar, Cumaovası, Gaziemir, Kemer, Alsancak, Söke, Kuşcenneti ve Balıkesir de viziteye çıkıldı.

BTS İzmir BTS Şube tarafından bugünkü eylem hakkında yapılan açıklamada eylemi kırmak için diğer garlardan müdür ve müdür yardımcısı düzeyinde personel arabalarla taşınarak makas yaptırıldığı ifade edildi.

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Yeniden yapılanma adı altında gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları ile TCDD bir kamu kurumu olma niteliğini kaybederken, biz çalışanlarda pek çok haklarımızdan mahrum bırakıldık.

Permi hakkımızın elimizden alınmasıyla başlayan bu hak gaspları, elbise hakkımızın ve makinist arkadaşlarımızın yıpranma tazminatlarının kesilmesi ile devam etti. Şimdi de tren teşkil memuru unvanında bulunan arkadaşlarımızın "manevra tazminatı" hakları gasp edilmeye çalışılıyor. Gerek, TCDD yetkililerinin gerekse biz demiryolu çalışanlarının çok iyi bildiği gibi, kurumda en zor koşullarda çalışmak zorunda bırakılan, görevini yerine getirirken en çok iş kazasına maruz kalan, bu kazalarda kimi zaman kolunu bacağını hatta yaşamını yitiren bu unvan gurubunda ki meslektaşlarımızdır. Bizler, bu kadar ağır çalışma koşullarıyla görevini yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımızın koşullarının düzeltilmesini, iş kazalarına karşı can güvenliklerinin sağlanmasını talep eder ve beklerken, TCDD 3. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, arkadaşlarımızın bu güne kadar aldıkları "manevra tazminatlarını" ödememeye, deyim yerindeyse, haklarını gasp etmeye başlamışlardır.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şube Yönetimi olarak, 3. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile hafta içinde yaptığımız toplantılarda, taleplerimize denk düşecek bir adım atılmadığını üzülerek gördük. Diyalog ve uzlaşı içinde çözmeye çalıştığımız sorunlara "yönetmelik ve talimatnameler" gerekçe gösterilerek bizim gösterdiğimiz duyarlılıkla yaklaşılmamıştır.

Buradan tekrar sesleniyoruz, hiçbir yönetmelik ve talimatname insan yaşamından daha önemli değildir. Hiçbir yönetmelik ve talimatname kutsal-değiştirilemez değildir. Kaldı ki, çalışanların hakları söz konusu olduğunda talimatnameleri önümüze sürenler, manevracı arkadaşlarımızı yaşamlarını tehlikeye atacak biçimde, talimatnamelere aykırı olarak "tek başına manevraya" zorlayabilmektedirler.

Bir sonraki hak gaspının hangi unvandaki arkadaşlarımıza geleceğini kestiremediğimiz haksız-hukuksuz uygulamalar karşısında, bu güne kadar susmadık yine susmayacağız.

AKP iktidarının, baskı, tehdit, gözaltı ve tutuklamalarına rağmen, kamu çalışanlarının hak ve çıkarlarını koruma kararlılığından vazgeçiremediği konfederasyonumuz KESK ve sendikamız BTS mücadelesini ödün vermeden sürdürecektir.

Haklarımızı talep ettiğimizde, yönetmelik ve talimatnameleri öne sürenleri buradan, kendi yönetmelik ve talimatnamelerine uymaya çağırıyor, bu güne kadar baskı ve tehditle yaptırılan yönetmeliğe aykırı işleri, bu günden itibaren kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sizler bu kararın ne anlama geldiğini, kurumun işleyişini ne derece etkileyeceğini çok iyi biliyorsunuz. Bu güne kadar yapılan uygulamalarla, TCDD yi yok etmek, iş barışını bozarak çalışanları bir biri ile çatışır hale getirmekte pek mahir olduğunu gösteren yetkilileri, bu anlayışlarından vazgeçmeye ve çalışanların haklı talepleri yönünde düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.

 

BTS İZMİR ŞUBESİ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu