Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun Bölge Müdürü Hakkında Suçlama Var

(yorumlar kapalı)

resimİzmit eski tarihi gar binası ve çevresinde Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca tahribat yapıldığı Kültür Bakanlığına 30.07.2009 tarihinde şikayet edilmiştir. Kültür bakanlığının şikayet edilen kurum yöneticisi hakkında gerekli inceleme yapmayıp başvuruyu şikayet edilen kişi ve kuruma yönlendirmesi konusu suç teşkil eden eylemin hasır altı edilmesine imkan sağlamıştır. Bunun üzerine konu Başbakanlık makamına iletilerek başta Kocaeli KTVKK Bölge Kurulu Müdürü Sn. Taner AKSOY olmak üzere tüm sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatılması için ilgili birimlere emir verilmesi talep edilmiştir.

Bakalım Başbakanlık Tarihi İzmit Gar binasını mı yoksa, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürünü mü korumaktan yana olacak. Bekleyip göreceğiz.

 

 

 

T.C. Başbakanlığı

ANKARA

 

İlgi: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına hitaplı 30.07.2009 tarihli dilekçem(Ek:1)

İlgi dilekçe ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurarak; "mülkiyeti TCDD’ye ait olan ve 15 yıllığına Kocaeli İl Özel İdaresine devredilen, aynı zamanda tescilli olup 1.derece korunması gereken kültür varlığı kabul edilen tarihi İzmit eski Tren Garı Binası ile çevresindeki binalara zarar verilmesi, bu zararı verenlerden birisinin de Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu(KTVKK) Bölge Müdürlüğü olması konularında ihbarda bulunduğumu, Müzeler Genel Müdürlüğünün ihbar dilekçemi, hakkında şikayette bulunduğum yere gönderdiğini, konusu suç teşkil eden işlemlerin devam ettiğini ve skandal bir olaya imza atıldığını" belirtmiştim.

Aradan geçen yaklaşık 2,5 aylık süreç içinde dilekçeme cevap verilmedi. Dilekçeme cevap verilmediği gibi, Bakanlığın suskunluğundan faydalandığına inandığım Kocaeli KTVKK Bölge Müdürü, idari amir olarak yeni suçlara imza atmaya devam etti ve ediyor.

Şöyle ki;

· Müzeler Genel Müdürlüğünün, Kocaeli KTVKK Bölge Kurul Müdürü hakkındaki şikayetimi, kurula yönlendirmesi üzerine toplanan Kocaeli Koruma Kurulu; doğal bir sonuç olarak, kurul müdürünü suçlamak yerine, 983 sayılı kararıyla(Ek:2); "koruma kurulunun kullandığı eski gar binasının ön cephesine konulan klimanın kaldırılmasına, eski ambar binasında orijinale aykırı olarak yapılan eklemelerin(klima ve yazı) kaldırılmasına, kurulun girişindeki mobonunda, yeni bir çözüm getirilerek oradan kaldırılmasına" karar vermiştir.

· Kurul Müdürlüğünün işlediği bir suç ile ilgili olarak, kendi kendine verdikleri bu karar sonrasında, idari işlerden sorumlu kurul müdürü tarafından, şikayete konu klima kaldırılmıştır. Ancak, bu noktada kurul müdürlüğü, tarafıma gönderdiği karar yazısı ekindeki resimde hileye başvurarak(Ek:2), klimanın gözükmediği bir resim çektirmiştir. Çünkü şikayete ve koruma kurulu kararına konu klima, daha önceki yerinden ortalama 50 cm. aşağıya, saçağın alt tarafına taşınmıştır. Ek: 3’deki 1 Nolu resimden de görüleceği üzere, klima ünitesi, yasal mevzuata, şikayete ve kurul kararına rağmen, tescilli binanın ön cephesinden kaldırılmamış, yapılan bu saptırmayla, binada yeni delikler açılmış, görüntü kirliliği daha da artmıştır.

· Ek:2’deki kurul müdürlüğünün çektiği resimden de görüleceği üzere, binanın ön yüzüne, sağ bölümünde, binanın orijinalinde olmayan(Ek:4’deki 4 nolu resimde orijinal hali gözükmektedir), devasa yazı yazdırılması da, kurul müdürlüğünün marifetidir. Hâlbuki koruma kurulları tescilli yapılara, yapı sahibi olan kamu kurumlarına bağlı işyerlerinin adını yazan levhaların asılmasında bile orijinaline uygunluk ve orantı aramakta, orijinalde olmayan düzenleme/tadilatlara ve orantısız taleplere izin verilmemektedir. Hal böyle iken, koruma kavramının devamlılığını sağlamakla mükellef olan koruma kurulu müdürlüğünün, tescilli yapıya zarar vermesi, orijinale aykırı eklemeler yapması asla kabul edilemezdir.

· Kurul kararında geçen Mobo ise, aradan geçen 2 aya rağmen, hala aynı yerde durmaktadır(Ek.3-2 nolu fotoğraf).

· Kurul Müdürlüğünün aldığı kararı, Valiliğe de bildirmesi üzerine, İl Özel İdaresi tarafından, eski ambar binasını ihale ile kiralayan "Kutsal Turizm İnş. Oto İşl. San. Tic. LTD. ŞTİ" isimli firmaya yazı yazılarak; klima ünitelerinin kaldırılması, restorana ait tanıtım yazı ve levhalarının kaldıırlması istenmiştir(Ek.2). Ancak Kocaeli İl Özel İdaresinin 11.08.2009 tarihli yazısının üzerinden hemen hemen 2 ay geçmesine rağmen, ilgili firma Valilik adına yazılan yazıyı dikkate almadığı gibi(Ek:3-3 ve 4 nolu fotoğraflar), yaptığı kural ihlali yetmezmiş gibi, Ek:3’deki 5 ve 6 nolu resimlerde de görüleceği üzere, restoranın etrafını paravanlarla çevirmiş, yeni gar tarafındaki parmaklıkları da brandalarla kapatmıştır. Tescilli ambar binasının tepesindeki TV anteni de kural başka bir olaydır(Ek:3-4 nolu fotoğraf)

· Tüm bunların yanında, Ek:3’deki 5 ve 6 nolu fotoğraflardan da görüleceği üzere, koruma bölgesinin içinde kalan tescili gar binasının arka bahçesi de, restoranın bir nevi otoparkı haline gelmiştir.

Sonuç itibariyle, 1.derece koruma bölgesi ilan edilen ve içindeki tescillenen TCDD eski Gar binası, Ambar binası gibi yapılar sürekli olarak tahribata uğratıldığı gibi, koruma alanı panayır yerine çevrilmiştir. Ek:4’deki fotoğraflardan, tarihi TCDD İzmir eski Gar Binası ve çevresinin nasıl bu hale getirildiğinin bir kesitini fotoğraflarıyla görmek mümkündür.

Bu kural dışılık ve yapılan tahribatlar, Kocaeli KTVKK Bölge Müdürlüğünün gözü önünde cereyan etmiştir/etmektedir. Çünkü bölgedeki eski gar binasını Koruma Kurulu kullanmaktadır. Tüm bu yaşananlara göz yuman, ne savcılığa, ne Valiliğe haber veren kurul müdürü, yetmezmiş gibi idari yetki alanındaki binanın da hasar görmesine neden olmaya devam etmektedir.

Tüm bu yaşananlar skandal niteliğindedir. Kültür varlıklarımızın, tarihi değerlerimizin nasıl harap edildiğinin bir örneğidir. Suç işleyenlerin cezalandırılmadıkları için, suç işlemeye devam edişlerinin en bariz örneklerindendir. Kültür Varlıklarımızı korumak konusunda 1.derece muhatap olan Koruma Kurullarının idari işleyişinden sorumlu olanların, ne kadar kötü örnek olduklarının örneğidir.

İlgi yazıyla yaşanları ve konuyu belgeleriyle birlikte İlgili Bakanlığa bildirmeme rağmen, 2,5 aydır Bakanlık konuyla ilgili hiçbir işlem yapmamış, bu olayların yaşanmasında 1.derecede sorumlu olan kurul müdürü hakkında hiçbir idari yada adli tahkikat/takibat başlatılmamıştır. En azından bana bu konuda verilmiş herhangi bir cevap, hali hazırda yoktur.

Sonuç olarak;

a)Konunun Makamınıza kadar gelmesine neden olan Bakanlık Bürokratları ile

b)Yapılan ihbarı değerlendirip gerekli işlemleri yapması gerekirken, hakkında ihbar yapılan yere dilekçemi göndererek, delillerin karartılmasına ve keyfiyete neden olan Kültür ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ilgili yetkilileri hakkında idari işlem yapılmasını,

c)Tarih, doğa ve kültür varlıklarının korunmasında 1.derecede sorumlu olan Kocaeli KTVKK Bölge Kurulu Müdürü Sn. Taner AKSOY hakkında adli ve idari işlem başlatılması için ilgili birimlere emir verilmesini,

d)İşbu şikâyetlere konu olan, 1.derecede koruma alanı ilan edilen ve alan içindeki binalar tescillenen İzmir eski Gar Binası ve müştemilatları üzerindeki/çevresindeki tahribata ve görüntü kirliliğine neden olan değişikliklerin/faaliyetlerin ortadan kaldırılması için ilgili birimlere emir verilmesini,

e) T.C. Kocaeli Valiliği yazısı olmasına rağmen, öncesinde izinsiz olarak, sonrasında da Valilik Emrine aykırı davranarak tarihi yapıya ve çevresine zarar veren "Kutsal Turizm İnş. Oto İşl. San. Tic. LTD. ŞTİ" firmasının sahipleri hakkında adli işlem başlatılmasını, sözleşme hükümlerine aykırılık oluşmuş ise, bu firma ile sözleşmenin tek taraflı olarak fesh edilmesini TALEP EDİYORUM.

Gereği için bilgilerinize arz olunur. 09.10.2009

Soner ÖNAL

Ekler:

1-Kültür ve Turizm bakanlığına hitaplı dilekçem

2-Kocaeli KTVKK Bölge Kurulu Müdürlüğünün yazısı

3-Şikayete konu bölgenin son halini gösteren fotoğraflar

4-Şikayete konu bölge ile ilgili değişik zamanlarda çekilmiş fotoğraflar

Adres:

Köseköy Tepecik Mh. Yunusemre Cd.

No.25/3 KARTEPE/KOCAELİ

Gereği İçin:

T.C. Başbakanlığı-ANKARA

Bilgi:

BTS Genel Merkezi-Ankara(Ek–2 konulmadı)

TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi-KOCAELİ(Ek–2 konulmadı)

 

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına

ANKARA

İlgi: a) 03.07.2009 tarihli şikayet dilekçem

b) 27.07.2009 tarihli şikayet dilekçem

c) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 139189 sayı ve 20.07.2009 tarihli cevap yazısı(Ek)

İlgi (a) dilekçemle T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Başkanlığına başvurmuş, dilekçemin içeriğinde belirttiğim ve belgelendirdiğim hususlar nedeniyle Kocaeli KTVKBK Müdürü hakkında adli takibat ve idari tahkikat başlatılmasını talep etmiştim. Şikayetim ile ilgili herhangi bir sonuç alamayınca ve şikayet konusu Kurul Müdürünün yeni işlemleri ortaya çıkınca da, ilgi (b) dilekçemle Sayın Bakanlığınıza başvurdum(işbu dilekçe 27.07.2009 tarihinde PTT üzerinden iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş olup, hali hazırda makamınıza ulaşmamış olabilir).

Ancak ilgi (a) dilekçeme, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ilgi (c) cevaba göre(29.07.2009 tarihinde elime ulaşmıştır); dilekçem, şikayette bulunduğum Müdürlüğe gönderilmiştir.

Hal böyle olunca, şikayet dilekçem, hakkında şikayette bulunduğum Müdüre gönderilmiş olmaktadır ki, böyle bir uygulama asla kabul edilemezdir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, dilekçemi göndermemesi gereken yere gönderdiği gibi, şikayet dilekçem doğru düzgün incelenmemiş olacak ki, şikayete konu ettiğim Kocaeli Kurul Müdürlüğü tarafından kullanılan yer de yanlış yazılmıştır. İlgi (c) yazıda, Kocaeli Kurul Müdürlüğünün kullandığı bina Gebze olarak yazılmış olup, aslı İzmit olacağı gibi, şikayetimde böyle bir ifadem olmamasına rağmen, "Gebze’nin" nereden çıkartıldığı da anlaşılamamıştır.

Sonuç itibariyle, tarihe geçecek, "skandal" vari bir uygulamaya imza atılarak, şikayet dilekçem, hakkında şikayette bulunduğu makama gönderilmiştir. Böyle bir uygulamanın, hakkında "şikayet olan müdürün", şikayete konu delilleri yok etmesi sonucunu doğurması ihtimali de, öngörülebilir bir ihtimaldir.

Kaldı ki, "ülkemizde hangi makamın kendisiyle ilgili bir şikayeti kabul edip, kendisi hakkında işlem yaptığı görülmüştür" diye bir soru sormak da, bu şartlar altında lazım gelmektedir. Zaten hiçbir makamın kendisiyle ilgili bir şikayeti sonuçlandırma yetkisi de yoktur. Bu görev, hakkında şikayet olan makamın üstüne aittir. Ancak İlgili Genel Müdürlük, bu görevini yerine getirmediği gibi, açık bir kural ihlali yaparak, yaptığım şikayeti hiçe saymıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, sorumlular hakkında işlem başlatılmasını, Kocaeli KTVKBK Müdürü hakkında yaptığım şikayetin de ivedilikle sonuçlandırılmasını ve sonuç hakkında tarafıma yazılı bilgi verilmesini istiyorum.

Gereği için bilgilerinize arz ederim. 30.07.2009

Ek: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı

 

Soner ÖNAL

Adres :

Köseköy Tepecik Mh. Yunusemre Cd.

No:25/3 KARTEPE/KOCAELİ

Not: İşbu dilekçe iadeli taahhütlü olarak da gönderilecek olup, konunun önemi ve aciliyeti nedeniyle faks çekilmek suretiyle de Sayın Bakanlığınıza gönderilecektir. Bu dilekçe elektronik ortamdan, Bakanlığınız Özel Kalemi ile Teftiş Kurulu Başkanlığına da gönderilmiştir

 

resim
resim
resim
resim
resim

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu