Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Kadıköy Meydan İşgali Durduruldu

(yorumlar kapalı)

İstanbul İli Kadıköy İlçesi Haydarpaşa garı Kadıköy Meydanı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 08.10.2012 tarih 23954 sayılı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Kadıköy Belediyesi geçen dönem meclis üyeleri olan Serdar Bayraktar, Mehmet Yıldız, Hakkı Sağlam ve Hasan Gör tarafından İstanbul 2.İdare mahkemesinde açılan davada mahkeme 17.02.2014 tarihinde E: 2013/881 sayılı kararı ile dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. 

İstanbul 2.İdare mahkemesinde 17.02.2014 tarihinde E: 2013/881 sayılı YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararına Davalı İBB tarafından İstanbul Bölge İdare Mahkemesine yapılan itirazda reddedilmiştir. Ancak bu karar henüz elimize ulaşmamıştır. 

eyup-muhcu-1.jpgKadıköy meydanında Atatürk heykelinin bulunduğu meydana fuar ve panayır alanı fonksiyonunu yükleyen İstanbul İli Kadıköy İlçesi Haydarpaşa garı Kadıköy Meydanı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının bu kısmı için mahkemenin vermiş olduğu YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararı üzerine TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu yaptığı açıklamada “2004 yılından beri AKP iktidarı, “Tarihsel ve Kentsel Sit Alanı” olan Haydarpaşa Gar, Kıyı ve Liman Alanını “Manhattan’a Dönüştürme” adı altında bölgenin kamusal, doğal, tarihsel değerlerini talan edecek rant girişimlerini ısrarla sürdürmektedir. Bu amaçla gündeme getirilen projenin bir devamı olarak Kadıköy Vapur İskelelerinin olduğu, toplanma, ulaşım, tören ve miting alanı olarak kullanılan meydanın dönüştürülmesi kararı İBB tarafından alınmıştı. “Haydarpaşa Yağması”nın iptali amacıyla açılan dava sürerken Kadıköy Meydanının niteliklerini ortadan kaldıracak, toplum kullanımını kısıtlayacak fonksiyonları getiren plan kararlarının açılan bir davada yargı tarafından durdurulması bölgenin geleceği bakımından stratejik bir öneme sahiptir. İstanbul’un özgün bir parçası olan Haydarpaşa bölgesinin ve Kadıköy sahil bandının ranta kurban edilmemesi, betonlaşmaması, doğal ve tarihi değerlerinin yok edilmemesi yönünde çaba gösteren yurttaşlar tepeden inme kararlar, baştan sona hukuksuz ve şehircilik ilkeleri ile bağdaşmayan süreç karşısında yargı kararı ile yeni bir mevzi kazanmışlardır. “Yurttaş duyarlılığı” temelinde sürdürülen mücadelede Haydarpaşa Dayanışması’nın yarattığı birikimin, emeğin, direnişin katkısının olduğunu biliyoruz. Haydarpaşa kamusalı ile ilgili karar süreçlerinde sona yaklaşıldığı bir dönemde Dayanışma bileşenlerinin harekete geçmesi, yeniden toparlanma ve büyük toplum buluşmalarına ivedi gereksinim vardır” demiştir.

KADIKOY-ATATURK-HEYKELI-KARIARI---0003.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu