Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

İzmit’te köye dair

 kd

İzmit’te Gölcük’e bağlı Saraylı ile Değirmendere’ye bağlı Örcün Köyleri’nde farklı üniversitelerin mimarlık ve sosyoloji bölümleri öğrencilerini bir araya getirip fikir, bilgi ve birikim paylaşımı için ortam oluşturmak, tartışmalar yapmak ve bu paylaşımların ürününü köy halkına, muhtarlarına ve yerel yönetime sunmak için yapılacak atölye çalışmasına davet var.

SARAYLI ve ORÇUN ATÖLYE ÇALIŞMASI

26 Haziran – 06 Temmuz 2008

 kd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç:

Bu çalışmanın amacı; Kocaeli Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin şemsiyesi altında ulusal çaptaki farklı üniversitelerin mimarlık ve sosyoloji bölümleri öğrencilerini, İzmit’te Gölcük’e bağlı Saraylı ile Değirmendere’ye bağlı Örcün Köyleri’nde bir araya getirip fikir, bilgi ve birikim paylaşımı için ortam oluşturmak, tartışmalar yapmak ve bu paylaşımların ürününü köy halkına, muhtarlarına ve yerel yönetime sunmaktır.

  kd

 

 

 

 

 

Foto:Saraylı Köyü 

Kapsam:

Birbirine çok yakın iki köy olan Saraylı ve Örcün köylerinde hissedilen doku farklılığına neden olan mimari unsurları araştırmak, geleneksel konut dokusu-köy, geleneksel konut-köylü, geleneksel konut-gündelik hayat, geleneksel konut-iklim, geleneksel konut-topografya vb. konular üzerinden bunların toplamı olan ‘şimdi’nin geçmişle olan bağlarını ve günümüze taşınan izlerini gözlemleyerek tartışmak ve şimdiki zamana katkı sağlayacak tasarımlar geliştirmek atölyenin kapsamıdır.

 kd

FOTO: Örçün köyü hamamı. YÜZYIL Örcün Köyünde Sultan Baba Zaviyesi müştemilatı içinde yer alan hamamın zaman içinde yıkıldığı ve yerine bugünkü tekli hamamın yapıldığı bilinmektedir …

Yöntem:

Yürütücülerin ve davetli konukların yapacakları sunumlar, alan okumalarına bağlı tartışmalar ve analizler sonucu belirlenecek olan tasarım problemleri doğrultusunda 3–4 kişilik gruplar oluşturularak çalışmalara başlanacaktır. Gün sonunda her bir grubun gün içinde yapmış olduğu çalışma hakkında bilgi paylaşımı ve tartışmalar yapılacaktır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda konuyla ilgili davetli konuklar atölyeye günübirlik katkı sağlayacaklardır. Tüm bu çalışmaların sonucunda elde edilen ürünler atölyenin son günü köy halkına, muhtarlarına ve yerel yönetime sunulacaktır.

Yürütücüler:

Gül Koksal (mimar, koruma uzmanı, KOÜ Mimarlık Bölümü)

Aynur Özgürlü (sosyolog, KOÜ Felsefe Bölümü)

Asistan yürütücüler:

Elif Akbulut (KOÜ Mimarlık Bölümü)

Ece Ünver (KOÜ Mimarlık Bölümü)

Bahar Yılmaz (KOU, Mimarlık Bolumu)

Davetli konuklar:

Burak Altınışık (mimar, KOÜ Mimarlık Bölümü),

Işıl Altınışık (mimar, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarilik Bölümü),

Feyza Cansever (mimar, Tezyin Mimarlık),

Turgut Cansever (mimar, T. Cansever Mimarlık),

İkbal Çetiner (mimar, İTÜ Mimarlık Bolumu),

Hüseyin Kahvecioğlu (mimar, İTÜ Mimarilik Bölümü),

Hüseyin Kargın (mimar, A0 Mimarlık)

Nadide Karkiner (sosyolog, Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü),

Yonca Morali (Çekül "Köyler Yaşamalı Projesi" koordinatörü),

Sinan Omacan (mimar, Atölye Mimarlık),

Nevzat Sayın (mimar, NSMH Mimarlık),

Eylem Pala Uluğ (mimar, Atölye Uluğ Mimarlık),

Murat Uluğ (mimar, KOÜ Mimarlık Bölümü),

Hülya Yakar (şehir plancı, YTÜ Şehir Planlama Bölümü)

Program (26 Haziran–6 Temmuz 2008):

1. gün: Tanışma, alanı gezme, alan ile ilgili sunumlar,

2. gün: Tartışma, geleneksel konut, mimari özellikler, tarımsal ilişkiler ve köy sosyolojisi,

3. gün: Tasarım başlıkları ve gruplarının oluşması ve tasarım çalışmaları,

4. gün: Tasarım çalışmalarına devam,

5. gün: Gezi – Kerpe,

6. gün: Tasarım çalışmalarına devam,

7. gün: Ara sunum ile konuklara tasarım çalışmalarının aktarılması,

8. gün: Tasarım çalışmalarına devam,

9. gün: Sunumların hazırlığı,

10. gün: Köy halkına ve belediyeye sunum,

11. gün: Kalınan mekândan ayrılış…

Not 1:

Katılımcılara aşağıdaki dokumanlar sağlanacaktır:

— Saraylı ve Orçun Köyleri’nin hâlihazır planları

— Saraylı ve Orçun Köyleri hakkında tarihi bilgiler

— Golcük ve Değirmendere gezi güzergâhının işlendiği hâlihazır planlar

Not 2:

Çalışmalar köylerde ve ofis olarak Nevzat Sayın tarafından tasarlanan Gölcük Kültür Merkezi binasında yapılacaktır. Konaklama ve yemek masrafları, atölye sponsorları "Gölcük ve Değirmendere Belediyeleri, Kocaeli Mimarlık ve Tasarım Fakültesi" tarafından sağlanacaktır. İzmit’e geliş ve dönüş yol masrafları ise, öğrencilere aittir.

Beklenen öğrenci sayısı: 20

Öğrencilerden istenenler:

— Dizüstü bilgisayar, tasarım malzemeleri,

— Uyku tulumu,

— Arazi için uygun giysiler ve Kerpe gezisi için mayo.

Başvuru koşulları:

Katilim 3. ve 4. sınıfa geçmiş lisans öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Başvurular ekteki formu doldurup e-posta yoluyla aşağıdaki adrese göndermek suretiyle yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2008’dir. Bu tarihten önceki başvuruların değerlendirilmesi ile beklenen öğrenci sayısı ve niteliğine erişilirse katılımın tamamlandığına dair duyuru yapılacaktır. Atölyeye katılması uygun bulunan öğrencilere en geç 18 Haziran 2008’de yine e-posta yoluyla yanıt verilecektir.

Bilgi ve başvuru için:

e-posta: kouatolye@gmail.com

Mobil: 0533 642 16 68 / 0539 944 67 62

İzmit’te Köye dair atölye çalışması başvuru formu örneği

İzmit’te köye dair: Saraylı ve Örcün

atölye çalışması

26 Haziran-6 Temmuz 2008

 

Son başvuru: 15 Haziran 2008

İsim-soy isim:

Doğum tarihi, yeri:

Üniversite:

Fakülte ve bölüm adı:

Sınıf:

Ev adresi:

Ev telefon:

Mobil telefon:

e-posta:

EĞİTİM SÜRESİNDE YAPTIKLARI PROJELER VE YÜRÜTÜCÜLERİ:

DAHA ÖNCE KATILINAN ATÖLYE/YAZ OKULU vb. FAALİYETLER:

BU ATÖLYEYE DAİR İLK FİKİRLER / ATÖLYEDEN BEKLENTİLER:

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ:

Başvuru için e-posta: kouatolye@gmail.com

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com