Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Dayanışması “Yakanları Affetmeyeceğiz”

(yorumlar kapalı)

2 Temmuz 1993 yılında Sivas ta yaşanan katliam yurdun dört bir yanında protesto edildi. 287. Haydarpaşa Gar eylemini gerçekleştiren Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması tarafından Haydarpaşa Gar önünde basın açıklaması yapılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Basına ve Kamuoyuna

Bugün 287.Pazar eylemimiz için önünde bulunduğumuz Haydarpaşa Garı binası 1908 yılında Anadolu –Bağdat demiryolu başlangıç noktası olarak yapılmış olup bir aşırı aşan süre boyunca Anadolu’dan İstanbul’a, İstanbul’dan Anadolu’ya gelen ve giden yolculara ve trenlere hizmet vermiştir. Gar, geçen yılar içinde bir kaç kez hasar görmüş ise de ülkemizin en büyük, en işlevsel ve merkezi garıdır. Haydarpaşa Garı gerek İstanbul’un gerekse demiryollarının simgesidir.

Haydarpaşa Garı muhteşem görünümü ve tarihi değeriyle birçok yatırımcının iştahını kabartacağı gibi iktidarın imar rantı elde edebileceği konumdadır. Gar yaklaşık bir milyon metre kareyi aşan sahası ile MARMARAY Projesi nedeniyle işlevsiz kalacağı gerekçe gösterilerek 2005 yılından buyana kentsel/rantsal dönüşüme tabi tutulmak istenmektedir.

İstanbul’daki birçok tarihi eser otel ve otopark yapılmak istendiğinde öncelikle yakılmaktadır. Sonra da kendi kaderine terk edilerek yıkılmaya bırakılmaktadır. Demiryolu ulaşımına kapatılarak Dünya Ticaret merkezi ve otel yapılmak istenen 1. Derece tescilli tarihi eser olan Haydarpaşa Gar çatısında 28 Kasım 2010 tarihinde yetkisiz firmaya yaptırılan özensiz ve denetimsiz bakım çalışması esnasında meydana gelen yangında binanın çatısı ahşap doğramaları ve dış kaplama taşları büyük hasar görmüştür. Yapılan yargılamada vicdanları rahatlatan ve sorumlulara bedel ödeten karar çıkmaması da YARGININ yandaşı koruma refleksinden kaynaklandığını düşündürmektedir.

2 Temmuz 1993’de bu defa yakılan bir oteldi. Dinci bir söylemle başlayan bu vahşi ayaklanma ve katliam sonucunda Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak için Sivas’a giden aralarında aydınlarımızın, ozanlarımızın, gençlerimizin olduğu ülkenin 33 aydınlık yüzünü ve 2 otel çalışanı emekçiyi aramızdan aldı. Katliamın üzerinden 24 yıl geçti.

1993 yılında Sivas’ta yaşananlar, tıpkı Çorum’da, Maraş’ta, Malatya’da devlet destekli ırkçı/gerici saldırılar ve bizzat “devlet” tarafından yönlendirilen 1 Mayıs 77 Taksim, Gazi ve Ümraniye mahalleleri ve de Suriye toprakları üzerinde yaşananlar gibi, yakın tarihimizin en korkunç katliamlarından biridir.

Bu katliamların ardındaki gerçekler hala ortaya çıkarılmadığı gibi Sivas Katliamının failleri de zaman aşımı kararıyla devlet eliyle kurtarılmıştır. Cezalandırılmamaları bir yana, ülkeyi faşizmin karanlığıyla kuşatanlar ve Sivas’ta olduğu gibi birçok katliamın bizatihi sorumluları olanlar makamlar verilerek ödüllendirilmiş, failler “kahraman” olarak ilan edilmişlerdir.

Sivas, Maraş ve Çorum, Reyhanlı, Suruç, 10 Ekim 2015 Ankara Katliamlarının azmettiricileri ve uygulayıcıları yargılanarak vicdanlarda adalet yerini bulmadığı için bugün Ankara-İstanbul karayolunda yürüyen on binler ADALET aramaktadırlar.
Tarihi değerlerimizi, canımızı bizden koparanlar; talanları, katliamları unutmamızı, alışmamızı bekliyor. Oysa insanlık, kendisine karşı işlenmiş suçları, bu suçları işleyenleri ve yaşananlara sessiz kalanları unutmamıştır ve asla unutmayacaktır.

Alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz, affetmeyeceğiz.

Talana, yağmaya katliamlara, ölümlere alışmayacağız. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Acımızı azaltmanın tek yolu katliamlarda kaybettiğimiz canlarımızın savunduğu değerlere, kamusal alanlara ve kamusal işletmeciliğe, demokrasiye, emeğe, barışa sahip çıkmaktan geçiyor.

Kamusal alanlarımıza, Haydarpaşa Garımıza ve limanımıza sahip çıkmak için, Demokrasi için, barış ve kardeşlik için, adalet için mücadeleyi duraksamadan sürdüreceğiz. İnsanlığı ve insanlığın tarihi değerlerini yakanları yıkanları affetmeyeceğiz.

Haydarpaşa Dayanışması olarak Sivas katliamının 24. Yılında halkımıza yaşatılan tüm katliamları bir kez daha lanetliyor, yaşamını yitiren insanlarımızı saygıyla anıyoruz.

Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması