Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

H.Paşa Gar’ı Otele Dönüştüren Sözde Koruma Amaçlı Plana İBB’den Onay

(yorumlar kapalı)

Haydarpaşa Garı, Kadıköy Meydanı ve Harem otogarının bulunduğu bölgenin kültür, turizm, ticaret alanına dönüştürülerek korunmasını amaçlayan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun bazı düzeltmelerle onayladığı “1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi.

Haydarpaşa Gar değil artık Haydarpaşa Palas

Planın Haydarpaşa Gar çatısının yanışının birinci yılına 3 gün kala İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanması yangından mal kaçırma girişimlerinin son hamlesidir. Onaylanan planın en dikkat çekici hükmü ise yıllarca TCDD’ye Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü olarak hizmet vermiş Gar binasının otel yapılmasına vize verilmesidir.

haydarpasa-palas.jpgŞimdi hemen diyecekler ki plan notlarını yanlış yorumluyorsunuz. Plan notunda deniliyor ki “Haydarpaşa Gar Binasının zemin katı ve ihtiyaç duyulduğu takdirde üst katları TCDD işletmesinin Gar hizmetleri için kullanılacaktır. Gar Binasının Geri kalan kısmı ve zemin üst katları İse, tarihi, kültürel ve sosyal altyapısı ile ön plana çıkacak (konser, kongre, sergi ve müze vb.) kültür merkezi, sosyal tesis ve konaklama tesisi olarak kullanılacaktır.” Peki TCDD Genel Müdürlüğü bu plan hazırlanma aşamasında Haydarpaşa gar ihtiyacınız var mı sorusuna ne cevap vermişti. “Haydarpaşa Gara İhtiyacımız Yok” TCDD Haydarpaşa Gara ihtiyacım yok derse plandaki TCDD’ninihtiyaç duymadığı tesisler Otel’e çevrilir. http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=287

Filimdi Gerçek Oldu.

Yaklaşık 5 yıl önce Haydarpaşa’da çevrilen bir yabancı sinema filminde Haydarpaşa gar binasının büyük bekleme salonu bir otelin lobisi olarak gösteriliyordu.

Rapor Koruma Kurulu’ndan geldiği şekliyle onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kasım ayı toplantılarının son birleşiminde, Haydarpaşa Garı, Kadıköy Meydanı ve Harem otogarının bulunduğu bölgenin kültür, turizm, ticaret alanına dönüştürülerek korunmasını amaçlayan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan bazı düzeltmelerle onaylanan “1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nı ele aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet’in yönettiği toplantıda raporla ilgili açıklama yapan İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçen “1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı ve Çevresi KANİP”nın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan bazı düzeltmelerle geçerek tekrar meclisin gündemine geldiğini söyledi.

Raporun 19. maddesinde, “turizm ticaret alanında yapılan yapıların yüksekliği 27 metreyi aşmayacaktır ifadesi”nin yer aldığını ifade eden Sefer Kocabaş, Koruma Kurulu’nun 5 kat ve 4 kat gibi belirlenen yapı yüksekliklerinin de Haydarpaşa kıyı alanlarıyla bütünleşmesini, kentsel kimlikle uyumlu ve siluetin korunmasını sağlayan tasarımların oluşturulmasını istediğini vurguladı.

Turizm ticaret bölgesinde emsalin 1,5’ta yapı yüksekliklerinin ise en fazla 4 kat ile sınırlandığına dikkat çeken Sefer Kocabaş, 22. maddede de kültürel tesis alanında kültür merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki-sosyal-kültürel eğitim merkezleri, kültür evleri, kütüphane, araştırma merkezleri, müze, tiyatro-sergi-konser-konferans, kongre salonları vb. kültürel yapılar ile ticaret yapıları yapılabileceğinin belirtildiğini dile getirdi.

Bu alanlarda emsalin 1 olduğunu ve yeniden yapılanma koşullarında mevcut yapıların çekme mesafelerinin korunacağını aktaran Kocabaş, “Koruma Kurulu’nun raporunda, bu bölgede yapılacak yapıların tarihi yapılarla ilişkisinin iyi kurulması gerektiği belirtiliyor. Genelde de turizm ile birlikte kıyı kullanımında halkın da faydalanacağı yapılar yapılması gerektiği konusunda plan notları bulunuyor. Planla ilgili çalışmalar 1/1000’lik planlarda daha detaylı bir şekilde yapılacak. Raporun Koruma Kurulu’ndan geldiği şekliyle onaylanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Meclis üyelerinin görüşlerini belirtmesinin ardından oy çokluğuyla kabul edilen rapor kapsamında; Haydarpaşa Garı, Kadıköy Meydanı ve Harem otogarının bulunduğu bölgenin kültür, turizm, ticaret alanına dönüştürülerek korunacak. Koruma Kurulu’nun kararı doğrultusunda bölgenin plan düzenlemesi Üsküdar ve Kadıköy olarak iki parça halinde yapılacak. Kararla, daha önce 5 kat ve 27 metre olarak belirlenen yapı yüksekliği 4 kat olarak sabitlendi. Kültürel tesis alanı olarak belirtilen kısımlarda kültür tesisi büyüklüğünde ticaret merkezi yapma izni de yüzde 20 ile olarak sınırlandı. Bölgede bulunan tescilli yapılar ise aynen korunmak şartıyla kültür, turizm ve ticaret alanına dönüştürülebilecek.

Plan kararlarıyla ilgili değişiklikler şöyle;

1.Planlama alanından Üsküdar, Harem Bölgesi İle Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası çıkarılarak, planlama alanı Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Merkez Bölgesi olarak değiştirilmiştir.

2.TCDD Gar Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nde yer alan “Ticaret Alanı”, “TCDD Hizmet Alanı”na alınmıştır.

3.TCDD Gar Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nde yer alan 12mTik 2. Derece Kent İçi Yol, 15 metre olarak değiştirilmiştir.

4.Kadıköy Merkez Alt Bölgesi’nde yer alan dolgu alanına “Kılavuzluk İstasyonu” alanı eklenmiştir.

5.Kadıköy Merkez Alt Bölgesi’nde yer alan 42 Pafta, 302 adanın bitişiğindeki iskele alanı genişletilmiştir.

Plan notlarıyla ilgili yapılan düzeltme ve değişiklikler ise şunlar;

1.Genel Hükümler’in 1.1 .Maddesinde yer alan; “1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı, Limanı ve Geri Sahası İle Kadıköy Meydanı Ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Plan Paftaları, Plan Açıklama Raporu ve Plan Uygulama Hükümleri ile birlikte bir bütündür.” ifadesi “1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı Ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Plan Paftaları, Plan Açıklama Raporu ve Plan Uygulama Hükümleri ile birlikte bir bütündür.” olarak değiştirilmiştir.

2.Genel Hükümler’in 1.2.Maddesinde yer alan; “Tescilli yapılar emsal harici olup, planda ölçek nedeni ile gösterilemeyen tescilli eserlere getirilecek işlevler 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında kesinleştirilecektir.” ifadesi “Tescilli yapılar emsale dahil olup, planda ölçek nedeni ile gösterilemeyen tescilli eserlere getirilecek işlevler 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında kesinleştirilecektir.” olarak değiştirilmiştir.

3.Genel Hükümler’in 1.4,Maddesinde yer alan; “Haydarpaşa Bölgesi ve Çevresi ‘nin Siluetini – Kıyı dokusunu zedeleyecek yapılar yerine alanın kimliğine uygun, kontur -gabari ve cephe özellikleri ile bölge karakteristiğini bozmayacak yapılar yapılacaktır. ” ifadesi “Haydarpaşa Bölgesi ve Çevresi’nde alanın kimliğine uygun, kontur – gabari ve cephe özellikleri İle bölge karakteristiğini bozmayacak yapılar yapılacaktır,” olarak değiştirilmiştir.

4.Genel Hükümler’in 1.5.Maddesinde yer alan; “Proje alanındaki uygulamalar ile S. ve 4. maddedeki konular bu plana uygun olarak yapılacak kentsel tasarım projelerinde şekillenecektir. Kentsel Tasarım Projeleri, yapılacak olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına altlık teşkil edecektir” ifadesi, “Proje alanındaki uygulamalar ile 3. ve 4. maddedeki konular bu plana uygun olarak yapılacak kentsel tasarım rehberine göre şekillenecektir. Kentsel Tasarım Rehberi Projeleri, yapılacak olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına altlık teşkil edecektir.” olarak değiştirilmiştir.

5.Genel Hükümler’in 1.7.Maddesinde yer alan; “Zemin Jeolojik-Jeoteknik etüt raporları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ilgili yönetmelik ve genelgeleri ile İstanbul İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun hazırlanacaktır.” ifadesi “Mikrobölgeleme Çalışması Yerleşime Uygunluk Haritası ve Açıklama Raporu doğrultusunda, Zemin Jeolojik- Jeoteknik etüt raporları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ilgili yönetmelik ve genelgeleri ile İstanbul İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun hazırlanacaktır.” Olarak değiştirilmiştir.

6.Genel Hükümler’in 1.9.Maddesinde yer alan; “Planda Üsküdar – Kadıköy ilçeleri arasındaki ulaşım sürekliliğini sağlanması amacıyla önerilen raylı sisteme ait güzergah şematik olup güzergah ve istasyon noktaları ilgili proje çalışmaları sonrasında 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında kesinleşecektir.” İfadesi, “Planda Üsküdar – Kadıköy ilçeleri arasındaki ulaşım sürekliliğini sağlanması amacıyla önerilen raylı sisteme ait güzergah şematik olup güzergah ve istasyon noktalan ilgili proje çalışmalar sonrasında 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında kesinleşecektir ve uygulama eş zamanlı yürütülecektir.” olarak değiştirilmiştir.

7.Genel Hükümler’in l.l0.Maddesinde yer alan; “Planlama Alanında; Harem – Kadıköy aksını birleştirecek Cadde Tramvayı ‘nın ana yaya aksı ile desteklenmesi şartı ile sahil boyunca gezinti aksları, meydanlar oluşturulacak ve yaya bütünlüğü sağlanacaktır.” ifadesi “Planlama Alanında; Harem – Kadıköy aksım birleştirecek Cadde Tramvayının ana yaya aksı ile desteklenmesi şartı ile sahil boyunca gezinti aksları, meydanlar oluşturulacak ve yaya akışı bütünlüğü sağlanacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

8.Genel Hükümler’in 1.11.Maddesinde yer alan; “Bu durumda zemin üstünde büyük oranda yeşil dokuya uygun peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.” ifadesi “Zemin üstünde yeşil dokuya uygun peyzaj düzenlemesi yapılacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

9.Genel Hükümler’in 1.14.Maddesinde yer alan; “Akaryakıt İstasyonları; Planlama alanındaki mevcut akaryakıt istasyonları korunmuş olup, bu alanlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. ” ifadesi kaldırılmıştır.

10.Genel Hükümler’in 1.15.Maddesinde yer alan; “Planlama Alt Bölgeleri- Zonlar; Haydarpaşa Planlama Alanında, bütüncül bir vizyon çerçevesinde; arazi kullanım türleri, işlevler, yapılaşma şartları gibi farklı karakter ve özellikler gösteren bölgelerde planlama alt bölgeleri oluşturulmuştur.” İfadesi “1.14. Planlama Alt Bölgeleri- Zonlar; Haydarpaşa Planlama Alanında, bütüncül bir yaklaşımla; arazi kullanım türleri, işlevler, yapılaşma şartlan gibi farklı karakter ve özellikler gösteren bölgelerde planlama alt bölgeleri oluşturulmuştur.” olarak değiştirilmiştir.

11.Genel Hükümler’in 1 .lö.Maddesinde yer alan; “Yapılaşma Koşulları; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarına göre imar uygulaması yapılacaktır. KOP alanları isteğe bağlı olarak ilgili kamu kurumuna bedelsiz terk edildiği taktirde bu alanların %10’u kadar olan alan inşaat alanı olarak en yakın parselde kullanılabilir. DOP ve KOP alanları terk edilmeden uygulama yapılamaz. Planlama alanında yapılacak yapıların en fazla 2 bodrum katları emsale dâhil edilmeyecektir. Yapılaşma koşulları belirlenmemiş olan KOP, DOP ve liman bölgesindeki hizmetlerin öngördüğü yapılaşmalar avan proje ile tespit edilecektir. ” ifadesi kaldırılmıştır.

12.Genel Hükümler’in 1.17.Maddesinde yer alan; “Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” ifadesinin sıra numarası “1.15.” olarak değiştirilmiştir.

13.Genel Hükümler’e “1.16. Alanda yapılacak uygulamalardan önce ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kazı çalışması yapılacaktır.” plan notu eklenmiştir.

14.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, Harem Alt Bölgesi’ne İlişkin plan notlan kaldırılmıştır.

15.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, Liman Alt Bölgesi’ne ilişkin plan notlan kaldırılmıştır.

16.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, 2.1.3.Turizm-Ticaret Alt Bölgesi’nin sıra numarası “2.1.1.” olarak değiştirilmiştir.

17.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, Turizm-Ticaret Alt Bölgesi’nin 2.1.3.1. Maddesinde yer alan “Bu işlevler İstanbul’un dünya ölçeğinde diğer metropollerle rekabet edebilir düzeye erişmesine hizmet edecek turizm, ticaret, ofis alanlarını içerecektir. ” ifadesi 2.1.1.1. Maddesinde yer alarak ve “Bu işlevler turizm, ticaret, ofis alanlarını içerecektir.” olarak değiştirilmiştir.

18.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, Turizm-Ticaret Alt Bölgesi’nin 2.1.3.2. Maddesinin sıra numarası “2.1.1.2” olarak değiştirilmiştir.

19.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, Turizm-Ticaret Alt Bölgesi’nin 2.1.3.3. Maddesinde yer alan “Haydarpaşa Umanı Geri sahası, Turizm- Ticaret Bölgesinde, yapılaşma koşullarındaki ana ilke; Haydarpaşa kıyı alanları ile bütünleşecek, kentsel kimliği ile uyumlu ve siluetin korunmasını sağlayan tasarımların oluşturulmasıdır. Turizm-Ticaret Bölgesinde emsal 1.50’dir.Planda A rumuzu ile belirtilen Turizm-Ticaret Alanları için, yapılarda en fazla yükseklik 5 kattır. Planda B rumuzu ile belirtilen Turizm- Ticaret Alanları için, yapılarda en fazla yükseklik 4 kattır. Planda C rumuzu ile belirtilen Turizm-Ticaret Alanı için, yapıların yüksekliği deniz seviyesinden itibaren 27 metre kotunu aşmayacaktır. ” ifadesi “2.1.1.3. Turizm-Ticaret Bölgesinde, yapılaşma koşullarındaki ana ilke; Haydarpaşa kıyı alanları ile bütünleşecek, kentsel kimliği ile uyumlu ve siluetin korunmasını sağlayan tasarımların oluşturulmasıdır, Turizm-Ticaret Bölgesinde emsal 1.50’dir. Yapılarda en fazla yükseklik 4 kattır.” olarak değiştirilmiştir.

20.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, Turizm-Ticaret Alt Bölgesi’nin 2.L3.4.Maddesinde yer alan “Afet Koordinasyon Merkezi Alanı (AKOM); Çalışma alanında yada İstanbul bütününde gerçekleşebilecek afetlerin koordine edilebileceği Afet Koordinasyon Merkezinin yapılacağı alan olup yapılaşma koşulları avan proje ile belirlenecektir.” plan notu kaldırılmıştır.

21.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, 2.I.4.T.C.D.D. Gar, Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nin sıra numarası “2.1.1.” olarak değiştirilmiştir.

22.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, T.C.D.D. Gar, Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesinin 2.1.4.1.Maddesinde yer alan “Kültürel Tesis Alanı; Kültürel Tesis alanında; kültür merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki-sosyal-kültürel eğitim merkezleri, kültür evleri, kütüphane, araştırma merkezleri, müze, tiyatro-sergi-konser-konferans, kongre salonları vb. kültürel yapılar ile ticaret yapıları yapılabilir. Bu alanlarda emsal 1.00’dır.” ifadesi “2.1.2.1. Kültürel Tesis Alanı; Kültürel Tesis alanında; kültür merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki-sosyal- kültürel eğitim merkezleri, kültür evleri, kütüphane, araştırma merkezleri, müze, tiyatro-sergi-konser-konferans, kongre salonları vb. kültürel yapılar ile alanın yüzde 20’si kadar ticaret yapıları yapılabilir. Bu alanlarda emsal 1.00’dır. Yemden yapılanma koşulunda mevcut yapıların çekme mesafeleri korunacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

23.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri. T.C.D.D. Gar „ Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nin 2.1.4.2.Maddesinde yer alan “Kültürel tesis, turizm, konaklama alanı (K.T.K.); Bu alan Kültürel Tesis, Turizm ve Konaklama şeklinde karma kullanımlara konu olacaktır. Alanda yer alacak kültürel ve sosyal tesisler, alanın en az yüzde 30’u kaplayacaktır. Bu alanlarda emsal 1,50’dir.” ifadesi “2.1.2.2. Turizm, konaklama ve kültürel tesis alanı, (T.K.K.); Bu alan Kültürel Tesis, Turizm ve Konaklama şeklinde karma kullanımlara konu olacaktır. Alanda yer alacak kültürel ve sosyal tesisler, alanın en az yüzde 30’unu oluşturacaktır. Bu alanlarda emsal 1,50’dir.” olarak değiştirilmiştir.

24.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, T.C.D.D. Gar, Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nin 2.1.4.3.Maddesinde yer alan “İdari Tesis Alanı; İdari Tesis alanlarında; Karakol, zabıta, turist danışma merkezi vb. idari yapılar yapılacaktır.” ifadesi “2.1.2.3. İdari Tesis Alanı; İdari Tesis alanlarında; Karakol, zabıta, sağlık birimi, turizm danışma merkezi vb. idari yapılar yapılacaktır.” olarak değiştirilmiştir,

25.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, T.C.D.D. Gar , Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nin 2.1.4.4.Maddesinin sıra numarası “2.1.2.4” olarak değiştirilmiş ve “Bu alanlarda emsal 0,30’dur.” ifadesi eklenmiştir.

26.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, T.C.D.D. Gar, Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nin 2.1.4.5.Maddesinde yer alan “Gar, Kültürel Tesis, Turizm, Konaklama Alanı (G.K.T.K.); Haydarpaşa Gar Binasının zemin katı, TCDD işletmesinin ihtiyacı ölçüsünde Gar hizmetleri için kullanılacaktır. Gar Binasının Geri kalan kısmı ve zemin üst katları ise, tarihi, kültürel ve sosyal altyapısı ile ön plana çıkacak (konser, kongre, sergi ve müze vb.) kültür merkezi, sosyal tesis ve konaklama tesisi olarak kullanılabilir.” ifadesi “2.1.2.5. Gar, Kültürel Tesis, Turizm, Konaklama Alanı (G.K.T.K.); Haydarpaşa Gar Binasının zemin katı ve ihtiyaç duyulduğu takdirde üst katları TCDD işletmesinin Gar hizmetleri için kullanılacaktır. Gar Binasının Geri kalan kısmı ve zemin üst katları İse, tarihi, kültürel ve sosyal altyapısı ile ön plana çıkacak (konser, kongre, sergi ve müze vb.) kültür merkezi, sosyal tesis ve konaklama tesisi olarak kullanılacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

27.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, T.C.D.D. Gar, Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nin 2.1.4.6.Maddesinde yer alan “2.1.2.6. Ticaret Alanı (T); Bölgede yer alan ticaret (ofis) alanlarında ticaret fonksiyonu ile birlikte hizmet sektörüne hitap edecek ofis binaları ile bütünleşen, alanın gece de canlılığını sağlayacak olan ve kıyı alanları ile bütünleşecek lokanta, kafeterya, çayhane gibi yeme içme birimlerine yönelik birimler, prestijli konut ve günü birlik turizm tesisleri düzenlenebilir. Bu alanlarda emsal 2,07 olup, yapı yüksekliği çevre koşulları dikkate alınarak alt ölçekli planlarda ve kentsel tasarım projelerinde belirlenecektir. “İfadesi “2.1.2.6. Ticaret Alanı (T); Bölgede yer alan ticaret (ofis) alanlarında ticaret fonksiyonu ile birlikte hizmet sektörüne hitap edecek ofis binaları ile bütünleşen, alanın gece de canlılığını sağlayacak olan ve kıyı alanları ile bütünleşecek lokanta, kafeterya, çayhane gibi yeme içme birimlerine yönelik birimler, konut ve günü birlik turizm tesisleri düzenlenebilir. Bu alanlarda emsal 2,00 olup, yapı yüksekliği Haydarpaşa Gar Binasının çatı döşeme üst kotunu geçmeyecek ve kademeli olarak artacak şekilde, çevre koşulları dikkate alınarak alt ölçekli planlarda ve kentsel tasarım projelerinde belirlenecektir.” olarak değiştirilmiştir.

28.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, T.C.D.D. Gar, Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nin 2.1.4.7.Maddesinde yer alan “Alanda bulunan mevcut dini tesis alanında; gerekli görülmesi halinde müftülük hizmet ve idare yapıları yapılabilir.” ifadesi “2.1.2.7. Alanda bulunan dini tesis alanında, dini idari hizmet birimleri yapılabilir.” olarak değiştirilmiştir.

29.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, T.C.D.D. Gar, Çevresi ve Geri Sahası Alt Bölgesi’nin 2.1.4.8.Maddesinde yer alan “TCDD Hizmet Alanında, planlama alanının kuzeyi ve güneyi arasındaki fonksiyon alanlarının entegrasyonu ve yaya ulaşımının sağlanması amacıyla zemin altında ticaret faaliyetlerinin de yapılabileceği yeraltı çarşıları ve yaya geçişleri düzenlenecektir.” ifadesi “2.1.2.8. TCDD Hizmet Alanında, planlama alanının kuzeyi ve güneyi arasındaki fonksiyon alanlarının entegrasyonu ve yaya ulaşımının sağlanması amacıyla zemin altında yeraltı çarşıları ve yaya geçişleri ile yer üstünde kültür ve ticaret işlevini sağlayan köprü platformlar İle yaya geçişleri düzenlenebilecektir.” olarak değiştirilmiştir.

30.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, “2.1,4,9.” Maddesinin sıra numarası “2.1.2.9.” olarak değiştirilmiştir.

31.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, “2.1.4.10.” Maddesinin sıra numarası “2.1.2.10.” olarak değiştirilmiştir.

32.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, Kadıköy Merkez Alt Bölgesi’nin 2.1.5.1.Maddesinde yer alan “Kültürel Tesis Alanı; Kültürel Tesis Alanlarında kültür merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki-sosyal-kültürel eğitim merkezleri, kültür evleri, kütüphane, araştırma merkezleri, müze, tiyatro-sergi-konser-konferans, kongre salonları vb. kültürel yapılar yapılabilir. Bu alanlarda tescilli yapılar korunacak olup, yeni yapı yapılamaz.” ifadesi “2.1.3.1. Kültürel Tesis Alanı; Bu alanlarda yeni yapı yapılamaz. Ancak alandaki tescilli yapılar kültür merkezi, halk eğitim merkezi, mesleki-sosyal-kültürel eğitim merkezi, kültür evi, kütüphane, araştırma merkezi, müze, tiyatro-sergi-konser-konferans, kongre salonu vb. kültürel amaçlı kullanılabilir.” olarak değiştirilmiştir.

33.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, “2.1.5.2.” Maddesinin sıra numarası “2.1.3.2.” olarak değiştirilmiştir.

34.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, Kadıköy Merkez Alt Bölgesi’nin 2.1.5.3.Maddesinde yer alan “İskele Alanı; İstanbul deniz ulaşım payının arttırılması ve Kadıköy bölgesinde ulaşım probleminin çözümü için Kadıköy Merkez Bölgesinde iskele alanlarının yapılacağı alanlardır. ” İfadesi “2.1.3.3. İskele Alanı; İstanbul’un deniz ulaşım payının arttırılması ve Kadıköy bölgesinde ulaşım probleminin çözümü için Kadıköy Merkez Bölgesindeki iskele alanlarıdır,” olarak değiştirilmiştir,

35.Özel Hükümler, Plan Alt Bölgeleri, “2.1.5.4.” Maddesinin sıra numarası “2.1.3.4.” olarak değiştirilmiştir.

36.Özel Hükümler, Açık Yeşil Alanlar’ın 2.2.1.Maddesinde yer alan “Bölgenin yeşil alan, park ve Harem bölgesindeki arabalı vapur kullanımı için gerekli araç bekleme alanlarının gereksinimini karşılayacak bu alanlarda, çevreyle uyumlu doğal değerleri ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır.” ifadesi “Bölgenin yeşil alan, park gereksinimini karşılayacak bu alanlarda, çevreyle uyumlu doğal değerleri ortaya çıkaracak uygun peyzaj düzenleme projelerine göre uygulama yapılacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

37.Özel Hükümler, Açık Yeşil Alanlar’ın 2.2.2.Maddesinde yer alan “Planlama alanında yer alacak aktif yeşil alanlar, liman alanı, iskele alanları ve yaya aksları kentsel tasarım projeleri ile yapılaşmış çevre ile bütünleştirilecektir.” ifadesi “Planlama alanında yer alacak aktif yeşil alanlar, iskele alanları ve yaya aksları, kentsel tasarım projeleriyle yapılaşmış çevre ile bütünleştirilecektir.” olarak değiştirilmiştir.

38.Özel Hükümler, Açık Yeşil Alanlar’ın “2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7.” Maddeleri kaldırılmıştır.

39.Özel Hükümler, Açık Yeşil Alanlar bölümüne “2.2.2. Planlama alanında yer alacak aktif yeşil alanlar, iskele alanları ve yaya aksları, kentsel tasarım projeleriyle yapılaşmış çevre ile bütünleştirilecektir.” ve “2.2.4. Planlama Alanı içerisinde yer alan aktif yeşil alanlar birbirini tamamlayan bir sistem olarak düşünülmüştür. ” plan notları eklenmiştir.

40.Özel Hükümler, Açık Yeşil Alanlar’ın 2.2.8.Maddesinde yer alan “Plan bütünü içinde aktif yeşil alanlarda yapılacak yapılar toplam alandaki emsal değerini aşmamak kaydı ile belirli bölgelerde toplanabilir.” İfadesi kaldırılarak sıra numarası “2.2.5.” olarak değiştirilmiştir.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: Kentvedemiryolu