Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Eğirdir Gar Hizmete Açılmalı, Pamukkale Ekspresi Tekrar Sefere Konmalı

(yorumlar kapalı)

resimEğirdir Haber adlı İnternet Sitesi Kurucularından Ersin Kaya ve Ankara Temsilcisi Zeki Tarhan tarafından Eğirdir Garının atıl vaziyetten kurtarılarak Eğirdir ve bölge turizmine kazandırılması amacıyla yerel yazılı ve görsel medyada kampanya başlatılmıştır. Kampanya ilgi büyük olduğu gibi bakanlık nezdinde yankıda bulmuştur.

 

Bu kampanya kapsamında www.eğirdirhaber.org sayfasında EĞİRDİR GARI NE AMAÇLA KULLANILMALIDIR adlı bir anket düzenlenmiştir. Ankette katılımcılara aşağıdaki seçenekler sunulmuştur;

 • Üniversite Kampüsü Olsun
 • Beş Yıldızlı Turistik Tesis Olsun

 • Yerel Yönetime Devredilsin
 • Toplu Konut Alanı Olsun (TOKİ)
 • Çok Amaçlı Kültür Kompleksi Olsun
 • Eğirdir Garı Tekrar İşletmeye Açılsın
 • 

   

08.02.2011 tarihi itibarı ile anket verileri şöyledir;

 • EĞİRDİR GARI TEKRAR İŞLETMEYE AÇILSIN.
  %49 | 388 Oy
 • ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ OLSUN.
  %19 | 154 Oy
 • ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR KOMPLEKSİ OLSUN.
  %12 | 96 Oy
 • BEŞ YILDIZLI TURİSTİK TESİS OLSUN.
  %9 | 73 Oy
 • TOPLU KONUT ALANI OLSUN. (TOKİ)
  %7 | 58 Oy
 • YEREL YÖNETİME DEVREDİLSİN.

           %0 | 0 Oy

 

Ankette Eğirdir Garın tekrar işletmeye açılması seçeneği diğer beş seçenek toplamına eşit oy almıştır. Buna rağmen kampanya düzenleyicilerinin Eğirdir Garın tekrar işletmeye açılması ile bu alanda turistik tesislerle birlikte, kültür kompleksi içerisinde kongre merkezi gibi yapılarında yer alacağı, adına TURİZM VE KALKINMA PROJESİ dediğimiz projeyi hayata geçirmek istiyoruz demelerine bir anlam veremedik.

 

Bu olsa olsa halkın tren sevdası ve özleminin üzerinden ranta yönelik projeleri meşrulaştırma girişimidir.

 

Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanları, TCDD Genel Müdürlüğü yöneticileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Proje Grup Başkanı, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, İsparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve kampanya yürütücülerinin de içinde bulunduğu bir heyet ile Eğirdir garı ve çevresinde bir inceleme ve tetkik gezisinin yapılacağı söylenilmektedir. Bu inceleme ve tetkik gezisiyle söz konusu projenin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

 

TCDD mülkiyetindeki taşınmazların “yatırım planını ve işletmecilik esaslarını” 5793 sayalı kanunun 43 maddesi 1. fıkrasındaki hükme dayanılarak oluşturulan “teknik komisyon” tarafından değerlendirilmiştir. Bu komisyonun değerlendirmesi sonucu işletmecilik fazlası olarak belirlenen 9 adet taşınmaz ve 25 adet Gar sahasını satışı yapılmak üzere 15.05.2009 tarih 9/69 sayılı yönetim kurulu kararı ile Özelleştirme İdaresi başkanlığına devretmiştir.(1) TCDD tarafından Özelleştirme İdaresine devredilen 25 adet gar sahasının arasında EĞİRDİR Gar’da bulunmaktadır.

 

Dünya şehri Eğirdir’e selam olsun, teşekkürler Eğirdir adlı yazıda “turizm ve kalkınma projesi” bir yönüyle AB projesi haline getirilebilir, söz konusu proje çalışmalarında Eğirdir’de ki demiryolu hattı ile Eğirdir-İsparta arası demiryolu hattı, devlet demiryolları yatırım programında idame-yenileme yatırımı olarak da ele alınmasının düşünüldüğü, proje yarışması açılabileceği, Eğirdir-İsparta demiryolunun açılması ile Eğirdir garının faaliyete geçirilmesinin sağlanacağı, TCDD tarafından Eğirdir Gara 2 veya üç memur görevlendirilerek yeni ve lüks vagonlar verilerek işletmecilik yapılabileceği, Eğirdir garda bulunan eski vagonlarda tadilat yapılarak nostaljik tren haline dönüştürülerek tarihi demir köprü üzerinden seferler yapılabilir” denilmiştir.

 

Söz konusu projeye Eğirdir kaymakamı Dr Yalçın Yılmaz, YÖK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Durmuş Günay, AKP İsparta Milletvekili Haydar Kemal Kurt’un ilgi ve desteklerinin bulunduğu ifade edilmektedir.

 

Eğer anket sonucuna ve yöre halkının özlemine cevap verilmek isteniyorsa ÖİB Eğirdir Gar üzerindeki tasarruf hakkından vazgeçerek Eğirdir Garı TCDD’ye iade etmelidir. TCDD’de tren işletmeciliği nasıl yapılacağını en iyi kendisi bilmektedir. Suyu bulandırmaya gerek yoktur.

 

Pamukkale ekspresi Haydarpaşa Denizli arasında yeniden sefer konularak Burdur, Isparta ve Eğirdir bağlantıları hayata geçirilmelidir.

 

Demiryolunda yolcu taşımacılığı yalnızca YHT işletmeciliğinden ibaret değildir.

 

1978 yılında Haydarpaşa Denizli arasında çalışan Burdur, İsparta, Eğirdir bağlantısı bulunan Pamukkale Ekspresi 27.01.2008 tarihinde Çöğürler Değirmenözü istasyonları arasında raydan çıkmış ve 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından demiryoluna bakım yapılacağı öne sürülerek Pamukkale Ekspresi seferden kaldırılmıştı. Aradan 3 yıl geçti. En kısa sürede hızlı tren hatlarını yapmakla övünen TCDD’nin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen demiryolunun bakımını tamamlayamadığına sizler inanıyor musunuz?

 

Önce yolun bakımı yapılmayarak kaderine terk ediliyor(2), bakımsız yolda trenler yoldan çıkarak kaza yapıyor, kaza yapan trenler seferden kaldırılıyor, sonra güzergâhtaki garlar işlevsiz kaldı denilerek satılması için ÖİB’na devrediliyor.

 

Pamukkale ekspresinin seferden kaldırılması ile Eğirdir ve İsparta garlarının satış için ÖİB’na devri yukarıdaki cümlede izah ettiğimiz süreç izlenerek gerçekleştirilmiştir. TCDD’nin tasfiyesini öngören raporlarda da zaten garların yıkılması öngörülmekteydi.

 

Kentvedemiryolu yürütmesi olarak Eğirdir Garın açılmasını Pamukkale ekspresinin tekrar sefere konularak Burdur İsparta ve Eğirdir bağlantılarının hayata geçirilmesini istiyor ve destekliyoruz.

Kaynak:

(1)

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=558

(2)

http://www.emekdunyasi.net/ed/guncel/3651-demiryolu-sebekesi-kaderine-terk-edildi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu