Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Demiryolu Kanunu Demiryolu Emekçilerinin Ayağına Geçirilecek Prangadır

(yorumlar kapalı)

Lojiport adlı taşımacılık sektörü ile ilgili haber sitesinde 21 Mayıs 2012 tarihinde “Demiryolu prangalarından kurtuluyor” başlığı altında yayınlanan haberde TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın Demiryolu Taşımacılığı Derneği’ni (DTD) ziyaretinde “demiryolu sektörünün yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi ile ilgili kanunların 2012Haziran ayında Meclise gönderileceğini” açıkladığı belirtilmektedir.

DTD-S.Karaman.jpgRay Haber isimli internet sitesinde 05 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan haberde TCDD Kanun Tasarısının TBMM alt komisyonundan geçtiği haberi yayınlanmıştır. Haberin altında ise Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından 14.05.2012 tarihinde Demiryolunda örgütlü sendikalara gönderilen “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı” (1) kanun taslağı yerine 14.07.2008 tarih ve 1/38 Nolu Genel Demiryolu Kanunu Tasarısı (2) yayınlanmıştır.

Bu karışıklık ya haber sitesi tarafından maddi bir hatadır yada Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı sendikalara gönderdiği yasa taslağını değil de 2008 yılındaki yasa taslağını TBMM’ye göndermiştir.

Sonuçta; pek farklı bir durum yok. Özel taşımacılık firmalarının önünü açan onların ayaklarındaki prangayı çıkaran bir yasal düzenleme TBMM komisyonlarında yol almaktadır. Yasal süreç tamamlandığında pranga bu defa demiryolu emekçilerinin ve serbest piyasa koşullarına terk edilmiş demiryolu ulaşımının tüketicilerinin (yolcular) ayağına geçecektir.

Demiryol-kanun-tasla__i-ilgili-yerler.jpg“Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı” Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından 14.05.2012 tarihinde Demiryolunda örgütlü memur sendikaları ile birlikte Demiryol-İş’e de gönderilmiştir. Demiryol-İş ise bu güne kadar bir özelleştirme harekâtı olan kanun taslağı hakkında iki kelam söz söylemediği gibi web sayfasında bu konuda olumlu ya da olumsuz görüşlerini açıklamamıştır. Bununla birlikte denizcilik sektöründe örgütlü bulunan bir çok STK’ya kanun taslağı gönderilerek görüşleri istenirken Bakanlık TCDD Limanlarında örgütlü Liman-İş’e kanun taslağını göndermeyi unutmuştur ya da gerek görmemiştir.

“Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı” gündeme düşmesi ile birlikte Demiryollarında örgütlü sendikalar gerek web sayfalarında gerekse 23 Mayıs Memur Grevinde alanlarda bu özelleştirme yağma harekâtına karşı mücadele edeceklerini deklere etmişlerdir. Neler söylemişlerdi hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan memur grevinde Haydarpaşa gar merdivenlerinde saat 12.00 da BTS İstanbul 1 Nolu Şube, TUS İstanbul 2 ve 3 Nolu Şubeler ve UÇMS İstanbul Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada “Bilindiği gibi TCDD’nin serbestleşme adı altında özelleştirilme uygulamasına başlandı. İlgili kanun büyük ihtimalle Haziran ayında TBMM’ye gönderilecektir. Bu yasa tasarısı işyerlerimiz, ekmeğimize ve emeğimize yönelik bir saldırıdır. TCDD çalışanları için 23 Mayıs eylemi çok daha farklı, hatta toplu sözleşmeden dahi önemli anlam taşımaktadır. Arkadaşlar; 23. Mayıs eylemi Yeni Demiryolu kanununa karşı verilecek direnişin provası niteliğindedir. O gün olmanız gereken yerde bulunmanız kendi çıkarınızadır. Artık, korkmanın zamanı değildir. Çünkü çok yakında peşinden koşacak ne unvan, ne lojman kalacaktır. Şimdi dayanışma zamanıdır” denilerek demiryollarında gerçekleştirilmek istenen özelleştirmeye karşı ortak mücadele edileceğinin sözü verilmiştir.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Merkezi tarafından 26 Mayıs 2012 tarihinde yapılan açıklamada “bu tasarı ekmeğimize, işyerimize bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. Bu tehditlere karşın Sendikamız dün olduğu gibi bugün de yarın da işimize ve işyerlerimize sahip çıkmaya ülke ve halkımızın çıkarlarına uygun ulaştırma politikalarının uygulanması mücadelesini vermeye devam edecektir. Demiryollarında örgütlü bütün Sendika ve dernekleri, kamusal bir hak olan demiryolu ulaşım hakkına sahip çıkmak için bütün yurttaşlarımızı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” ifadeleri yer almıştır. 

pranga.jpgTürk Ulaşım Sen Genel Merkezi tarafından Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığına 21.05.2012 tarihinde gönderilen yazıda “Sendikaların ve diğer ilgili tarafların görüşü alınmadan hazırlanan bu kanun taslağı, içeriğinde birçok soru işaretini barındırmaktadır. Yasanın hazırlanmasında esas amacın  TCDD’yi modern ve çağdaş yapıya ulaştırmak değil, serbestleştirme adı altında özelleştirmektir. Kamu hizmeti vermek için kurulan TCDD kar maksatlı bir şirkete dönüştürülmesi ulaşım hizmetlerini parayla satın alınan bir ürün haline getirecektir. Buda sosyal devlet ilkesine aykırı düşmektedir. Dolayısıyla yapılacak en doğru hareket kanun taslağının geri çekilmesidir” ifadeleri yer almıştır.

“Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun Taslağı” TBMM’de yasallaşma süreci hızla devam etmektedir.

Demiryollarında özelleştirmeye karşı mücadele edileceği yönünde verilen sözler kağıt üzerinde yada meydanlarda hoş bir seda olarak kalmamalı.

Demiryolu emekçilerinin ayaklarımıza pranga vurulmasına izin mi vereceğiz.

Kaynak:

(1) http://bts.org.tr/images/stories/o.haber.foto/000.000.o-haber-foto/026.uls.hab.den.bak.yazisi.pdf

 

(2)http://rayhaber.com/tcdd-kanun-tasarisi-meclis-alt-komisyonundan-gecti/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu