Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar’ın Kültür Ve Turizm Bakanlığına Devir Protokolü Kamuoyu İle Paylaşılsın

Dayanışma adına yapılan basın açıklamasını  Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Bektaş okudu. Açıklamada sürecin şeffaf yönetilmemesine tepki gösterilerek protokole dair ilişkin sorular soruldu.

Basın açıklaması “Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak” sloganı ile son buldu.

Basına ve Kamuoyuna

Haydarpaşa Dayanışması, 13 Mayıs 2005 tarihinden bu yana 18 yıldır, Gar ve çevresini işlevine, belleğine, kültürel ve endüstriye mirasına uygun biçimde, bir kamusal ulaşım mekânı olarak kalması için zorlu bir mücadele vermeye devam etmektedir.

Gelinen aşamada 10 yılı aşkın süredir tren ulaşımına ve yurttaşlara kapalı olan Haydarpaşa Garı’nın; yapılmakta olan restorasyon ve düzenlemelerin tamamlanarak trenlerle bir an önce ve yeniden buluşması beklenirken; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokol ve Kültür ve Turizm Bakanının yaptığı açıklamalar yeni sorunları ve belirsizlikleri gündeme getirmiştir.

Protokol !

Haydarpaşa Gar Sahası ve Sirkeci Gar Sahası ve çevrelerini kapsayan alanla ilgili Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı ile Kültür ve Turizm bakanlığı arasında protokol yapıldığı anlaşılmaktadır.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası protokol hakkında bilgi edinmek amacıyla 7 Aralık 2023 tarihinde her iki bakanlığa bir dilekçe ile başvurulmuştur. Geçen süreye rağmen bugüne kadar bir yanıt alınamaması manidardır.

Kültür ve Sanat Vadisi Projesi !

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada; Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Bölgelerinde doğu ile batının birleştirdiği bir Kültür Ve Sanat Vadisi projesi yapacaklarını ve dünyaya örnek proje yapacaklarını belirtmiştir.

Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı ile ilgili gündeme gelen protokolün ve söz konusu projenin gündeme geliş biçimleri ve bugüne kadar kapalı kapılar ardında yürütülmesi kamuoyu huzurunda kimi saptamaların yapılmasını ve soruları sormamızı zorunlu kılmaktadır.

1.
Öncelikle, iki Bakanlık arasında yapılan protokolün niteliği ve kapsamı neden kamuoyundan gizlenmektedir?
2.
Haydarpaşa garı ve Çevresi taşıdığı değerler nedeniyle 26 Nisan 2006 tarihinde aldığı 85 Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Kararı ile Tarih ve Kentsel Sit Alanı ilan edilmiş ve daha sonra Gar’ın işlevi ile birlikte varlığını sürdürmesi karar altına alınmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kurulun aldığı sit kararına bağlı olarak geçen 17 yılda neden koruma hukukuna ve mevzuatına uygun Koruma Amaçlı Plan yapmamıştır?
3.
Koruma Amaçlı Plan olmadan kimi projeleri gündeme getirmek hukuki dayanaktan yoksun olacaktır.
4.
Haydarpaşa Garı ve Çevresinin korunması için özveri ile çalışmalar yürüten Haydarpaşa Dayanışmasına, ilgili belediyelere ve kesimlere Bakanlıklar tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili bir bilgi verilmemektedir.
Proje elde etme süreci hukuki dayanaktan yoksun olduğu gibi; aynı zamanda saydam ve katılımcı olmayan bir anlayışla neden yürütülmektedir?
5.
Hukuki dayanaktan yoksun, saydam ve katılımcı olmayan bir anlayışla üretilen projenin; iddia edildiği gibi “Dünyaya örnek olması…” mümkün müdür?
Bir başka ifade biçimi ile; bilimsellikten uzak, ilkel ve otoriter bir anlayışın yansıması değil midir?
6.
Son olarak; Cumhuriyetin 100.yılı olan 29 Ekim 2023 tarihinde tamamlanarak Gar’ın trenlerle buluşması öngörülmesine rağmen 2013 yılından beri zaten geciken süreç daha da uzamıştır. Artık, sürenin daha fazla uzamasına tahammülümüz kalmamıştır.
Bu kapsamda; Trenlerin ne zaman Haydarpaşa Garı’na geleceği ve Gar’ın yeniden ulaşıma katkı sağlamaya başlayacağının kamuoyuna açıklanması gerekir.

Bizler Haydarpaşa Dayanışması olarak;

Öncelikle hukuksuz ve kapalı kapılar ardında yürütülen sürecin durdurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz.

Haydarpaşa Garı’nın çevresiyle birlikte korunması ve Gar’ın bir an öce tamamlanarak işlevine kavuşması, yurttaşların ulaşım hizmetini karşılaması için hukuki, demokratik ve barışçıl yöntemlerle her türlü girişimlerimizi ve mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

17 Aralık 2023

HAYDARPAŞA GARDIR GAR KALACAK !

Toplum, Kent ve Çevre için
Haydarpaşa Dayanışması