Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

(yorumlar kapalı)

Cumhuriyetin ikinci 💯 yılının ilk Pazar (616.)Haydarpaşa Gar eyleminde yapılan basın açıklamasını Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen okudu.

Basına ve Kamuoyuna

115 senedir tüm Cumhuriyet tarihine ve daha fazlasına şahitlik eden Haydarpaşa Garı’nda 616. pazar nöbetimiz için birlikteyiz. Haydarpaşa Dayanışması mücadelesini tam 18 yıldır sürdürüyor ve bizler tam 11 senedir her Pazar günü Haydarpaşa Garı’nda buluşmaya, Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak diyerek sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz.

Bugün Cumhuriyet’in 100. Yılında İstanbul’un merkezi tren garları tam 10 senedir kapalı olduğunu üzülerek söylemek zorundayız. 115 senelik bir belleğe uzanan Haydarpaşa Garı’mız bu yüzyılı aşkın tarihinin son 10 senesinde toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmak istendi. Bizler ise inatla onu kamusal niteliğiyle ve gar işleviyle yaşatmak için mücadele ettik, ediyoruz. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bilindiği üzere yabancı şirketlere ait sermayeyle yapılan demiryolları halkın parasıyla alınıp, millileştirilmiştir. Bugün ise Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın 2023 yatırım hedeflerinde, demiryollarının yeniden özelleştirilerek yabancı şirketlere satılmaya çalışıldığını görüyoruz. Cumhuriyet’in kazanımları yerle yeksan edilmeye devam ediyor.

Ama bizler Cumhuriyet’e sadece sunulan haklar ve imkanlar olarak bakmıyoruz. Bu Cumhuriyet aynı zamanda daha iyi, onurlu, adil ve barış içinde bir yaşam için mücadele etmek demek bizim için. Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne, köylü isyanları, sınıf mücadelesi, sendikal mücadele, öğrenci hareketleri, feminist mücadele, kent hareketleri, ekoloji mücadelesi, yani tüm bunlar Cumhuriyet’in birikimleri ve deneyimleri arasında yer alıyor. İşte Haydarpaşa Garı için sürdürdüğümüz bu uzun erimli mücadele de Cumhuriyet’in bu mücadele belleğinin parçalarından biri.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında daha adil, barış içinde ve insanca bir yaşamı ülkemizde kurmak için mücadeleye bulunduğumuz yerlerde devam ediyor olacağız. Kutlu olsun Cumhuriyet’in ve ona eşlik eden mücadele tarihimizin 100. Yılı!

Ancak bugün yeterince sevinçli olamıyoruz çünkü dünyada çok büyük bir insanlık suçu işleniyor. Yaşadığımız bu dünyada her geçen gün şiddetin, karanlığın, katliamların ve savaşların yükseldiği anlara şahitlik ediyoruz.

Haydarpaşa Garı da geçmişinde pek çok tarihi olaya tanıklık ettiği gibi savaşlara da tanıklık etmiştir. 1917’de Haydarpaşa’dan Filistin cephesine giden askeri trenlere sabotaj yapılmış ve bunun sonucunda 1000’e yakın asker ve sivil hayatını kaybetmiştir. Ayrıca bu saldırıda Haydarpaşa Gar binası büyük hasar almıştır. Haydarpaşa Garı bunlara tanıklık eden bir bellek mekanıdır ancak bizler Haydarpaşa Dayanışması olarak her zaman savaşa karşı barışı savunmaktan yanayız. Haydarpaşa Dayanışması olarak İsrail ve Hamas’ın gerçekleştirdiğ insanlık dışı katliamları kınıyor ve bir an önce son bulmasını diliyoruz. Filistin halkı özgür olmadıkça bu şiddetin bitmeyeceğini biliyoruz ve bu nedenle “nehirden denize özgür Filistin” diyoruz. 29 Ekim 2023

Savaşa Hayır Haydarpaşa Gardır
Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak
Yaşasın Demokratik Laik Cumhuriyet