Kent ve Demiryolu Menü

Genel Yazılar

Kalıcı Başlantı:

Görevde Yükselme Sınavına İtiraz Parayla

(yorumlar kapalı)

bas-parayi.jpgTCDD Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10. Maddesi uyarınca 30.12.2012 tarihinde Ankara’da MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılacak olan Görevde Yükselme sınavına katılacak olan adaylara sınav soru ve cevap anahtarının TCDD’nin web sayfasında yayınlanmasından itibaren EĞİTEK tarafından hazırlanmış sorulara itiraz için her bir itiraz edilen soru karşılığında 10 TL’yi ilgili banka şubesine yatırarak 3 gün içinde yine TCDD tarafından hazırlanmış mesleki sorulara da itiraz için her soru karşılığında 10 TL ilgili banka şubesine yatırarak TCDD’ye itirazda bulunabilecekleri yazı ile duyurulmuştur. 

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

61. Hükümetin Programında Demiryolunun Adı Yok

(yorumlar kapalı)

recep-tayyip-erdo__an.jpgBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, “ustalık” dönemi diye tanımladığı 61. Hükümet programını Meclis’te okudu. Başbakan, sözlerine “tam bir toplum sözleşmesi olacak” dediği Yeni Anayasa başladı. Başbakan’ın 2 saatte okuduğu programda Kürt sorunundan işsizliğe, sosyal yardımlardan 2-B arazilerine kadar hemen her konu yer alıyor. Karayolu ve Havayolu hedeflerinin açıklandığı, yerli karayolu aracı (otomobil) üretileceğinin açıklandığı raporda demiryolu hedeflerine ve terli demiryolu araçları üretimine yönelik bir hedef açıklanmamıştır.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa’ya İzinsiz Dokunma Yanarsın

(yorumlar kapalı)

resimHaydarpaşa 3. katında 2006 yılında yapılan tadilat hakkında mahkemenin atadığı bilirkişi raporunda “İdarenin ve yüklenici firma Aldez Metal Ürünleri Dizayn Üretim ve İnş. Tic. Ltd. Şti. KUDEB’den gerekli izinleri almadan işe başlanması nedeni ile sanıklar  ÜZEYİR ÜLKER, MEHMET SUAVİ GÜRAY ve HALİL KÖSOĞLU ile adı geçen firmanın da 2863 sayılı Yasa’nın 57. maddesine muhalefet ettikleri anlaşılmıştır.” ibaresi yer almıştır.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

HAYDARPAŞA RRR PROJESİNİ YAPAN ŞİRKETİN ANKETLERİ

(yorumlar kapalı)

resimHaydarpaşa Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi kapsamında bina ihtiyaç programının oluşturulması ve gereksinimlere yönelik önceliklerin belirlenmesi amacıyla binadaki çalışanlara anket ve mekân analiz föyleri dağıtıldı. Söz konusu anketin “personel” gereksinimlerine yönelik önceliklerin belirlenmesi amacı ile yapıldığı söylenmekte ise de sorulan soruların çalışma şartları ve personel ihtiyaçları ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

BTS Avukatı Salih EKİZLER’den 5335 Sayılı Kanun 32/1 Fıkrasının İptal Kararı Değerlendirmesi

(yorumlar kapalı)

Anayasa Mahkemesinin 13.1.2011 tarih E: 2008/13 K: 2011/14 sayılı kararı ile 5335 yasanın 32 maddesinin 1 fıkrasını Anayasaya aykırı bularak OYBİRLİĞİYLE İPTAL etmesi üzerine kararı değerlendiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Avukatı Salih EKİZ’ler “bu karar Her şeyden önce dava tarihinden sonra (TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik ve TCDD Taşınmaz İhale Yönetmeliği ile) yapılan ve davaya konu edilen tüm satışları kapsayacak ve satışı yapılan gayrimenkuller tekrar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne devrini sağlayacaktır” demiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Anayasa Mahkemesi TCDD’nin Taşınmaz Satışındaki Dayanağı 5335 SK’nun 32/1 fıkrasını İptal Etti.

(yorumlar kapalı)

resim09 Kasım 2006 tarih ve 26341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TCDD’ye ait Taşınmazların Satışı ve Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmeliğin iptali için Liman İş ve BTS tarafından Danıştay’da açılan dava dosyası yönetmeliğin dayanağı olan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 32. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine gönderilmişti. Anayasa Mahkemesi 13.1.2011 tarih E: 2008/13 K: 2011/14 sayılı kararında 5335 yasanın 32/1 fıkrasını Anayasaya aykırı bularak İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE karar vermiştir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği:Haydarpaşa Gar Binası Yangını Konusundaki Görüşlerimiz

(yorumlar kapalı)

resimSon yıllarda ihmal ve bilgisizlik sebepleri ile çatılardaki yangınların çoğaldığına şahit olmaktayız. Can kayıplarına, sakatlanmalara yol açabilen, ülke ve fertlerin ekonomilerine zarar veren ve en son Haydarpaşa Gar Binası yangını örneğindeki  gibi tarihi değerlerimizin yitirilmesine sebep olan bu gibi çatı yangın olayları derneğimizi ve üyelerimizi son derece üzmektedir.

Devamı için tıklayınız »