Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

BİLİMSEL BİLDİRİ SORUŞTURMASINDA SON NOKTA

(yorumlar kapalı)

 kdBTS üyesi KOCABIYIK, Şamil ŞİRVAN ve Ömer ÇELİK, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 7.Ulaşım Kongresine sundukları "Raylı Taşımacılıkta Yeni Yönelim: Hızlı tren" bilimsel bildirisi nedeniyle TCDD Genel Müdürlüğünce haklarında soruşturma açılmıştı.

 

Teftiş Kurulunca tamamlanan soruşturma; maaş kesimi ve haklarında idari tasarruf (sürgün) istemiyle TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Yüksek Disiplin Kuruluna Sevk edilmişti.

 

BTS tarafından konu hakkında yapılan görüşme talepleri TCDD Genel Müdürü tarafından yanıtsız bırakılması üzerine; hiçbir hukuksal ve idari dayanağı olmayan bu soruşturmanın durdurulması ve hukuksuzluğun düzeltilmesi için çeşitli eylem ve etkinlikler yapılmıştı.

 

BTS örgütlülüğünde başlatılan faks eylemi daha sonra KESK bütünlüğüne yayılmış ardından İMO tarafından da hayata geçirilmiştir.

 

Takip eden günlerde TCDD Genel Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapılmıştı. Diğer yandan Kongreyi düzenleyen Bilim Kurulu bir basın toplantısıyla yapılan uygulamayı kınamış ve hukuksuzluğun giderilmesini talep etmişti.

 

TCDD Genel Müdürlüğü bir süre tüm bu yapılan eylem etkinliklerimizi görmezden gelmeye çalışmış ama sonuçta kamuoyu baskısı sonuç vermiş, soruşturma dosyası Yüksek Disiplin Kurulundan geri çekilmiştir.

 

Ancak TCDD Genel Müdürlüğü 15.04.2008 tarihinde yayımladığı 19995 sayılı emirde bundan sonra bilimsel kurullara, panellerle, sempozyumlara bildiri, makale ve tebliğ sunmanın izne bağlı olduğunu emirledi.

 

657 sayılı devlet memurları kanununun "Basına Bilgi veya Demeç Verme" başlığı altındaki 15. maddesinde "Devlet Memurları Kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi, ancak Bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde Valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından açıklanamaz" açık hükmüme rağmen; TCDD, sempozyum panel konferans gibi bilimsel kurullara tebliğ makale sunmayı bu kapsamda değerlendirerek izne tabi hale getirilmiştir.

 

Bu açıkça ya yasa tanınamazlık ya da demokratik ve bürokratik kuralları alt üst ederek etik olmayan bir şekilde idarenin kamu yönetim gücünü kötü olarak kullanmasına son bir örnektir.

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sayı : B.11.2.DDY.0.72.00.05-774.03-19995 15/04/2008

Konu : Eğitim programları

 

APK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Dış Kurum, Kuruluş ve Üniversitelerde çeşitli konularda düzenlenen Sempozyum, Konferans ve Seminerlerde, Kuruluşumuzdan bildiri sunacak personelin olması durumunda, ilgili Daire Başkanlığı ile Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığının onayının alınmasından sonra personelin bildiri sunmalarının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Erol İNAL

Genel Müdür a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

DAĞITIM:

M,K

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com