Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

4 Nolu Koruma Kurulu: Herşey Kontrol Altında

(yorumlar kapalı)

marmaray-logo.jpgSirkeci Gar civarında yapılan Marmaray projesi tünel kazılarının Topkapı sarayı müştemilatının duvarlarında çatlamalara neden olması üzerine BTS İstanbul 1 Nolu Şubesi 08.11.2010 tarih 44 sayılı yazı ile İstanbul 4 Numaralı KTVKK Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunarak “Marmaray tünel kazma çalışmalarının durdurulmasını, İTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığından bu konuda bir görüş ve rapor alındıktan sonra bir karar verilmesi” talep etmişti. Koruma Kurulundan bir yıl sonra yanıt geldi.

BTS İstanbul 1 Nolu Şubenin 08.11.2010 tarih 44 sayılı yazısında “Marmaray Projesinin Kazlıçeşme Sirkeci arasında kesimi toprak altında tünel açma makineleri (TBM) kullanılarak delme tünel olarak inşa edildiği bu hat üzerindeki Bizans ve Osmanlı döneminden kalma su sarnıçları ve suyolları Marmaray Projesinde çalışan TBM makinelerinin çalışma alanı içinde olduğu, projede çalışanlardan alınan ve doğrulanmamış haberlere göre de Marmaray projesinde güvenlik amacı ile bu sarnıçların betonlanarak doldurulduğu, bu nedenle Marmaray tünel kazma çalışmalarının durdurularak İTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Başkanlığından da bu konuda bir görüş ve rapor alınarak bir karar verilmesi” talep edilmişti. 

İstanbul 4 Numaralı KTVKK Bölge Müdürlüğünden gelen 19.10.2011 tarih 221 sayılı yazıda ise özetle “söz konusu projenin Müdürlüğümüz görev alanında kalan bölümünün 863 sayılı yasa yönünden değerlendirilmesi, Kurulumuzca sürdürülmekte olup, proje çalışmaları sırasında Kültür Varlıklarının korunmasına yönelik çok sayıda karar oluşturulduğu” dile getirilmiştir. 

İstanbul 4 Numaralı KTVKK Bölge Müdürlüğünden gelen 19.10.2011 tarih 221 sayılı yazı Meslek Odalarının da bilgilenmesi için aşağıda yayınlanmıştır.

TOPKAPI-1---Kopya.jpg

TOPKAPI-2---Kopya.jpg

TOPKAPI-3---Kopya.jpg

TOPKAPI-4---Kopya.jpg

TOKPAPI6---Kopya.jpgTOPKAPI-5---Kopya.jpg

Kurula başvuru yazısını görmek için http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=767 linkini ziyaret ediniz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu