Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

3.Köprü’nün Kılıflarına Dava

(yorumlar kapalı)

TMMOB’a bağlı meslek odaları, İstanbul’a yapılması planlanan 3. Boğaz köprüsünün yasal kılıflarını oluşturma çabasının ürünleri olarak gündeme gelen “1/25 000 ÖLÇEKLİ İSTANBUL İLİ KUZEY MARMARA OTOYOLU NAZIM İMAR PLANI” ve bu planın dayanağı olarak “1/100 000 ÖLÇEKLI İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERI ÜZERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER”in iptali talebiyle açılan davanın durumu ve köprünün yaratacağı tahribata ilişkin Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde basın toplantısı düzenlediler.

resim

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesince “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, hazırladığı ve onayladığı 16.07.2010 tasdik tarihli 1/100 000 ÖLÇEKLI İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI’NDA yeni bir boğaz geçişi yer almadığı ve plan raporunda da karayolu ulaşımına ve yeni boğaz geçişlerine kesinlikle karşı çıkıldığı halde, hükümetin 3. Köprüyü tekrar gündeme getirmesi üzerine, bu kez tam tersi bir tavır sergileyerek, reddettiği 3.köprüye yasal kılıflar oluşturma çabasındadır. İstanbul’un korkulu rüyası 3. Köprünün yasal kılıflarını oluşturma çabasının yasal ürünleri olarak gündeme gelen 1/25 000 Ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı ve bu planın dayanağı olarak 1/100 000 Ölçekli İstanbul Çevre düzeni Planı Plan Uygulama Hükümleri Üzerinde Yapılan Değişiklikler‘in meslek odaları tarafından iptal talebiyle yargıya götürüldüğü bu konuda 25.01.2011 tarihinde Mimarlar odası İstanbul Büyükkent Şubesinde yapılacak açıklamalar ve sunumlar için basın organlarına ve kamuoyuna çağrı yapılmıştır.

resim25.01.2011 tarihinde Mimarlar odası İstanbul Büyükkent Şubesinde yapılan toplantıda Mimarlar Odası’ndan Yıldız Ünsal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı “İstanbul Anayasası” olarak tanımlanan rapordan maddeler okuyarak, bu raporun da 3. Köprü’ye karşı olduğunu söyledi..

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı ve onayladığı 16.07.2010 tasdik tarihli 1/100 000 ÖLÇEKLI İSTANBUL ÇEVRE DÜZENİ PLANI’NDA yeni bir boğaz geçişi yer almadığına dikkat çeken Ünsal, raporda ulaşımı rahatlatmak için raylı hat ve yük taşıma önerilirken 3. Köprü’nün yapılması için adımlar atılmasının rant amaçlı olduğu belirtti. Raporun 4. bölümünde Swot Analizi başlığı altında, 3. köprü önerisinin “tepeden inme merkezi projeler” olarak değerlendirildiğinin altını çizdi.

Şehir Plancıları Odası’ndan Çağrı Olgun Çalışkan, şimdiye kadar yapılan iki köprünün trafiği hafifletmek yerine insanları özel araç kullanımına yönelttiğine dikkat çekti. 3. Köprünün İstanbul’un kuzey bölgesineresim yapılacağını ve bu alanların orman, tarım arazileri olduğunu ifade etti. Köprülerin İstanbul’u plansız kentleşmeye sürüklediğini belirten Çalışkan, Sultanbeyli ilçesinin buna iyi bir örnek olduğunu, 2. Köprü’den önce birkaç mahalleden oluşan semtin köprüyle birlikte yasadışı genişlediğini kaydetti. Çalışkan, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan bir raporda Garipçe-Poyrazköy güzergâhı için yaptığı tespiti şu şekilde aktardı: Etüt edilen güzergâhın uzunluğu ve bağlantı yolları yapılması ihtiyacı, şehir içi trafiğinden trafik yükü almaması gibi şartlar sebebiyle; bu seçenekte hem mali, hem de ekonomik fizibiliteye ulaşılması mümkün görülmemektedir. Trafik sorununu çözmek için karayolundan raylı sisteme aktarılacak Ro-La sistemi ya da İDO’nun da önerdiği deniz üzerinden aktarımı sağlayan Ro-Ro taşımacılığının alternatif olabileceğini belirten Çalışkan, “Marmaray projesi sona erdiğinde bu sorun hafiflemiş olacak. Ancak, bu proje bitmeden ve denenmeden 3. köprü için adım atılması manidardır” dedi.(1)

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ünal Çakır, “Bu köprü sadece ağaçları yok etmekle kalmıyor, birer ekosistem olan ormanlarımızı yok ediyor. Belgrat ormanları göçmen kuşlar için bir geçiş güzergâhıdır, bu köprü ile bu sistem bozulacaktır. Bu sebeple İstanbul’un kuzey ormanlarının korunması adına mücadele edeceğiz” dedi.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Tevfik Özder, köprünün büyük bir alanı tahrip edeceğini belirterek Başbakan Erdoğan’ın, Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde 3. köprüyü cinayet olarak nitelendirdiğini hatırlatarak şimdi bunun savunucusu olduğunu söyledi. 2/B yasasına dikkat çeken Özder, şimdiye kadar bu alanların yüzde 5’inin kullanıldığını çıkacak yasadan sonra geriye kalan ormanlık alanların satışının sağlanacağını belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Taner Kerim, “kendilerinin de oda olarak bu davanın tarafı olduklarını, 3. köprünün bir rant projesi olduğunu bu sebeple iptali için mücadele edeceklerini” ifade etti

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Haşmet Camcı’da köprünün İstanbul’un trafik sorununu çözmeyeceğine ve amacın rant olduğuna dikkat çekti.

Dava dilekcelerine asagidaki baglantilardan ulasabilirsiniz.
• 3. Kopru Dava Dilekcesi(1/25.000)
• 3. Kopru Dava Dilekcesi (1/100.000)
http://mimarist.org/index.php?/news/more/2

(1) Meslek Odalarına Marmaray Projesinin yalnızca bir raylı sistem projesi olmadığını, Marmaray projesinin en az 3. Köprü kadar tarih ve çevre katliamına neden olacağını, Marmaray projesinin bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu anlatamadık.

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=192

 

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=11  

http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=804

 

Fotoğraflar: Metin Karadağ Arşividir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu