Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Yasa Mecliste Demiryolcular Eylemde

(yorumlar kapalı)

demiryolu-halkindir-1.jpg06.03.2013 tarihinde TBMM’ye gönderilen Türkiye Demiryolunun Serbestleşmesi (özelleştirme) hakkındaki kanun taslağının 13 Mart 2013 tarihinde saat 10.30’da T.B.M.M. Bayındırlık, İmar, Ulaşım, Haberleşme ve Turizm komisyonunda görüşülürken aynı anda TBMM önünde ve TCDD’nin merkez garları önünde yapılan basın açıklamaları ile protesto edildi.

BTS İstanbul 1 Nolu Şube TUS İst. 2.Nolu Şube, TUS İst. 3.Nolu Şube ve DEKAD İst. Şube’sinin yapmış olduğu çağrı ile Haydarpaşa gar merdivenlerinde toplanan demiryolu emekçilerine BTS İstanbul 1 Nolu Şube Hukuk Sekreteri Ersin Albuz seslendi. Albuz “Demiryolunun özelleştirilmesi demiryolcuların emekliliğe sevk edilerek örgütsüz ve düşük ücretle bir çalışma ortamı yaratılacaktır. Hatların özelleştirilmesi sonucunda rekabet yaşanmayacak aksine ulaşım pahalılaşacaktır. Özel sektörün kar hırsı güvenliği ikinci plana itecek sonucunda kazaların artacaktır” dedi.

demiryolu-halkindir-2.jpgDemiryolu Çalışanları Platformu adına hazırlanan ortak basın açıklamasını TUS İst. 2.Nolu Şube Başkanı Özer ALPAT okudu. Basın açıklaması esnasında demiryolu emekçileri “Demiryolu halkındır satılamaz”, “Ulaşım hakkı engellenemez”, Özelleştirmeye hayır” , Susma haykır, demiryolu halkındır” ve “AKP yasanı al başına çal” sloganlarını haykırdılar.

Eyleme demiryolunda çalışan memurların yanında işçilerinde katılmış olması demiryollarının özelleştirme yasasına karşı verilecek mücadelenin büyütülme koşullarının var olduğunun bir göstergesidir.

TUS İst. 2.Nolu Şube Başkanı Özer ALPAT tarafından Demiryolu Çalışanları Platformu adına okunan ortak basın açıklaması aşağıdadır.

Değerli Basın Mensupları;

156 yıllık şerefli geçmişi olan Demiryollarımızın geleceğini tayin edecek Türkiye Demiryollarının serbestleşmesi diye hazırlanan Kanun Taslağı

Taslak;

Demiryollarının tavsiyesini öngörmektedir.

Demiryollarının çok uluslu şirketlerin eline geçmesine zemin hazırlamaktadır.

Demiryolları kar marjı en düşük sektörlerden biridir. Ancak, ekonomik ve sosyal hayatın motor gücüdür.

Devlet tekelini kaldıracağız diyerek, ülkemizin ve milletimizin olumsuz etkileneceği bir düzenleme ile karşı karşıyayız.

Taslakta özel sektörün altyapı ve tren işletmecisi olması amaçlanıyor. Oysa, İngiltere yıllar sonra altyapı ve tren trafiğini devlet tekeline aldı.

AB kriterleri yutturmacası ile bir kısım yandaş şirketlere sertifika vermekten öte bir amaç gözükmemektedir.

Emekliliğini henüz dolduracak olanlar ve emekliliği hak etmiş olanlar emekliliğe zorlanarak, deneyimli demiryolcular sistemden atılmak isteniyor.

Taslakta, özel sektör yatırımlarına bel bağlanıyor. Bunlar ham hayalden öte mana içermez.

Yeni yapılandırma hedeflerinin 5 yılla sınırlanması, geliri giderinin %27,5’unu karşılayan demiryollarına çare olamaz.

Kanun taslağında atıfta bulunduğu yönetmelikler ortada yoktur. Asıl niyetler yönetmeliklerle hayat bulacak.

Demiryollarının kurtuluşu kaynak problemin öngörülmesi ile aşılır. Oysa, taslakta alternatif kaynaklar önerilmemektedir.

TCDD, siyasi iradenin daha çok müdahalesi gibi girdaba sokulmak isteniyor.

Bu taslakta çalışanları güvence altına alacak bir hüküm yoktur. Aksine asgari ücretle çalışan ve hiçbir güvencesi olmayan taşeron işçileri çalıştırılmak isteniyor.

Esasen TCDD şuanda Özel Sektör vagonları ile taşımacılık yapmakta ve kendi vagonlarını atıl tutmaktadır. Başka neler bekleniyor, merak ediyoruz.

Kurumda çalışanlar arasındaki ayrımcılığın giderilmesi, aynı işi yapanların farklı statülerde istihdam edilmeleri zedelenen iş barışının tesis edilmesi ile ilgili tek düzenleme yoktur.

10 yıldır görevde olanların demiryolu payını yolcuda %5’den %1,5’a, yükte ise %7’lerden %4,5’lara geriletenlere dokunulmuyor.

TCDD’de bir zamanlar 80 bin işçi-memur çalışır iken geliri giderini karşılama oranı %52’ler düzeyindeydi. Bugün nasıl %27’lere geriletildiği sorgulanmıyor.

Kimse kendine dokunmuyor hep demiryollarına ve çalışanlarına dokunuluyor.

Demiryolu trafik emniyeti ve güvenliğini kaldıracak, kazalar kaçınılmaz hale gelecektir.

Bu kanun taslağı ticarileşmeyi hedef almakta, kamu hizmetlerini ortadan kaldırmaktadır.

demiryolu-halkindir-3.jpgDeğerli Basın Mensupları,

Biz demiryolu çalışanları olarak, kuruluşundan buyana özellikle Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler yapmış Demiryollarımıza dokundurtmayacağız.

Çok uluslu şirketler eline bırakarak Kurtuluş Savaşı’nda tren götürecek makinist bulunamadığını unutmayacağız, unutturmayacağız.

Milletimizin seyahat özgürlüğünü kullanabilmesi için hizmet sunan demiryollarının tavsiyesine müsaade etmeyeceğiz.

Bugün kamuoyu ile hassasiyetlerimizi paylaşıyoruz. Eğer yanlışlardan dönülmez ise her geçen gün daha etkili mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Uyarılardan, hizmetten gelen gücümüzün kullanılmasına kadar yapılacak eylem ve etkinliklerimiz bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ülkeyi kurtaran irade ile demiryolları da kurtulacaktır.

Demiryolu Çalışanları Platformu

demiryolu-halkindir-4.jpgBTS İstanbul 1 Nolu Şube Hukuk Sekreteri Ersin Albuz tarafından “58 haftadır Pazar günleri 13.00 ila 14.00 saatleri arasında, 38 haftadır Perşembe günleri 20.00 ila 21.00 saatleri arasında Haydarpaşa garın yağmalanması girişimine karşı yapılan eylem ve etkinliklere katılım çağırısı” yapılarak basın açıklamasına son verilmiştir.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu