Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Yargı TCDD Haydarpaşa Limanı Nazım İmar Planını İptal Etti

(yorumlar kapalı)

21.08.2015-haydarpasa-dayanismasi-basin-aciklamasi.jpgİstanbul 5 İdare Mahkemesi, Harem bölgesi ile Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığını belirterek iptaline karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla 2012’de Haydarpaşa garı, Kadıköy meydanı ve çevresi ile Harem bölgesi, Haydarpaşa limanı ve geri sahası için iki ayrı imar planı hazırlandı.

Haydarpaşa Dayanışması bileşenlerinden Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası (Liman-İş), Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası,  TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, planların kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle 2012 yılında iptal davaları açtı.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi 27 Temmuz 2015 de TCDD Haydarpaşa Liman’ı içeren plana ilişkin davayı karara bağladı. Kararda planının hukuka aykırılığına ilişkin üç noktaya işaret edildi: 

* Planlama alanının dolgu alanındaki kısmına ilişkin önerilen dini, kültürel tesis, turizm, ticaret ve turizm, konut, kültür kullanımları 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’ne aykırı. 

* Dolgu alanını kapsayan kıyı şeridi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın da sorumluluğunda olmasına karşın onay alınmaması mevzuata uygun değil. 

* Kıyı şeridinin yüzde 45’ini oluşturan kruvaziyer liman kullanımına ilişkin kararların alt ölçekli kararlara bırakılması tanımsız ve sınırsız kentsel ticari yapılaşma potansiyeli yaratıyor. Kruvaziyer liman kullanımı plan bütününde dengesizliğe yol açabilecek nitelikte ve planlama ilkeleri açısından belirsiz. 

21.08.2015-haydarpasa-dayanismasi-basin-aciklamasi-2.jpgİstanbul 5. İdare Mahkemesi 27 Temmuz 2015 de TCDD Haydarpaşa Liman’ı içeren dönüşüm amaçlı plana ilişkin iptal kararını Toplum, Kent ve Çevre için Haydarpaşa Dayanışması gar merdivenlerinde 21.08.2015 tarihinde yaptığı kitlesel basın açıklamasıyla duyurdu. “Haydarpaşa Gar ve Limanını sana yağmalatmayacağız” pankartının açıldığı eylemde “Savaşa hayır, Haydarpaşa Gardır”, “Gar Hastane Liman yok mu yağmayı durduran yağma yok direniş var”, “direne direne kazanacağız, direne direne bineceğiz trene” sloganları atıldı. 

Eyleme Kadıköy Bld.Başkan Yrd. Ülkü KOAÇER, Liman-İş Şube başkanı Sabri Erdemir, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Akif Burak Atlar, BTS Genel Sekreteri Bekir Taştan, BTS Şube Başkanı Mithat Ercan, DEMARD Bşk. Yrd. M.Ali Yanık, SES İşyeri Temsilcisi Fatih Adıgüzel, Kadıköy SOS çevre Gönüllüleri, Memleket Sevdalıları Derneği, Prof.Dr. Zerrin Bayraktar, Validebağ Gönüllüleri Derneği, Kadıköy Kent Konseyi Kadın meclisi Üyeleri destek vermişlerdir. Basın açıklaması Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Akif Burak Atlar tarafından okunmuştur.  

Akif Burak Atlar Dayanışma adına okuduğu ortak açıklamada da İBB ve Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumları mahkeme kararını uygulamaya, sermaye odaklı planları geri çekmeye ve Garı’ın gar binası olarak kullanımını sürdürmeye çağırdı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Akif Burak Atlar, iptal kararı ile gar ve yakın çevresinin turizm ve ticaret alanına dönüştürülmesinin engellendiğini belirtti. Gar ve Kadıköy meydanı ve çevresini içeren nazım imar planına karşı açılan davanın sürdüğünü hatırlatan Atlar, o davada da iptal kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır. 

 

Basına ve Kamuoyuna;                                                                                                   21.08.2015

 

HUKUK DIŞI HAYDARPAŞA LİMAN ve GERİ SAHASI PLANLARI İPTAL EDİLDİ.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 19.06.2012 tarihinde onanarak yürürlüğe giren Üsküdar İlçesi, Harem Bölgesi İle Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı,  İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde 2012/2012 Esas numarasıyla görülen dava sonucunda şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmaması sebebiyle iptal edilmiştir.  

Söz konusu Nazım İmar Planı, şehircilik ilke ve esaslarına, evrensel koruma ilkelerine, yerleşik yargı kararlarına ve kamu yararına aykırılıklar taşıması nedeniyle Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından 12.10.2012 tarihinde dava konusu edilmişti.  

2004 yılından bugüne sermaye odaklı proje tehdidine karşı direnen Haydarpaşa Garı ve yakın çevresi için 2012 yılında hazırlanan İmar Planlarından Üsküdar İlçesi sınırları içinde kalan kısmının iptal edilmesiyle, Haydarpaşa Garı ve Yakın çevresinin devasa bir turizm ve ticaret alanına dönüştürülmesi hukuken engellenmiş, sahip olduğu simgesel değerlerin korunması adına önemli bir kazanım elde edilmiştir. İstanbul’un en önemli kimlik öğelerinden biri olan Haydarpaşa Garı, yakın çevresi ve liman sahasıyla birlikte gelecek kuşaklara önemini ve işlevini koruyarak taşımakla yükümlü olduğumuz bir mirastır. Bu mirasın korunması, biz davacı kurumların ve kentlilerin olduğu kadar, ilgili idarelerin ve kamu kurumlarının da görevidir, sorumluluğudur. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumları Mahkeme kararını uygulamaya, sermaye odaklı planları geri çekmeye ve Haydarpaşa Garı’nın Gar Binası olarak kullanımını sürdürmeye çağırıyoruz. 

Davacı kurumlar olarak bileşeni olduğumuz Toplum, Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması ile birlikte Haydarpaşa Garı ve yakın çevresinin İmar Planları aracılığıyla çeşitli sermaye gruplarına ayrıcalıklarla tahsis edilerek kamu elinden çıkartılmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi ve konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.  

Basına ve Kamuyouna saygıyla duyurulur. 

Toplum Kent ve Çevre İçin Haydarpaşa Dayanışması 

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası

Türkiye Liman ve Kara Tahmil Tahliye İşçileri Sendikası

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: Kentvedemiryolu