Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TÜNEL’den FÜNİKELER’e(Kabataş-Taksim)

 kdProf. Dr. Vahdettin Engin Tünel’den Füniküler’e isimli kitabının arka yüzünde İstanbul’un iki ulaşım aracının tarihsel serüvenini kısaca şu cümlelerle tanımlıyor. "Bir İstanbulluya en kısa, en keyifli, en samimi yolculuk nedir diye soracak olursanız, yanıtı Tünel olur. Nice insanlar, olaylar, anılar taşıyan Tünel, zamana kısa bir yolculuk sunuyor, İstanbul severler için… "

132 yaşına basan Türkiye’nin ilk metrosu Tünel, hazineden kuruş harcamadan, yap-işlet-devlet modeliyle kimler tarafından, nasıl ve niçin yapıldı… Yapım aşamasında ne tür güçlükler yaşandı… İstanbullular ilk kez tanıştıkları bu yeni ulaşım aracını nasıl karşıladılar.

Bütün bu soruların cevabını bulacağınız bu kitapta, yıllardır Karaköy Beyoğlu arasında sessizce gidip gelmesine rağmen hakkında çok az bilgi bulunan Tünel, tamamen arşiv belgelerine dayanılarak kaleme alınıp, hakkında yanlış bilinen birçok husus da düzeltildi.

Ve 131 yıl sonra Tünel’in bir de kardeşi oldu. 29 Haziran 2006’da hizmete giren Kabataş- Taksim Füniküleri Tünel’le benzer özellikler taşıyan bir ulaşım aracı. Aslında Kabataş Taksim Füniküler hattı günümüzden tam 112 yıl önce Müze-i Hümayun Müdürü Osman Hamdi Bey tarafından yapılmak istenmiş, daha sonra başka firmalar bu hattın yapımını talep etmişler, ama sonuçta başarılı olamamışlardı.

İşte 29 Haziran 2006 tarihinden itibaren çalışmaya başlayan Kabataş- Taksim Füniküleri, aynı zamanda 112 yıllık rüyanın gerçekleşmesi anlamına da geliyordu. Elinizdeki kitap, 131 yıl ara ile İstanbulluların hizmetine sunulan kardeş iki ulaşım aracının serüvenin anlatıyor.

Prof. Dr. Vahdettin Engin’in "Tünel’den Füniküler’e/Taksim-Kabataş" isimli eseri Yeditepe Yayınevi tarafından Yapı Merkezi Adına üretilmiştir.

Prof. Dr. Vahdettin Engin

10.11.1956 Yarımca/Kocaeli doğumlu. İlköğrenimini Yarımca İlkokulu’nda tamamladıktan sonra 1968 yılında Galatasaray Lisesi’ne girdi. Galatasaray Lisesi’nden 1977 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Kürsüsü’nü bitirdi.1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi oldu.1986 yılında" Ahmet Rıza Bey ve Siyasi Faaliyetleri" konulu yüksek lisans tezini yaptı.1992 yılında ise "Rumeli Demiryolları" konulu araştırma ile doktora çalışmasını tamamladı. 12.10.1995 tarihinde Doçent, 21.03.2002 tarihinde Profesör unvanını aldı. Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak vazife yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Yayınlanmış kitapları

· Rumeli Demiryolları, Eren Yayınevi, İstanbu1993 .

· Sadrazam Kamil Paşa’nın Oğlu Hilmi Kamil Bayur’un Galatasaray Lisesi Hatıraları, Galatasaray Tarih Dergisi Yayını, İstanbul 1995.

· Tünel, Simurg Yayınevi, İstanbul 2000. (Türk Tarih Kurumu Ödülü)

· Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u, Simurg Yayınevi, İstanbul 2001.

· Mekteb-i Sultan i, Galatasaraylılar Derneği Yayını, İstanbul 2003.

· II. Abdülhamid ve Dış Politika, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2005.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu