Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu

(yorumlar kapalı)

resim

TOPRAK MÜLKİYETİ SEMPOZYUMU

BİLDİRİ ÇAĞRISI

17-18 ARALIK 2009, ANKARA

Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği’nin ev sahipliğinde ve aşağıda sıralanan düzenleyici kuruluşlarla birlikte 17-18 Aralık 2009 günlerinde, Ankara’da Toprak Mülkiyeti Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyum; Türkiye’de neoliberal politikalar tarafından doğrudan ya da dolaylı yoldan yeniden yapılandırılan toprak temelli mülkiyet biçimleri ve ilişkilerini, tüm boyutlarıyla sorgulamayı; kamusal yararı temel alan mülkiyet biçimleri arayışlarını ve bu konuda yürütülen tartışmaları ele almayı amaçlamaktadır. Sempozyum kapsamında aşağıdaki tematik başlıklarda bildirilerin sunulması beklenmektedir.

Tematik Başlıklar

v Arazi planlaması

v Arsa vurgunculuğu

v Devletleştirme

v Doğal, arkeolojik sitler, diğer koruma alanlarında mülkiyet sorunları

v GAP ve mülkiyet sorunları

v Gayrimenkul yatırım ortaklıkları

v Kamu mülkiyeti

v Kamulaştırma

v Kamuya ait alanların özelleştirilmesi

v Kentleşme ve toprak kullanımı

v Kentsel araziler, arsalar

v Kentsel dönüşüm ve toprak mülkiyeti

v Kriz ve toprak mülkiyeti

v Kullanım fazlası topraklar

v Madenler ve mülkiyet

v Mülkiyet hukuku

v Mülksüzleşme

v Ormanlar, mera, kıyılar ve mülkiyet sorunları

v Rantın vergilendirilmesi

v Su ve toprak mülkiyeti ilişkisi

v Tapu – kadastro ve toprak mülkiyeti sorunları

v Toprağın ekolojik sınırları ve mülkiyet biçimi ilişkisi

v Toprağın ulusallaştırılması

v Toprak hareketleri (Dünya, Türkiye)

v Toprak mülkiyet biçimleri

v Toprak mülkiyeti ve kalkınma

v Toprak mülkiyeti ve küresel finans piyasaları

v Toprak mülkiyeti ve toplumsal sınıflar

v Toprak rantı

v Toprak reformu (Türkiye, Dünya)

v Toprak yönetimi (yerel- merkezi hükümet)

v Toprak yönetiminde örgütler

v Topraksızlar Hareketi

v Tutulu konut / borçkonut (Mortgage) – toprak mülkiyeti ilişkisi

v Yabancı sermaye ve toprak kullanımı

v Yabancılara toprak satışı

v Zilyetlik ve toprak hukuku ve diğer kullanım biçimleri

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu’na bildiri sunmak isteyenlerin, bildirilerinin kapsam, yöntem ve tezlerine açıklık getiren özetlerini en geç 6 Temmuz 2009 tarihine kadar toprakmulkiyeti@toprakmulkiyetisempozyumu.net adresine elektronik postayla göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri özetleri, Sempozyum Bilim Danışma Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, kabul edilen bildiriler 3 Ağustos 2009 tarihinde elektronik posta yolu ile duyurulacaktır.

Sempozyumda sunulması uygun bulunan bildirilerin en geç 20 Kasım 2009 gününe kadar toprakmulkiyeti@toprakmulkiyetisempozyumu.net adresine elektronik postayla ulaştırılması gerekmektedir.

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu ile ilgili gelişmeler http://www.toprakmulkiyetisempozyumu.net  adresinden duyurulacaktır.

Tartışmaların amacına ulaşması ve yaygınlaşması için katılımınızı ve Sempozyumun duyurulması için desteklerinizi bekler, saygılarımızı sunarız.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına:

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER

 

Düzenleyici Kuruluşlar

Yerel Yönetim, Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası

Gazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

ODTÜ Mezunlar Derneği

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Tüketici Hakları Derneği

Türk Hukuk Kurumu

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER (Düzenleme Kurulu Başkanı)

Dr. Sonay BAYRAMOĞLU (Düzenleme Kurulu Sekreteri)

Ali Fahri ÖZKAN

Av. Ali Rıza BELGİN

Av. Bülent AKÇAMETE

Dr. Aslı AKAY

İlyas OSMANAĞAOĞLU

Doç. Dr. Kübra CİHANGİR ÇAMUR

Dr. Mehtap YILMAZ

Prof. Dr. Melih ERSOY

Dr. Menaf TURAN

Müfit BAYRAM

Doç. Dr. Nilgün GÖRER TAMER

Redife KOLÇAK

Selim TULUMTAŞ

Ünal ÖRNEK

Yücel ÇAĞLAR

Bilim Danışma Kurulu*

Doç. Dr.

Ali AKYILDIZ

Prof. Dr.

Atilla GÖKTÜRK

Doç. Dr.

Aynur AYDIN

Doç. Dr.

Ayşe ODMAN BOZTOSUN

Prof. Dr.

Aziz KONUKMAN

Yrd.Doç.Dr.

Bahadır AYDIN

Prof. Dr.

Birgül AYMAN GÜLER

Dr.

Bülent DURU

Doç. Dr.

Bülent GÜLÇUBUK

Prof. Dr.

Can HAMAMCI

Prof. Dr.

Cevat GERAY

Doç. Dr.

Çağatay KESKİNOK

Yrd.Doç.Dr.

Elvan GÜLÖKSÜZ

Prof. Dr.

Fuat ERCAN

Doç. Dr.

Gamze YÜCESAN DEMİR

Yrd.Doç.Dr.

Gökhan GÜNAYDIN

Prof. Dr.

Gülser ÖZTUNALI KAYIR

Prof. Dr.

Hüseyin ERKAN

Prof. Dr.

İşaya ÜŞÜR

 

Kaya GÜVENÇ

Prof. Dr.

Korkut BORATAV

Doç. Dr.

Kübra CİHANGİR ÇAMUR

Prof. Dr.

Mehmet ECEVİT

Prof. Dr.

Melih ERSOY

Dr.

Menaf TURAN

 

Metin YEĞİN

Prof. Dr.

Murat BALAMİR

 

Muzaffer İLHAN ERDOST

Prof. Dr.

Oğuz OYAN

Prof. Dr.

Oya KÖYMEN

Doç. Dr.

Özcan ALTABAN

 

Refet ERİM

Prof. Dr.

Ruşen KELEŞ

 

Şamil ŞİRVAN

Prof. Dr.

Tayfun ÖZKAYA

 

Yücel ÇAĞLAR

* Sıralama alfabetiktir.

Sempozyum Takvim

Sempozyum ilk duyuru tarihi

:

06 MAYIS 2009

Özetle başvuru için son gün

:

06 TEMMUZ 2009

Kabul edilen bildiri duyurusu

:

03 AĞUSTOS 2009

Bildiri metni için son gün

:

20 KASIM 2009

Bilgi için
Dr. Sonay BAYRAMOĞLU

Tel: 0 (312) 491 38 56
Fax: 0 (312) 491 38 63

sonaybayramoglu@yahoo.com

bilgi@toprakmulkiyetisempozyumu.net

İletişim

Kemal DÜZEL – Nurhan TÜRK

YEREL YÖNETİM ARAŞTIRMA YARDIM ve EĞİTİM DERNEĞİ

Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay Ankara
Tel: 0 312 430 35 60 Faks: 0 312 430 62 90

Web adresi:

http://www.toprakmulkiyetisempozyumu.net

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu