Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Sirkeci Yedikule Banliyö Hattı Cadde Tramvayı Olmamalıdır

(yorumlar kapalı)

“Marmaray”, İstanbul Boğazının her iki yakasındaki yüzeysel demiryolu hatlarını, İstanbul Boğazı’nın altında inşa edilen bir demiryolu tüneli ile birbirine bağlayacak olan projenin tamamının adıdır.

Marmaray,deniz altı boğaz geçiş kesiminde çift hattır. Kazlıçeşme’den sonra Yedikule’de yeraltına girecek; yeni yeraltı istasyonları olan Yenikapı ve Sirkeci boyunca ilerleyecek, İstanbul Boğazının altından geçip diğer bir yeni yer altı istasyonu olan Üsküdar’dan ilerleyerek Ayrılıkçeşme’de tekrar yüzeye çıkacak ve Söğütlüçeşme’ye ulaşacaktır. Bu Kesimin uzunluğu yaklaşık 13,5 km olacaktır.

marmaray-hatti.jpgBoğazın her iki yakasındaki, Halkalı-Kazlıçeşme ve Söğütlüçeşme-Gebze arasındaki hat kesiminde ise mevcut 2 hat 3 hatlı hale getirilecek, hatların birinde hızlı trenler  diğer ikisinde ise banliyö trenleri sefer yapacaktır. Bu kesimin uzunluğu Avrupa yakasında 19 km, Asya yakasında ise 44 km’dir.

Marmaray yüzey demiryolu hatları inşasında ihaleyi kazanan yüklenici firma Obrascon Huarte Lain (OHL) SA- Dimetronic SA ortak girişimi ile Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşmenin iş programına göre, işe başlama tarihi olan 3 Kasım 2011 tarihinden 411 gün sonra (17 Aralık 2012) Gebze Pendik, 595 gün sonra (19 Haziran 2013) Pendik İbrahimağa, 503 gün sonra (19 Mart 2013) Halkalı Kazlıçeşme arasında demiryolu hatları tren trafiğine kapatılarak çalışmaların başlaması planlanmıştı.. Söz konusu yazısı ekindeki iş programına göre Marmaray projesinin tamamlanarak hizmete açılma tarihi 18 Haziran 2015’dir. (1)

Marmaray çalışmaları gerekçe gösterilerek 29 Nisan 2012 tarihinde de Gebze Pendik-Gebze arası 19 Haziran 2013 tarihinde de Pendik-Haydarpaşa-Pendik arası 1 Mart 2013 tarihinden itibaren ise Kazlıçeşme-Halkalı-Kazlıçeşme arası demiryolu hatları tren seferlerine kapatılarak inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.

 yedikule-sirkeci-isletmecili__e-devam.jpgSirkeci Yedikule Hattında 15 Dakikada Bir Tren Çalıştırılacağı Sözü Verilmişti

MARMARAY-CR3 kapsamında  Kazlıçeşme-Halkalı arasında 1 Mart 2013 tarihinden itibaren tren trafiğine ara verilmeden önce 28.02.2013 tarihinde TCDD’nin resmi web sayfasında “Yedikule Sirkeci arasında banliyö işletmeciliğine devam” başlığı altında kamuoyuna yapılan duyuruda; Yenikapı-Halkalı parkurunda ulaşımın otobüslerle sağlanacağı, Yedikule-Sirkeci parkurunda her 15 dakikada bir tren çalıştırılacağıilan edilmiştir (2)   

Halkali-Kazilicesme-Banliyo-Hatti-Kapaniyor.jpgMarmaray Projesine Dahil Olmayan Sirkeci Yedikule Hattı Kapatılıyor 

Verilen sözün üzerinden 6 ay geçmişti ki TCDD Genel Müdürlüğünün 31.07.2013 tarih 96083797-301.04-58673 sayılı emri ile Sirkeci Yedikule arası banliyö hatlarının 12.08.2013 tarihinde tren trafiğine kapatılacağı duyurulmuştur. Kapatılma gerekçesi olarak da Sirkeci garın peron yollarının Marmaray setlerinin park alanı olarak kullanılacağı şeklinde açıklanmıştır. 

Sirkeci Yedikule Hattını Kapatmanın Açıklanabilir Bir Gerekçesi yoktur

Yüklenici firma Obrascon Huarte Lain (OHL) SA- Dimetronic SA Ortak Girişimi ile Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşmenin iş programında Sirkeci-Yedikule arası demiryolu hattının kapatılmasına yönelik bir hüküm bulunmadığı gibi bu demiryolu hat kesimi (Yedikule-İstanbul) Marmaray projesinin dışında kalan bir hat kesimidir.

Gebze Pendik arası inşaatında ilerleme %60 civarındadır, Pendik Ayrılıkçeşme inşaatında henüz eski yol sökülmeye yeni başlanılmıştır. Kazlıçeşme Halkalı arası inşaatında ilerleme %60 civarındadır. Sinyalizasyon kumanda merkezi henüz inşa/monte edilmemiştir. Marmaray projesinin tamamlanarak hizmete açılma tarihi 18 Haziran 2015 olduğu göz önüne alındığında tren setleri Sirkeci garda toplayarak yolcuları mağdur etmenin bir anlamı ve haklı gerekçesi yoktur.

ayrilikcesme-marmaray-ba__lantisi.jpgKaldı ki Ayrılıkçeşme-Haydarpaşa Gar bağlantısı fotoğrafta da görüleceği üzere geçici olarak da olsa sağlanmıştır. Marmaray setlerini boş olan Haydarpaşa gar peron yollarında gare etme imkanı vardır. 

Sirkeci Yedikule Hattını Kapatmanın Gizlenen Gerekçesi Nedir.

AKP iktidarı döneminde kapitalist sistemin sermaye birikimi sanayi üzerinden değil de inşaat sektörü üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun içinde en kısa yollardan biri kent merkezindeki kamu arazileri üzerinden kentsel dönüşüm adı altında rant yaratılmasıdır.

TCDD’ye İstanbul ili içinde mülkiyetinde bulunan başta Sirkeci ve Haydarpaşa Gar alanları da dahil olmak üzere toplam 2.000 000 m2 alanın kentsel dönüşüm projeleri hazırlanarak değerlendirilmesi ve buna göre imar planı hazırlanması için İBB ile 09.08.2006 tarihinde ön protokol, 30.11.2007 tarihinde de kesin protokol imzalamıştır.

TCDD Genel Müdürlüğünde 10 Mart 2008 tarihinde TCDD Genel Müdürünün başkanlığında ilgili Daire Başkanları ve Bölge Müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantıda; “İstanbul’da Kuruluşumuz için ana teşkil garımız Halkalı Gar olacaktır. Ayrıca, Anadolu’dan gelen hızlı tren, ekspres ve bölgesel ekspres trenler ile yük trenlerinin tamamının Avrupa yakasına (Halkalı) geçebilecek şekilde planlamaları yapılacaktır. Bu çerçevede, hangi trenlerin Avrupa yakasında Halkalı’da ve hangilerinin ise Söğütlüçeşme’de son bulacağına Kuruluşumuzca karar verilecektir” kararı alınmıştır.

Sirkeci Gar sahasını da içine alan TCDD taşınmazlarının rant yaratıcı projelerle dönüşüme tabi tutulması için TCDD ve İBB arasında imzalanmış olan protokol sonrası İBB tarafından hazırlanan Fatih İlçesi 1/5000 Ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planını 27.01.2012 ila 27.02.2012 tarihleri arasında askıda kalmıştır.

Fatih İlçesi 1/5000 Ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planından beklenen rant yaratılamadığından TCDD söz konusu İmar Planının kısmen iptali için İdari yargıya başvurmuştur.

Fatih İlçesi 1/5000 Ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının değerlendirilmesi amacıyla “Tarihi Yarımadanın Korunması, NASIL YAPMALI?” adlı 15 Mart 2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen panelin soru cevap kısmında;

“Tarihi Yarımada Koruma Planının ilkeleri arasında tarihi varlıkların işlevlerinin sürdürülmesi, çöküntü alanlarının temizlenmesinin bulunduğu göz önüne alındığında İstanbul Gar bir çöküntü alanı mıdır? Neden işlevini sonlandıracak müdahaleler yapıyorsunuz? İstanbul gar İstanbul’un Merkezi tren garıdır, eğer İstanbul Gar’ı işlevinin dışına çıkarmak istiyorsanız bu plana göre İstanbul’un Merkez garı neresidir?” şeklindeki soruya yanıt veren İstanbul Belediyesi adına katılan şehir plancısı Yeşim Börek “İstanbul Gar sahası çöküntü alanı değildir, İstanbul Gar ile Kazlı çeşme arasında cadde tramvayı işletilecektir” demiştir. Bunun üzerine kendisine “Plan ilkeleri arasında raylı sistemlerin önerildiğinden bahsediyorsunuz, raylı sistem deyince siz yalnızca tramvayı mı anlıyorsunuz, tren işletmeciliği raylı sistem değil midir?” sorusu yöneltildi. Yeşim Börek “TCDD yetkililerinin onayı ile İstanbul gara yeni bir fonksiyon verilerek cadde tramvayına entegre edildiğini, uluslar arası bir veya iki trenin gelebileceğini, Gar binasının otel olarak kullanılmayacağını, kültür merkezi olacağını ancak bu alana bir otel yapılacağını” söylemişti. (3)

Sirkeci Yedikule tren hattı Marmaray tren setlerine park yeri yaratmak için kapatıldığı söylemine inanabilmemiz için Fatih İlçesi 1/5000 Ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının içeriğindeki Sirkeci-Yedikule arasına Cadde Tramvayı Fonksiyonu yüklendiğinden haberdar olmamamız gerekmektedir. Bakmayın siz TCDD yönetiminin bu plana kısmen itiraz ettiğine “hangi trenlerin Avrupa yakasında Halkalı’da ve hangilerinin ise Söğütlüçeşme’de son bulacağına Kuruluşumuzca karar verilecektir” diye karar alanda yine TCDD’dir.

24 Nisan 2013 de TBMM den geçen “Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun” ile demiryollarımız “yeniden yapılanma çalışmaları” şemsiyesi altında elden çıkarılış sürecinde tüm yetki de siyasi otoriteye devredilmiştir. TCDD’nin kullanımındaki neredeyse tüm taşınmazlar, bina ve araziler özel sektöre altın bir tepsi üzerinde ikram edilecektir.

İstanbul’da bir parkın adını koyma yetkisi bile seçilmiş Belediye Başkanında yokken TCDD taşınmazlarının sermayenin kullanımına açılmasında kurum yöneticilerinin söz hakkının olacağını düşünmek bile abesle iştigaldir.

Sirkeci-Yedikule arasında demiryolu işletmeciliğinin devam etmesi Yedikule ve Sirkeci gar sahalarının üzerindeki rant getirici imar uygulamalarından vaz geçilip geçilmeyeceği konusunda son söz siyasi İktidarındır. Siyasi iktidar ise TCDD ve İBB aracılığı ile hazırlattığı Fatih İlçesi 1/5000 Ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile son sözünü söylemiştir.

Sirkeci-Yedikule arası banliyö hatlarının ile 12.08.2013 tarihinde tren trafiğine kapatılacak olması Fatih İlçesi 1/5000 Ölçekli Fatih İlçesi Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının  uygulanmaya başladığının açık göstergesidir.

Kaynak: 

1)http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=882

2)http://www.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=2046

3)http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=917

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu-Ayşen Dönmez