Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Sirkeci Garda Sergi

 kdTersane çağdaş sanat ve fikir üretim platformu Taze Beyinlere İhtiyacımız Var Tersane Fabrika Günleri 3 adı altında TCDD Sirkeci gar eski ticari eşya ambarı binasında 24 Ekim 2008 Cuma 18.00 ila 02 Kasım 2008 tarihleri arasında bir sergi düzenlemektedir. Sergide video gösterimi yanında fotoğraf resim ve görsel tasarımda sergilenecektir.

 

 

 

 

 kd

Tersane çağdaş sanat ve fikir üretim platformunun tanıtımı

Ters-hane bir çağdaş sanat mekanı olarak melezleşen metropol insanını hedefliyor. Göç fikrinin parçaladığı modernite fikrinden yola çıkarak merkez dışında, merkezin görmezden geldiklerini sergileyen ve gördüklerini sorgulayan bir mekan olarak, globalleşme ile birlikte endüstriyel toplumların atıkları ile değişen dünyamızın ekolojik dengelerinin bozulmasına karşı geliştirdiği tavırla felsefi ve fiziki olarak varolmak istiyor. Bugün küresel düzlemdeki insan göçleri, modernitenin çekirdeği olan kent mekanını dönüşüme uğrattı. Tershane,  kdTuzla gibi farklı tarihleri içeren ve göçten büyük payını almış bir coğrafyada, bu dönüşümün tam da ortasında, İstanbul’un periferisinde, örgütleniyor. Bu anlamda Tershane, kavramsal düzeyde, farklı tarih ve hafızaların iç içe geçip harmanlandığı, tekil kimlik kurgularının parçalandığı ve estetik dilin melezleştiği projeleri desteklemeyi amaçlıyor. Bu sembolik uzaklık içinde Tershane, oluşturduğu farklı projelerle birbiriyle benzer ya da çarpışan tüm elemanları, ortaklıkları ve zıtlıklıkları, merkez ile merkez dışı olanın arasındaki ekonomik, tarihsel ve kültürel anlamları görünür kılmayı istiyor. Tershane bu anlamda, giderek küreselleşen, uluslararası bir gidiş geliş trafiğindeki yerli çağdaş sanat sahnesine farklı bir boyut getirmeyi planlıyor.

Özellikle mekanın içinde bulunduğu coğrafya, mekanın üstlendiği projelerle altını çizdiği önemli bir olgu. Bu yüzden Ters-hane’deki fiziksel ve zihinsel üretim, merkez dışı olarak algılanan bir alana ait tüm kültürel, tarihi ve toplumsal farklılıkları yansıtmakla aynı zamanda bunları yeniden üreten ve yeniden tanımlayan bir estetik dil duygusunu üretmeyi amaçlıyor. Çağdaş metropolün, ihtilaflara dolu dilini, tüm karmaşasıyla, sanat yapıtları ve çeşitli projeler aracılığıyla fotoğraflamak Ters-hane’nin önde gelen amaçlarından birini oluşturuyor.

Adres
Gusto Tersane Eski Kurt Kiremit Fabrikası İçi No: 5/6 – 81700 Tuzla

Telefon
216 493 16 74

Email
info@tershane.org

Yol Tarifi

Sahil yolu sizi Pendik askeri Tershane’ye getirir. 1 km. sonra sada-klarda Gusto tabelasını göreceksiniz.Büyk kırmızı tuğla bina Tershane’dir

 kd

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu