Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Oralarda Kimse Yok mu

(yorumlar kapalı)

DİKKAT

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI DAHA ‘BU TOPRAKLARDA’ YOK EDİLİYOR!

resim

Allianoi, Dünya’nın sayılı sağlık merkezlerinden biri olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu bütün dünya kabul etmiştir. Ören yeri, 2001 yılında Bakanlık tarafından 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Antik merkezin sadece %20 si kazılabildiği için, insanlık tarihinin pek çok bilinmezini barındırıyor. Allianoi hakkında yazılmış altmışın üzerinde kitap, makale yayınlanmış, çok sayıda doktora ve yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Ancak 2006 yılından bu yana bilimsel kazı ve araştırma projesine izin verilmemiştir.

2006 yılına kadar Kültür Bakanlığı gerekli desteği vermiş, hatta web sayfasında yayınlamıştır. DSİ ise, Allianoi ismini hatta mevcut kültür varlığını bile başından bu yana kabul etmemiş Allianoi’u su altında bırakma hükmünü kendince vermiştir. Kültür Bakanlığı’na bağlı Koruma Kurulu Allianoi ile ilgili onlarca karar almış, her defasında ne yazık ki bir önceki kararından biraz daha geri adım atmıştır. Ancak toplumun duyarlığı sayesinde bugüne kadar korunabilmiştir. Nihayet bakanlığın kurul üyelerine aktif aleni baskısı sonucu, koruma kurulu, sorumluluğu bakanlığın kendi seçtiği ve bu konuda hiçbir deneyimi olmayan bilim kuruluna atarak, su altında kalması yönünde karar vermiştir.

Türkiye’de başta Allianoi Girişim Grubu olmak üzere pek çok STK bu kararı protesto etmiş, mücadeleye sonuna kadar devam kararı almıştır. Türkiye, Avrupa kültürünün de temelini oluşturan bu mirasa karşı son derece duyarsızdır. Bu yüzyılda Dünya’nın hiçbir yerinde örneği olmayan Dünya’nın en büyük ve en sağlam kalmış Ilıcası ve yerleşimini su altında da korunur aldatmacası ile DSİ konuya duyarlı sanatçıları, STK’ları ve Mahkemeleri aldatmaya yönelmiştir.

Allianoi’daki bilimsel kazıların tamamlanması ve gerçek anlamda korunması için bugüne kadar açılan onlarca davada da yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir. Bugüne kadar, hukuk, idarenin katliam planına engel olabilmiştir. Ancak her hukuki kazanımdan sonra Anıtlar Yüksek Kurulu ve Bölge Koruma Kurulu metin üzerinde küçük değişiklerle ‘hukuku arkadan dolandığı’ gözlemlenmiştir. Bu nedenle bir ‘oldu bittiye‘ getirilmemesi için konu iki yıl önce kapsamlı bir dosya ile AHİM’e taşınmıştır. AHİM İnsanlığın Ortak Kültür Mirası olan Allianoi ile ilgili hukuk dışı uygulamaları görmüş ve bu başvuruyu kabul etmiştir. Dava halen devam etmektedir.

Ancak, DSİ geçen hafta, yürütmeyi durdurma kararına rağmen, alanda fiziki müdahaleye başlamış, bütün STK’lara ve bilime karşın akıllara sığmayacak projeyi ne yazık ki uygulamaya koymuştur. Kısaca, basının, Meslek Odaları’nın, STK Gözlemcilerinin ve Bilimsel Kazı Heyeti’nin girişini yasaklayarak Allianoi’da ‘katliama’ başlanmıştır.

DSİ’nin ekonomik gelişme, idarenin demokrasi, çağdaşlık ve AB girme safsataları ile Dünya Uygarlık Mirası Listesi’ne girebilecek nitelikte 2000 yıllık bir Sağlık Merkezi Allianoi bugünlerde bütün dünyanın gözü önünde katledilmeye başlanıyor.

Oralarda kimse yok mu !

Dr. Ahmet YARAŞ

Allianoi Kazısı Bilimsel Heyet Başkanı

www.allianoi.org

e mail : ahmetyaras@hotmail.com

NOT: Fotoğraf http://www.kesfetmekicinbak.com/arkeoloji/06516/imperiaflex_0_1_0.jpg adresinden alınmıştır.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu