Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

MARMARAY 3.KÖPRÜDEN FARKLI DEĞİL!

(yorumlar kapalı)

MARMARAY 3.KÖPRÜDEN FARKLI DEĞİL!

Sitemizde, Marmaray’la ilgili raporu, bilim insanı görüşlerini ve değişik yazı ve açıklamaları yayınladık ve herkesin erişebilirliğine sunduk.

Özellikle Marmaray ile ilgili hazırladığımız raporda birçok iddiaya yer verdik! Bu raporu, içinde geçen iddialarımızı, bilim insanları ve akademisyenlere duyurmak için, TMMOB’nin düzenlediği İstanbul Kent Sempozyumunda da sunduk.

Marmaray Projesini yürüten DLH Genel Müdürlüğü, proje ile ilgili olarak kamuoyuna, bilim insanlarına ve odalara doğru düzgün bilgi vermez, projeyi ve etkilerini kamuoyuna tüm detaylarıyla açıklamaz iken, projeyi yürüten bu kurumdan açıklanan tek taraflı eksik bilgi ve beyanatlar üzerinden, bazı bilim insanları ve bazı oda ve meslek kuruluşları yöneticileri, Marmaray projesin "çok iyi bir proje" olduğunu söylemektedirler.

Özellikle son günlerde 3.köprüyle ilgili yürütülen tartışmalar, işin arkasında "arazi rantı" olduğu yönünde birleşirken, Marmaray Projesinin arazi rantı konusunun neresinde olduğu hiç konuşulmamaktadır.


 

İddialarımız, somut belgelere dayanmaktadır!

 

Marmaray projesi ile ilgili olarak hazırladığımız raporda geçen en önemli iddiamız; projenin, "kentsel dönüşüm" projesi olduğu ve arkasında çok büyük bir "arazi rantı" yattığı yönündedir. Yandaki belgede de görüleceği üzere, TCDD ile İBB yönetimi arasında TCDD’nin Gebze-Halkalı arasında yer alan büyük gar ve istasyonları ile tüm arazilerinin kentsel dönüşüm için belediyeye devredilmesinde mutabakat metni imzalanmıştır.

09.08.2006 tarihinde yapılan toplantıyla varılan mutabakata göre hazırlanan protokole göre;

 kd-H.Paşa Gar ve Liman sahası- 1.000.000 m2

-S.Çeşme Viyadük ve Gar- 55.000 m2

-Erenköy gar ve lojman sahası- 25.000 m2

-F.Bahçe Egt. Dinlenme Tesisleri- 20.000 m2

-Bostancı Gar Sahası- 15.000 m2

-Maltepe Gar ve Dragos sahası- 25.000 m2

-Yunus Sinyalizasyon- 27.000 m2

-Yakacık Hastane Sahası- 35.000 m2

-Altunizade 75 parsel- 22.000 m2

-Sirkeci Gar sahası- 120.000 m2

-Yedikule Cer Atelyesi- 45.000 m2

-Yenimahalle Fidanlık- 35.000 m2

-Zeytinburnu sahil- 17.000 m2

-Bakırköy gar- 28.000 m2

-Yeşilköy Gar- 27.000 m2

-Halkalı Gar- 150.000 m2

-Bahçeşehir- 250.000 m2

 

belediyeye devredilecek ve yeniden planlanacaktır. Bu devrin ve planlamanın amacı protokolde; "şehir merkezinde kalan TCDD Taşınmazlarının kentle bütünleşen dönüşüm projeleriyle değerlendirilmesi amacıyla gerekli imar plan tadilatlarının yapılması(Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi) için her iki kurumun mutabakat sağladığı imar kullanım kararlarının oluşturulması ve bu çalışmalara protokol imza tarihinden itibaren başlanılması…"(Madde-6) ifadesinde açıkça görülmektedir.

 

 

Haydarpaşa’nın otel ve turizm merkezi haline getirilmesi için Marmaray projesi değiştirilmiştir

 

 

 kd

Yandaki belgeden görüleceği üzere, DLH’nın ilk hazırladığı tanıtım broşüründe, Haydarpaşa müselles hattı var olmasına ve bölge limanıyla birlikte korunmasına rağmen, daha sonra gizlice projeden çıkartılmış, DLH tarafından bunun gerekçeleri kamuoyuna anlatılmamıştır. Konuyla ilgili olarak BTS İstanbul 1 Nolu şube tarafından bilgi istenmesi üzerine DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü tarafından verilen BC1-622.02/957 sayı ve 17 nisan tarihli cevap yazısında; "Marmaray projesinin ilk tasarımında Haydarpaşa garı ile Marmaray Ayrılıkçeşme tünel girişi arasında bir bağlantı planlanmıştı. Ancak daha sonra kurumlar arasında yapılan görüşmeler sonucu yapımından vazgeçilmiştir." denilmiştir.

Bölgenin SİT alanı ilan edilmesi karşısında hayallerinden vazgeçmeyen TCDD ve İBB yönetimi 17.05.2007 tarihinde Haydarpaşa ile ilgili imar planı değişikliği hazırlayarak onaya göndermiştir. Ayrıca İBB, 1:100.000 planda bölgeyi 1.derece merkez olarak göstermiş, aynı zamanda 1:25.000 ölçekli planın kapsamına almıştır. TCDD yönetimi ise, SİT kararının iptal edilmesi için yargıya başvurmuştur.(DLH’nın ilk marmaray broşürünü indirmek için lütfen tıklayınız. DLH’nın yazışmalarını indirmek için tıklayınız. İBB ve TCDD arasında H.paşa ile ilgili olarak hazırlanan protokol taslağını indirmek için tıklayınız.)

Son günlerde konu basına yeniden yansımış, TCDD ve İBB’nin bölgeyi otel yapmak için çalışmalara hız verdiği dile getirilmiştir.

 

 

Haydarpaşa Vapur İskelesi kapatılıyor!

 

Haydarpaşa’nın kentsel dönüşüme kurban edilmek istenmesi sürecinde, Marmaray’ın banliyö hatlarının yenilenmesi ve 3 yola çıkartılması(CR1) inşaatının başlaması ve sonrası için, tarihi Haydarpaşa Vapur iskelesinin kamuoyu gündeminden düşürülmesi amacıyla, bu iskelenin kapatılması planlanıyor!

 kdMülkiyeti TCDD’de, kullanımı ise İDO’da olan bu iskeleyi kullanan binlerce yolcunun Marmaray Projesine zorla alıştırılması ve bu iskeleyi kullanmaktan vazgeçirmek için, iskelenin fonksiyonun değiştirilmesi gündeme getirildi. İBB’nin 2008-2010 Yatırım Planının 2008 uygulama programının 90.sayfasında Yapı İşleri Müdürlüğü’nün uygulama programı dahilinde, Haydarpaşa Vapur İskelesinin restorasyonu ve yeni kullanım inşaatı" adıyla bir bölüm bulunmaktadır. Bu plan için öngörülen bedel 2.000.000 YTL olup, bu konuda İBB dış kredi anlaşması da yapmıştır.

Bu yeni kullanım yani fonksiyon değişikliği ile ilgili olarak da; Mart-2008’den itibaren Haydarpaşa Vapur İskelesindeki vapur seferlerine son verileceği gelen haberler arasındadır…

 

Zeytinburnu Port (Z-Port) ve Kazlıçeşme Port projeleri Marmaray Projesinin dışında değildir

Belge olarak sunduğumuz kentsel dönüşüm için arazi devirlerinde adı geçen Zeytinburnu bölgesi ile TCDD’nin 2 defa Eskidji adlı mezat firması aracılığıyla yaptığı gayrimenkul ve arazi satışları dahilinde hem Kazlıçeşme, hem de Zeytinburnu’ndaki bir kısım arazinin satılmış olması dahilinde, İBB buralar için birisi yük ağırlıklı olmak üzere kruvaziye liman projeleri hazırlamıştır. İşin hiç de tesadüf olmayan yanı ise, bölge ile ilgili niyetlerin 1:100.000 planda gösterilmiş olması ve Marmaray belgeleri arasında bölge arazilerinin devir protokollerinin yer almasıdır. Mevzu bahis her iki port projesine de Mimarlar odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından dava açılmıştır.

 

 

 

TCDD trenleri, bırakın Tüpe girmeyi, İstanbul’a giremeyecek!

 kd

Raporumuzda da ısrarla vurguladığımız üzere, 3 yollu Marmaray güzergahının boğaz geçiş tüpünün 2 yollu olması nedeniyle, TCDD araçlarının 00.000-05.00 saatleri dışında tüpe girmesine izin verilmeyecektir. Yandaki Marmaray belgesinden de görüleceği üzere, tüpe giriş izni "bakım ve banliyö dizilerinin geçişinden sonra" verilecek olup, bu saatler dahilinde şehirlerarası, uluslar arası trenlerin nesnel olarak çalışmayacağı ortadadır. Bu durumda 2 yolla bile yürütülmesi zor olan TCDD işletmeciliğinin (trafik yoğunluğu nedeniyle) tek yolla yapılmasının mümkün olmaması, tüpün kullandırılmaması gerçeğinden hareketle, demiryollarının İstanbul dışına çıkartılmak istendiği görülebilecektir.

  

 

Bunların haricinde, görmek ve bilmek isteyenler için;

-Marmaray projesi mevcut banliyö hattından daha yavaştır. Bu konuda TCDD’nin resmi parkur süreleri çok açıktır.

-Projenin inşaatıyla birlikte, ilk yapıldığında(1800’lü yılların sonunda) 2 yol esasına göre inşa edilen demiryolu hattı ile gar, istasyon, peron, sanat yapıları(alt üst geçitler) ve diğer binalar, 3.yol yapılacağı için ya yıkılacak yada istasyonların yeri değiştirilerek işlevsiz hale getirilecektir. Bunun belgesini de uzaklarda aramaya gerek yoktur. Çünkü elinde metre ile ölçüm yapabilen herkes, mevcut banliyö durakları ile güzergah üzerindeki sanat yapılarının kaçının 3.yolu kaldırabileceğini rahatlıkla tespit edebilir.

-Güzergahın yanlış olduğu, yolculuk hareketlerinin ve yolculukların yapıldığı mekanların kentin güney sahilinde yer alan banliyö hatlarına göre kuzeyde olduğu, trafik sorununun da zaten burada yaşandığı açıktır. Bunu İMP Bürosu da, İBB de, Marmaray Projesinin içinde yer alan bazı bilim insanları da kabul etmektedir.

Sadece belirli başlıklarla belirttiğimiz bu gerçeklikler çok açık ve belgeli olmasına rağmen, Marmaray Projesinin bazı meslek odalarınca sorgulanmaması ve projenin "İstanbul’un trafik sorununu çözecek 100 yıllık proje" şeklinde savunulması ilginçtir.

Marmaray projesini 1:100.000 plan ve bu planın arkasındaki niyetlerin dışında ele almak, İstanbul’da dönen rant oyunları dışında görmek, tarihi bir hatadır. Nasıl ki, 3.köprüyle, lastik tekerlekli tüp geçitle rant planlarının bağlantısı kuruluyorsa, Marmaray’la da kurulmalıdır. Marmaray projesi; AKM, Muhsin Ertuğrul, Büyükdere Caddesi, Galataport, Dubai Tower, 3.köprü, lastik tekerlekli tüp geçit, yedi tepe yedi tünel, metrobüs, 1:100.0000 ile 1:25.000 plan vb gibi proje ve planların dışında değildir. Ortada İstanbul’un geleceğinin "rant ekonomisi" üzerinden planlanması yani yok edilmesi vardır.

Konuyla direkt ilgili olan odalar başta olmak üzere, diğer meslek odaları, bilim insanları, demokratik kitle örgütleri,, DLH’ya aşağıdaki soruları sorabilmeli ve ondan sonra açıklama yapıp, Marmaray’la ilgili düşüncelerini söylemelidirler…

 

Sorulması gereken bazı sorular:

-Marmaray projesinin inşaat planları neden kamuoyuna açıklanmıyor?

-Ne kadar bina(3.şahıslara ait), yol, ne kadar istasyon, gar ve tarihi yapılar (alt üst geçitler) yıkılacak, devre dışı bırakılacak?

-Banliyö istasyon ve garlarının belediye devredilerek, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi ile Marmaray’ın bağlantısı nedir?

-Haydarpaşa gar ve liman sahası neden projeden çıkartıldı?

-Kentteki nüfus yoğunluğunun kuzeye doğru büyümesine, sahil kesiminde depremden etkilenme riskinin daha fazla olmasına, mevcut banliyö hatlarının 3.yola hiçbir suretle uygun olmamasına rağmen, neden ısrarla mevcut TCDD banliyö hatları Marmaray’ın güzergahı olarak seçildi?

-TCDD trenlerinin günün 24 saatinde tüpe girmesine neden izin verilmiyor?

-Arkeolojik kazı çalışmaları ile ilgili bulanıklığın nedeni nedir?

-DLH tarafından yaptırıldığı iddia edilen ÇED raporu neden kamuoyuna açıklanmıyor?

-Marmaray CR1 inşaatı(banliyö hatlarının yenilenmesi ve 3 yola çıkartılması) başladığı andan itibaren, en az 2 yıl süreyle Gebze-Halkalı arasındaki demiryolu hatlarının tamamen kapatılması sonrasında, her gün için karayoluna ekstradan katılacak olan 130.000 yolcuyu İstanbul’un mevcut ve tıkalı karayolu trafiği nasıl kaldıracak?

-Batırma tüp ve deprem riski konusunda bilim insanlarının 2 ayrı kutuba ayrılmış olması ve DLH’nın kendi içinde çelişen açıklamaları konularında neler yapıldı?

Ve daha birçok soru ve detay…

Bu soru ve detayların hiçbirisine DLH Genel Müdürlüğü hala açıklık getirmemektedir. Ama asıl önemli olan meslek odaları ve bilim insanları başta olmak üzere, ulaştırma çalışanları, demokratik kitle örgütleri ve İstanbulluların projeyi sorgulaması ve müdahaleci olmasıdır.

Bu proje tüm detayları ile tartışılmadığı, müdahale edilmediği taktirde bunun vebali ağır olacaktır. Bu proje sadece İstanbulluların değil, tüm ülkemiz insanlarını olumsuz etkileyecek ciddi sorunlar ve ardında büyük rant ilişkileri taşımaktadır.

İstanbul halkının tamamının yaşamını etkileyecek projelerin uygulama aşamasına gelmeden önce halkın demokratik katılımına ve onayına sunulmalıdır.

3 Boğaz köprüsü kadar İstanbul’un tahribat ve yağmasına dayanak olacak olan Marmaray projesine geç olmadan müdahale edilmek zorunluluğu vardır…

Marmaray Projesinin bilinmeyen yönlerini anlatan raporu indirmek için lütfen tıklayınız.

Prof. Dr. ZerrinBayraktar’ın Ulaştırma Bakanına yazdığı mektubu indirmek için lütfen tıklayınız.

Marmaray ile ilgili 2.raporumuzu indirmek için lütfen tıklayınız.

Cevapsız kalan sorular ve marmaray tüp geçişi yazımızı indirmek için lütfen tıklayınız.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com