Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

MAKİNİSTE İYİ HALDEN GÖREVE İADE

(yorumlar kapalı)

26.07.2006 Tarihinde Sirkeci depo yollarında yapılan manevra esnasında meydana gelen maddi hasarlı tren kazası üzerine Makinist Bahadır BOZACI TCDD Disiplin Kurulu kararı gereği meslekten çıkarma cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme makinistin sicilinin iyi olmasını ve kazanın hafif maddi hasarlı olması nedeni ile TCDD nin kararını iptal etti.

 

TCDD Bahadır BOZACI’ya ihmal dikkatsizlikveya mevzuata uymazlık neticesi önemli bir kazaya sebebiyet verdiği gerekçesi ile 08.02.2007 tarih 2/3 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile memuriyetten çıkarma cezası vermiştir.

 

Makinist Bahadır BOZACI ve Vekili Av.Hüsamettin KIRMIZIGÜL meslekten çıkarmaya dayanak teşkil eden Teftiş Kurulu raporundaki Makinist Bahadır Bozacı’nın sicilinin iyi olması, kazada fazlaca bir maddi hasarın olmamasının ifade edilmesini dayanak olarak gösterip yapılan idari işlemin iptali için İstanbul 8 nolu İdare Mahkemesine dava açmıştır.

 

İstanbul 8 nolu İdare Mahkemesi 26.03.2008 tarih E:2007/726,K:2008/528 sayılı kararında; Kazanın TCDD Personel Yönetmeliği 102/a maddesindeki hükme uymadığı ve makinistin sicilinin iyi olması nedeni ile Disiplin Kurulunun 08.02.2007 tarih 2/3 sayılı Disiplin Kurulu Kararının hukuka uygun olmadığına karar vermiştir.

 

TCDD, İdari Yargılama Usul Kanunun 28. maddesi hükmü gereği söz konusu mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren Makinist Bahadır BOZACI’yı görevine iade etme zorunluluğundadır.

 kd

 kd

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu