Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Körfez’e Köprü Gerçek Raylı Geçiş Hayal

(yorumlar kapalı)

resimİzmit Körfez Geçişi ve Gebze-İzmir otoyolu projesinde ihaleye çıkılma aşamasında, Ulaştırma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili " bu model ilk kez uygulanacak, köprüden arabaların yanı sıra demiryolu da geçecek" şeklinde ifadesi basına yansımıştı.

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da, Körfez Köprüsü hakkında Sabah Gazetesine (28.05.2008) verdiği demeçte "Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, İzmit Körfez Geçişi ve Gebze-İzmir otoyol projesi için yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkıldığını bu ihale öncesinde istişare yapıldığını, bundan sonra karayolları için yapılan köprülere, raylı sistemler de yapılacağını, Körfez Geçişi’nde tek katlı köprü modelinin benimsendiğini, her iki tarafında karayolu, ortasında demiryolu olarak dizayn edildiğini, hızlı tren buradan yavaş gideceğini, hızlı tren köprüye gelince biraz yavaşlayacağını" ifade etmişti.

28.05.2008Yeni Şafak Gazetesine açıklamada bulunan Bir bakanlık yetkilisi "Köprünün tek katlı inşa edilmesi durumunda köprünün iki yanından karayolu araçlarının, ortasından ise iki hat olarak demiryolunun geçeceğini, ihaleye çıkılan İzmit Körfez Geçişi ve Gebze-İzmir Otoyolu projesinde bu modelin ilk kez uygulanacağını, köprüde hem karayolu hem de demiryolu geçişi olması sebebiyle bu sistemin ayrı ayrı iki köprüden çok daha ucuz olacağını" söylemişti.

İzmit Körfez geçiş köprüsü ile bağlantı yollarını da içine alan Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu yapımında ihaleye çıkıldığı, proje kapsamındaki köprü ve otoyol, "yap-işlet-devret" modeline göre yapılacak proje için Türkiye’nin en önemli inşaat firmaları iki ayrı konsorsiyumda bir araya geldiği ihaleye "Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-Mapa İnşaat-Limak İnşaat Konsorsiyumu" ile "Nurol İnşaat- Özaltın İnşaat- Makyol İnşaat- Astaldi İnşaat – Yüksel İnşaat – Göçay İnşaat Konsorsiyumu" teklif verdiği Nisan 2009 ayı içinde basına yansımıştı.

Bu gelişme üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yaptığı açıklama da "yapılacak olan Köprüde raylı sistemin de olacağını" belirtti.

Yapılan bu açıklamalara rağmen Körfez Köprüsü üzerinde demiryolu hattı geçirilmesi projeden çıkarılmıştır.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, Körfez Köprüsü üzerinden hat geçmesi ve geçmemesi durumunda yaşanacakları bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurmuştur.Hızlı tren güzergahının Körfez Köprüsünden geçmesi durumunda;

Ø 215 kilometre uzunluğundaki İnönü-Köseköy-Gebze hattı yerine, 165 kilometre uzunluğundaki İnönü-Bozüyük-İnegöl-Yenişehir-İznik-Körfez Köprüsü-Gebze hattının yapılmasının uygun olacaktır.

Ø Güzergah, Bozüyük’ten sonra, İnegöl’e kadar Mekece Vadisi’ne göre kısmen daha geniş olan Mezit vadisinden geçerek, İnegöl’e ulaşacak, İnegöl ile Yenişehir arasında ise iki ovayı biri birine bağlayan vadiyi takip edecek Körfez Köprüsü üzerinden geçecek hızlı tren hattı birçok yarar sağlayacaktır.

Ø Ankara-İstanbul hızlı tren hattı uzunluğu mevcut projeye göre yaklaşık 50-55 kilometre daha kısalacaktır. bu durumun,

Ø Ulaşım süresinin 20-25 dakika kısalmasına sağlayacaktır.

Ø Körfez Köprüsü’nü geçen hızlı tren hattı Gebze ilçesinde mevcut demiryolu hattına bağlanabilecektir.

Ø Mevcut ihaleli hattı Köseköy ile Gebze arasıda İzmit Kent Merkezi ve diğer yerleşimler dikkate alındığında ağırlıklı olarak tüneller ile geçilmesi gerekmekte olup, maliyeti de yüksek olacaktır., mevcut ihaleli hatta göre boyu daha kısa olacağı gibi, geçtiği güzergah itibariyle, yapım maliyeti daha düşük olacaktır. Mevcut ihaleli hattın uzunluğu kadar bir hat yapmakla, Ankara’yı hem İstanbul’a hem de Bursa’ya bağlamak mümkün olacaktır.Yapım maliyeti de daha düşük olacağını, yapılması önerilen İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren hattının uzunluğu 500 kilometre civarında olduğunu, İstanbul’dan İzmir’e erişim süresi en fazla 2.5 saat olacaktır.

Halen ihale sürecinde olan İstanbul-İzmir Otoyolu
projesi kapsamında yapılacak olan İzmit Körfez Köprüsü üzerindeki demiryolu hattı, yapılan zeyilname ile kaldırılmıştır.

İzmit Körfez Köprüsü üzerine demiryolu hattı yapılmaması durumunda;

 

Ø İstanbul-İzmir hızlı tren hattının yapılması imkânsız hale gelecektir.

Ø Körfez Köprüsü üzerinden bağlanmaması durumunda Sakarya-Bilecik üzerinden bağlantı sağlamak gerekeceğini, ki bu durumda da demiryolu hattının 250-300 kilometre uzatılarak Bursa’ya bağlanması gerekecektir.

Ø Bu durumda da 450-500 kilometreyi bulacak olan İstanbul-Bursa demiryolu hattı fizibil olmaktan çok uzak kalacağını, köprü üzerindeki raylı sistemin getireceği maliyet artışı, Türkiye’nin bundan dolayı elde edeceği gelecekteki ekonomik ve sosyal yararın önemi karşısında belirleyici olamayacaktır.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin "Son olarak Bunun bilincine varıp, demiryolunun yeniden Körfez Köprüsü’ne dahil edilmesi, kaçınılmaz bir gerekliliktir" demiştir.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin tarafından yapılan basın açıklamasındaki Körfez Köprüsüne demiryolu dahil edilmesi gerekliliği CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından 21.04.2009 tarihinde Ulaştırma Bakanının yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığına soru önergesi olarak verilmiştir.

resimresim

TBMM Başkanlığına verilen yazılı soru önergesinde özetle İstanbul-İzmir otoyolu ve hızlı tren projelerinin güzergahları İzmit Körfezi’ne yapılması planlanan köprüdeki demiryolu projesindeki gelişmeler soruldu.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel ;

» İstanbul-İzmir Otoyolu projesi kapsamında İzmit Körfez köprüsüne yapılması planlanan ancak daha sonra iptal edilen demiryolu hattının ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, Türkiye’ye demiryolu yerine, karayolunun zorla dayatıldığını belirterek, İzmit Körfez Köprüsü üzerinden geçecek hızlı tren hattının bölgeye birçok fayda getireceğini,

» Ankara–İstanbul Hızlı Tren Hattı uzunluğunun yaklaşık 50–55 km kısalacağını, ulaşım süresinin de 20–25 dakika azalacağını

» Hattın körfez üzerinden geçmesiyle Ankara’yı hem İstanbul, hem de Bursa ile bağlamanın mümkün olacağını

» Yapım maliyetinin de düşeceğini

» Maliyet artışı nedeniyle iptal edilen körfez hattının gelecekte büyük fayda sağlayacağına dikkat çekerek.

 

Ulaştırma Bakanına soru önergesinde şu soruları yöneltmiştir.

o Körfez köprüsü üzerine yapılacak 2×1 demiryolu hattının Bozüyük’ten sonra İnegöl-Yenişehir ve İznik’e bağlanması için herhangi bir çalışma olup olmadığını,

o İzmit Körfez Köprüsü üzerinden 2×1 demiryolu hattının geçirilmesi ile ilgili olarak bugüne kadar ne tür çalışmalar yapılmıştır?

o İlgili hat üzerinde demiryolu hattının yapılmaması durumunda İstanbul–İzmir hızlı tren hattının yapımının imkânsız hale geleceği yönündeki açıklamalar doğru mudur?

o Hızlı tren güzergâhının Körfez Köprüsü üzerinden geçirilmesi durumunda 215 kilometre uzunluğundaki İnönü-Köseköy-Gebze hattı yerine, 165 kilometre uzunluğundaki İnönü-Bozüyük-İnegöl-Yenişehir-İznik-Körfez Köprüsü-Gebze hattının yapılması yönünde çalışmalarınız mevcut mudur?

o Bu konudaki çalışmaların istenilen yararı sağlaması, hızlı tren hattının ileriye yönelik olarak yapılaşmasının engellenmemesi ve başta Bursa olmak üzere, bölge halkının mağduriyetinin giderilmesi açısından acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?"

 

Yazılı Soru Önergesinin Metni

Dönemi ve Yasama Yılı

23/3

Esas Numarası

7/7677

Başkanlığa Geliş Tarihi

21/04/2009

Önergenin Özeti

İstanbul-İzmir otoyolu ve hızlı tren projelerinin güzergahlarına ilişkin

Önergenin Sahibi

CHP Bursa Mv.KEMAL DEMİREL

Önergenin Muhatabı

Ulaştırma Bakanı Erzincan Mv.BİNALİ YILDIRIM

Önergeyi Cevaplayan

Önergenin Son Durumu

İşlemde

 

Bugün 27.05.2009 tarihi itibarı ile CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in yazılı soru önergesi işlemde olup aradan geçen 36 günlük süre zarfında cevaplandırıl(a)mamıştır.

Gerek İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesince yapılan basın açıklamasında gerekse CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in yazılı soru önergesinde ülkemiz ulaştırma çıkarları ile denk düşmeyen yalnızca yöresel politik kaygılarla dile getirilmiş talep ve söylemlerde bulunmaktadır. Bunlara da burada değinmeden geçemeyeceğiz.

Her iki belgede de Bursa’ya hızlı tren hattının yapılmasından bahsedilmiştir.. Bursa’nın hızlı tren hattına değil konvansiyonel hatta ihtiyacı vardır. Ülkemiz ihracatında önemli bir yeri olan otomotiv sanayinin ağılıklı olarak Bursa’dadır. Marmaray projesi İstanbul boğazından direkt yük treni geçişine izin vermediği için, en azından demiryoluyla, mevcut limanlar arası bir bağlantı kurulması önem arz etmektedir. Her nedense demiryoluyla ilgili önerilerin büyük bir bölümünde, hızlı tren ve yolcu taşımacılığıyla ilgili konular bahsedilmektedir. Oysaki Avrupa’da demiryoluyla yük taşımacılığı konusunda, önemli projeler geliştirilmektedir. Kıta içerisindeki projeler bir yana, kıtalar arası projelerinde, Avrupa-Asya, Avrupa-Arap yarımadası ve Avrupa-Güney Asya (İran Basra veya Umman denizi bağlantısı) vardır. Avrupa Asya arasında bir koridor olan ülkemiz demiryolu ağının politik kaygılardan uzaklaşarak hızlı tren hedeflerini bir kenara bırakıp yük taşımacılığında kısa hızlı yeni koridorlar yaratmak zorundadır.

Tekrar yazının başına dönecek olursak; Gerek yerel yöneticilerin gerekse merkezi idarenin yaptığı açıklamalarda Körfez Köprüsünde demiryolu geçişi bulunacak şeklinde idi.

Körfez Köprüsünde demiryolu köprüsü bulunacak bulunmayacak diye papatya falı açmaktansa yada Ulaştırma Bakanının yazılı soru önergesine cevabını beklemektense 4982 sayılı bilgi edinme kanunu hükümlerinden yararlanarak Körfez Köprüsü için ihaleye çıkan Karayolları Genel Müdürlüğüne sorduk,

Körfeze yapılacak köprüde demiryolu geçişi olacak mı?

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyolu Köprüler Şube Müdürü Enver İSKURT yanıtladı.

Gebze–Orhangazi–İzmir Otoyolu dahilindeki İzmit Körfez Geçişi Köprüsünde raylı sistem bulunmamaktadır.

 

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sayı : B.11.1.TCK.0.13.03.00/ 21.05.2009

Konu : Körfez Geçişinde Raylı Sistem Olup Olmadığı Hk.

 

Sayın Tugay KARTAL

tugaykartal@gmail.com

 

İLGİ :13.05.2009 gün ve 0676 sayılı yazınız.

Gebze–Orhangazi–İzmir Otoyolu dahilindeki İzmit Körfez Geçişi Köprüsünde raylı sistem bulunmamaktadır.

 

Bilgilerine arz ederim.                                                                                

                                                                                                                       Enver İSKURT

Otoyolu Köprüler Şube Müdürü

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu