Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

HEPİMİZ ÖZGÜR OLUNCAYA DEK KADINLAR YÜRÜYECEK

(yorumlar kapalı)

2010 DKY AVRUPA FEMİNİST BULUŞMASI TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ

"HEPİMİZ ÖZGÜR OLUNCAYA DEK KADINLAR YÜRÜYECEK"

Dünyanın Kadınları "Barış, Eşitlik, Özgürlük, Adalet, Dayanışma" talepleriyle Türkiye’den geçtiler

 

resim

Dünya kadın yürüyüşü 2000 yılından itibaren her 5 yılda bir dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın örgütleri, sendikalardaki kadın aktivistler, siyasi partilerin kadın kolları tarafından organize edilen ve desteklenen bir etkinlik. Bu yıl 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü’nün 100. Yılı olması nedeniyle DKY Küresel eyleminde kadınların sesi daha gür çıkacaktır.

Bu yılki yürüyüş dört temel eylem alanı etrafında harekete geçti.

-Kamu yararı

-Barış ve sivilleşme

-Kadın emeği

-Kadına yönelik şiddet

DKY 2010 Türkiye toplantıları 29 Haziran 2010 günü saat 12.00’de Taksim Gezi parkında Balkan ülkelerinden kadınları getirecek olan karavanın karşılanması ve yapılan basın açıklaması ile başlamıştır.

resim

Balkan karavanının karşılanmasından sonra dünya kadınları saat 15.00’te Kabataş iskelesinden teknelere binerek çeşitli etkinlikler gerçekleştirmişler daha sonra Kabataş’tan Taksime yürüyüş yapmışlardır. Saat 18.00’de Makine Mühendisleri Odasında gayrı resmi toplantı düzenlenmiş, bu toplantıda Dünya Kadın Yürüyüşü organizasyonunda uygulanan program ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi sırasında yaşanan sorunlar konuşulmuştur.

30 Haziran 2010 Günü İTÜ İşletme Fakültesi Maçka kampüsünde saat 09.00’da kayıtla başlayan program 09.30’da açılışı yapıldı.

Türk ve Kürt Feminist Kadın hareketinin gelişimi anlatıldı, Avrupa’daki sosyo-ekonomik ve politik durum sunumu yapıldı

Avrupa’daki sosyo – ekonomik durumla ilgili konuşan Balkan Koordinasyonu adına konuşan Monika:

resimDoğu Bloku’nun dağılmasının ardından bu bölgelerde yaşayan halkların haklarının gasp edildiğini ifade ederek kapitalizmin yaptığı yıkımları anlattı Doğu Avrupa’da ve Balkanlar’da şuanda, ultra liberalizm, milliyetçilik ve kapitalizmin yaşandığını, dünyada yaşanan krizin halklar üzerindeki olumsuz etkilerini, antidemokratik uygulamaları, İMF ve Dünya Bankasının ülkeler üzerindeki ekonomik yaptırım politikalarını anlattı.

Avrupa Sosyal Forumu Kadın hareketi adına konuşan Terexia:

Ekonomik ve askeri borçlanmanın bedeli kadınlara ödetilmek isteniyor ancak kadınlar bu borçlanmaları ödemekte kararlıdır. İnsanlığın eşit bir şekilde yararlanması gereken haklardan Eğitim ve sağlık bütçeden daha fazla pay almalı, burada toplanma nedenimiz savaşa halinde olan dünyaya daha fazla çocuk doğurmak değil, dünya kadınları ile sorunların çözümü için dayanışma içinde olmaktır dedi.

Yunanistanlı kadınlar adına konuşan Sisy :

Yunanistan hükümetinin kapitalizmin yarattığı krizin faturasını başta kadınlar olmak üzere emekçilere ödetmek istediğini belirterek krize ve IMF’nin politikalarına karşı Yunanistanlı işçi ve emekçilerin direnişini anlattı. DKY bileşenleri ve emek örgütlerini sömürü düzenine karşı verdikleri mücadeleyi desteklemeye çağırdı.

Program Atölye çalışmaları ile devam etti. Atölyelerin konu başlıkları şu şekilde belirlendi.

-Kadına Yönelik Şiddet

-Barış ve Sivilleşme

-Kadın emeği

-Kamu Hizmetleri-Ortak yarar

-Sendikal hareketler ve meslek örgütlerinden kadınlar

-Halkların kendi kaderini tayin hakkı

Birinci grup atölye çalışmalarından sonra 13.30 ‘da Öğlen yemeği için ara verildi.

resim

Öğlenden sonraki oturum saat 14.30’da ikinci bölüm atölye çalışmaları ile başlayan oturum atölye çalışmalarının sona ermesinden sonra saat 17.00’de Genel oturumla devam etti.

GENEL OTURUM

Amargi’den bir kadının ülkemizde kadın mücadelesinin önde gelen isimlerinden Sosyolog Pınar Selek’in mücadele yaşamındaki zorluk, baskı ve yıldırma politikalarına karşı direnişini anlatan "Dönüşen ve Dönüştüren bir sosyal bilimci: Pınar Selek" konulu sunumu takiben Kürt Kadınlarıyla, İran’da idama mahkum olmuş kadınlarla ve Filistinli kadınlarla dayanışma" başlıklı ortak bildirimde bulunuldu.

resim

Yıllar sıcak savaşın yaşandığı Irak’tan gelen mücadeleci kadınlar coşkulu alkışlar eşliğinde duygu ve düşüncelerini oturum katılımcıları ile paylaşırken özetle: "Birlikte ne yapabiliriz nasıl bağlantı kurabiliriz" Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi Irak’lı kadınlar da toplumun temelini oluşturuyor bu yüzden sizinle birlikte ön saflarda yürüyüşe katılıyoruz. Yaşasın dünya kadınlarının dayanışması" diyerek sözlerini tamamladılar.

Iraklı kadınların konuşmasından sonra İsviçre’den Michaella tarafından okunan taslak halindeki 2010 DKY Avrupa Feminist Buluşması manifestosunda ise

Etkinliğe, 22 ülkeden ve Türkiye’nin farklı illerden 500’e yakın kadın katıldığı belirtilerek Hak ve eşitliğin olduğu Avrupa talebinin yanı sıra özelleştirmelere, askeri bütçelere, kökten dinciliğe, cinsel tacize ve devlet şiddetine karşı mücadele edilmesi, güvencesizliğe karşı Avrupa çapında gerçekleştirilen tüm eylemlere katılma çağrısı yapıldı

resim

Kampüste yapılan toplantılar saat 18.00 de sona erdi ve dünyanın her yerinden gelen rengârenk kadınlar kampüsün önünde toplanarak "kadınlar savaş istemiyor, kadınlar vardır her yerde, solidarite, yaşasın kadın dayanışmamız, dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa, gelsin baba gelsin koca gelsin devlet gelsin cop inadına isyan inadına özgürlük, geceleri de sokakları da meydanları da istiyoruz, yaşasın kadın mücadelemiz" sloganları atarak düdükler, ıslıklar, alkışlar eşliğinde Taksim’e yürüdüler.

Taksim’de yürüyüşe katılacak diğer kadınlarla buluştular "hepimiz özgür oluncaya dek kadınlar yürüyecek" ve "Savaşa değil eğitime bütçe" pankartlarının arkasında alkışlar, ıslıklar eşliğinde sloganlar atarak coşkulu bir şekilde Galatasaray’a kadar yürüdüler.

resim

Burada DKY Uluslar arası Koordinatörü Miriam ve Uluslar arası Komite Üyesi Terexia DKY’nin İstanbul deklarasyonunu açıkladılar.

Dünya Kadın Yürüyüşü Avrupa Feminist Buluşması Deklarasyonu
30 Haziran 2010, İstanbul

Bugün, 30 Haziran 2010. Dünya Kadın Yürüyüşü 3. Uluslararası Eylemi’nin Avrupa buluşması için 22 ülkeden ve bölgeden 500’den fazla kadın İstanbul’da toplandı. İstanbul’a gelerek, kadın hakları ve halkının kaderini tayin hakkı için mücadele eden Türk ve Kürt kadınlarla dayanışmamızı ifade ediyoruz. Bütün kadınların haklarından tam yurttaşlar olarak yararlanabileceği, açık, demokratik bir Avrupa düşüncesini dile getirdik.

resim

Buluşmamız, daha önce aralarında balkan ağının oluşturmak ve bu etkinliği hazırlamak amacıyla farklı ülkelerde yapılan çeşitli ulusal toplantıların ürünüdür. 

Hükümetlerin ve uluslararası kurumların, toplumsal hareketlerin elli yıllık kazanımlarına ve kadın haklarına yönelik saldırılarında ekonomik ve mali krizi kullandığı bir dönemde toplanıyoruz.

Bu önlemleri kınıyor; çalışma ve emeklilik koşullarının kötüleşmesine karşı mücadele ediyoruz.  Özelleştirmeye ve kamu hizmetlerine ayrılan bütçede kesintilere karşı mücadele ediyor; bunun yerine askeri bütçelerin azaltılmasını istiyoruz. Hem toplumsal hareketlerin kriminalizasyona ve bu hareketleri bastırmak için kadınlara yönelik şiddet kullanılmasına hem de aşırı sağın, fundamentalizmlerin ve militarizmin yükselişine karşı direniyoruz. Kadın aktivistlere yönelik devlet kaynaklı her tür şiddete karşı olduğumuz gibi, özellikle Kürt kadınları ve çocuklarına yönelik cinsel tacizin devlet politikası haline getirilmesine de karşıyız. Hepimiz, ulusal, cinsel ve sınıfsal sömürüye karşı mücadeleyi sürdürmekte kararlı, ezilen ulusların kadınlarının yanında yer alıyoruz.

resim

Biz taban hareketlerinden gelen kadınların uluslararası feminist hareketi olarak, birlikte organize edip katılacağımız eylemler şunlardır:
-Ekim 2010’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uluslararası barış ve sivilleşme eylemi;

-Diyarbakır’da 151 Kürt politikacı, belediye başkanı, kadın hakları savunucusu ve sendika üyesine karşı açılan davanın izlenmesi;

-Ekim 2010’da Brüksel’de güvencesiz çalışma ve işsizliğe karşı Avrupa yürüyüşleri;

-Kasım 2010’da Portekiz’de yapılacak NATO zirvesine karşı zirve toplantısı;

-Eylül 2010’da Avrupa Sendikaları Konfederasyonu’nun gösterisi.

-2011 yılında Avusturya’da gıda egemenliği konulu bir Avrupa forumunun düzenlenmesi.

Dünya Kadın Yürüyüşü’nde yaptığımız gibi, toplumsal hareketleri, halkların yerel düzeyde verdiği mücadeleler arasında bağlar kurmaya ve onları kıtasal düzeyde birleştirmeye çağırıyoruz. Bugün, kapitalizmi, ataerkilliği ve ırkçılığı yok etmek için, bu mücadeleleri birleştirme günüdür.

Kadınların yaşamını değiştirmek için dünyayı değiştir!

Dünyayı değiştirmek için kadınların yaşamını değiştir!

Deklarasyonun okunmasından sonra: Ağustos ayında Kolombia’da olunacağını ve Kolombia Askeri Üssü önünde eylem yapılacağını,

Dünya Kadın Yürüyüşünün 3. Uluslar arası Eyleminin 17 Ekim 2010 Tarihinde Kongo Sud Kivu’da gerçekleştirilecek eylemle sona ereceğini açıkladılar.

Bu açıklamalardan sonra toplu halde Avrupa Sosyal Forumunun (ASF) açılışına gidildi.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu