Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Dayanışması “Garın İşlevi Yarışma da Olsa Görmezden Gelinemez”

(yorumlar kapalı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sosyal medya hesabında Kadıköy, hak ettiği meydana kavuşacak. Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması’nda artık #KararSenin #KadıköySenin notu ile yapılan paylaşımda, Kadıköy Meydanı tasarımı için üç projenin oylamaya açıldığını duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla Kadıköy Meydanı tasarımı için üç proje 13 Ekim 2020 tarihinde oylamaya açıldı. İstanbul’da oturan vatandaşlar 17 Aralık2020 tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecekler.

Haydarpaşa Dayanışması ve Kadıköy Kent Dayanışması Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması süreci hakkında yaptıkları basın açıklamasında “Yarışma, öncelikle halk oylaması ve Haydarpaşa Garı’nın temsili açısından sorunlar içermektedir. Yarışma şartnamesinde Haydarpaşa Garı’nın bulunmaması, Gar’ın, sadece tek bir projede ve sorunlu bir şekilde yer alması kamuoyunda önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Kadıköy Rıhtım Meydanı Tasarım Yarışması’na benzer sebeplerle itiraz etmekteyiz” denilmiştir.

Açıklamanın tamamı aşağıdadır.

 

Basına ve Kamuoyuna;

 

İBB’nin Yarışmalar Sürecine Dair Açıklama

Haydarpaşa Garı’nın ulaşım işlevinin yer almadığı Kadıköy Rıhtım Meydanı Tasarım Yarışması’na itirazımız var’”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hızla başlatmış olduğu yarışmalar sürecinin bir parçası da, Kadıköy Rıhtım Meydanı Tasarım Yarışması’dır. Yarışma, öncelikle halk oylaması ve Haydarpaşa Garı’nın temsili açısından sorunlar içermektedir. Yarışma şartnamesinde Haydarpaşa Garı’nın bulunmaması, Gar’ın, sadece tek bir projede ve sorunlu bir şekilde yer alması kamuoyunda önemli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Haydarpaşa Dayanışması, Kadıköy Rıhtım Meydanı Tasarım Yarışması’na benzer sebeplerle itiraz etmektedir.

Haydarpaşa Garı’nın;

  • Ulaşım işlevinden ayrılamayacak olan belleğine ve tarihine yeterince önem verilmemesi,
  • Yüzyılı aşkın süredir taşıdığı ulaşım işlevinden ortada hiçbir meşru neden yokken vazgeçilmesi,
  • Kadıköy rıhtımı ve meydanı ile kentsel bütünlük içinde dikkate alınan bir ölçekte düşünülmemiş olması,
  • Gerek toplumsal ve kültürel açıdan, gerek kentsel koruma ilkeleri, kültürel miras ve demiryolu mirası bakımından gerek kentsel ulaşım planlaması açısından gerek kent belleği bakımından gar ve ulaşım işleviyle varlık göstermesinin zorunlu oluşu,
  • Ulaşım işlevini çok yönlü ve kapsamlı bir şekilde hesaba katan katılımcı ve detaylı bir planlamanın karşılık bulunmayışı,

Halkın yarışma sürecine katılım yönteminin sorunlar içermesi, yarışmalardaki seçeneklerin, toplumsal kesimlerin taleplerini kapsama veya yansıtmasının mümkün olmaması bu sürece karşı temel itiraz sebepleridir.

Günümüzde Haydarpaşa Garı’nın ulaşım işleviyle yeniden açılmasının önünde, teknik açıdan gösterilebilecek hiçbir engel ya da gerekçe kalmamıştır. Mevcut arkeolojik kazıların da Haydarpaşa Garı’nın ulaşım işlevinin karşısına konulamayacağı anlaşılmıştır. Çünkü ilgili bilim insanlarının ısrarla altını çizdiği gibi, Haydarpaşa Garı, kendi tarihi, ulaşım işlevi ve mevcut arkeolojik kazıların varlığı ile beraber, uygun bir planlamayla varlığını sürdürülebilir durumdadır. Bu varlık, titiz, itinalı ve katılımcı bir planlama anlayışının disiplinlerarası bir düzlemde hayata geçirilmelidir. Yapılması gereken, her türlü kültürel ve toplumsal değere saygılı bir şekilde, arkeolojik buluntular ile Haydarpaşa Garı’nın ulaşım işlevinin birbiriyle barışık ve uyumlu olacak şekilde planlanmasıdır. Katılımcı bir kent planlaması, yerel örgütleri, dayanışmaları, sivil toplum kuruşlarını ve hatta doğrudan kent sakinlerini sürece dahil etmek ve bunu sağlayacak mekanizmaları yaratmakla yükümlüdür. Kullanıcıların ihtiyaçları ve talepleri, katılımcı bir planlama anlayışının en temel yapıtaşlarıdır.

Bizler, Haydarpaşa Dayanışması olarak, hangi yöntemle olursa olsun, yapılan ve yapılacak olan kentsel planlama çalışmalarında, Haydarpaşa Garı’nın disiplinler arası, titiz, incelikli, her türlü kültürel, toplumsal ve tarihi değere saygılı ve katılımcı bir planlamanın eşliğinde, kent sakinlerinin talebi ile yeniden ulaşım işleviyle kullanıma en kısa sürede açılması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.

Haydarpaşa Garı’nı gar olarak korumak için 15 yıldır mücadele eden, son 8 yıldır ve 465. haftadır her hafta pazar günleri nöbet tutan ve kapsamlı toplumsal kesimlerin iradesinin Haydarpaşa Garı’nın eskisi gibi ulaşım işlevinden yana olduğunu çoktan ispat etmiş bir sivil örgütlenme olan Haydarpaşa Dayanışması’nın sesine kulak verilmesinin kamusal bir görev ve zorunluluk olduğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tekrar hatırlatıyoruz. 15.12.2020

Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak.

 

                                      Kadıköy Kent Dayanışması                    Toplum, Kent ve Çevre İçin                                                                                                                                                                                          Haydarpaşa Dayanışması