Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Dayanışmasından Kira İhale Sürecine Yönelik Açıklama

KAMUOYUNA DUYURU!..
02.10.2019

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahasında bazı alan ve üzerindeki yapıların, TCDD tarafından, ihale şartnamesinin bazı maddelerinden de anlaşılacağı gibi “neredeyse alıcısı da belirlemiş” bir şekilde “sözde” kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere kiralama ihalesine çıkılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Son günlerde bu haberler “Sirkeci Garı ve Haydarpaşa Garı ihaleye çıktı” şeklinde yanıltıcı bir başlıkla basınımızda da sıkça yer almaktadır.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ve geri sahaları bir bütündür. Hiçbir şekilde asli fonksiyonuna, kamusal yarar ve kullanıma aykırı bir şekilde kullanılamaz, bölünemez, parçalanamaz, kiralanamaz, satılamaz.
Daha da önemlisi İstanbul’un en önemli kimlik öğelerinden biri olan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı, gelecek kuşaklara önemini, bütünselliğini ve işlevini koruyarak taşımakla yükümlü olduğumuz varlıklardır. Bu önemli varlıkların korunması ve asli işlevleri doğrultusunda kullanılması, biz duyarlı kuruluşların ve kentlilerin olduğu kadar, başta Koruma Kurulları Belediyeler ve TCDD olmak üzere ilgili idarelerin ve kamu kurumlarının da görevidir, sorumluluğudur.
Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze gelen kentimizde; Sirkeci Garı, Haydarpaşa Garı, liman ve iskele ve geri sahalarının olası afet anında özellikle deniz ile bağlantısı açısından kentimizin lojistiği, ihtiyaçlarının sağlanması ve tahliyesi konusunda taşıdığı hayati önem açık ve reddedilemez bir gerçek olarak ortadadır.
Bu açık gerçek ve gereksinim doğrultusunda tam kapasiteyle derhal halkın hizmetine sokulması gereken bu alanların, hukuki geçerliği olmayan ihalelerle parça parça özelleştirilmeye çalışılması bu kente yapılacak en büyük ihanetlerden birisi olacaktır.
Ayrıca; kamusal sorumluluğun ve alanın yaşamsal öneminin farkında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihaleye katılmasını engellemeye çalışan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını , kamuoyu önünde bir kez daha uyarıyor ve asli görevine davet ediyoruz.
Bizler duyarlı yurttaşlar, Kadıköylüler, Üsküdarlılar, İstanbullular olarak oyuna gelmeyeceğimizi, “talana ve rantiyeye” geçit vermeyeceğimizi TCDD ilgili ve yetkililerine bir kez daha ilan ediyor ve söz konusu yapı ve alanlara sahip çıkamıyorlarsa söz konusu alanları, ihaleyi iptal ederek asli ve kamusal amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile İstanbul Büyük Şehir belediyesine devretmelerini talep ediyoruz.
Hiçbir oyuna ve aldatmacaya yer yok!
Haydarpaşa gardır, gar kalacak!

Toplum Kent ve Çevre İçin
Haydarpaşa Dayanışması