Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Gebze-Tuzla Demiryolu Tescile Değer Değil(miş)-II

(yorumlar kapalı)

resimHaydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hatlarının Endüstriyel Demiryolu Mirası kapsamında koruma altına alınması için BTS, Mimarlar Odası ve ICOMOS tarafından 30.07.2007 tarihinde Koruma Kurullarına başvuru yapılmıştı.

Koruma kurullarından çıkan kararlarda bina ve tesislerin korunmasının yeterli görülerek hattın bir bütünlük içinde koruma altına alınması yönünde karar çıkmamıştı.

Bunun üzerine, devam eden imza kampanyamızda toplanan 4148 imza ile Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hatlarının Endüstriyel Demiryolu Mirası kapsamında bütünlüklü olarak koruma altına alınması talebimizi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne 08.06.2009 tarihinde yazı ile ilettik.

Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü 18.06.2009 tarih 116977 sayılı yazısı ile 4148 imzalı talebimizi ilgili koruma kurullarına ileterek başvurumuzda belirttiğimiz hususların tekrar değerlendirilmesini istemiştir.

Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hatlarının bir bütünlük içinde Endüstriyel Demiryolu Mirası kapsamında koruma altına alınması hakkındaki talebimizi değerlendirdi. Kurul 04.08.2009 tarih 996 sayılı kararında "07.01.2009 tarih 739 sayılı kararının geçerli olduğuna" oy çokluğu (5–4) karar verdi. 

Peki, Kocaeli Koruma Kurulunun geçerli olduğu karar verdiği 07.01.2009 tarih 739 sayılı kararı neydi bir hatırlayalım.

 ….."Gebze Tuzla arası demiryolu hattı üzerinde bulunan yapıların tescilli olduğuna, demiryolu hattının ise tescil edilmesine gerek olmadığına"….. Karar verilmiştir.

Gebze Haydarpaşa ve İstanbul Halkalı arasındaki demiryolu güzergâhındaki diğer Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları yinelenen talebimiz hakkında nasıl bir karar verecekleri imza sahipleri tarafından merak konusudur.

resim
resim

Konu ile ilgili Link: http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=540http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=547http://www.kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=457  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu