Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

GEBZE KÖSEKÖY HATTININ KAPATILMASI DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ REDDEDİLDİ

(yorumlar kapalı)

gebze-kosekoy-raylar-sokuluyor-3.jpgAnkara İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren Projesinin tamamlanması amacıyla Gebze Köseköy arası demiryolu hattının TCDD Genel Müdürlüğünce kapatılmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile Birleşik taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından açılan davada Ankara 13.İdare Mahkemesi tarafından RED edildi.

Ankara İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren Projesinin tamamlanması amacıylagebze-kosekoy-raylar-sokuluyor2.jpg Gebze Köseköy arası demiryolu hattının TCDD Genel Müdürlüğünce kapatılmasına ilişkin işlemde bu kararın TCDD Yönetim Kurulu tarafından alınmaması, yolun tek hahtın kapatılarak rehabilite edilme imkanı varken bu yapılmayarak halkın yasa ve anayasa hükümleri ile güvence altına alınmış olan ulaşım hakkının engellediği iddiası ile bu kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile BTS tarafından dava açılmıştır.

Ankara 13. İdare mahkemesi 19.04.2012 tarih E.2012/338 sayılı kararında 2577 sayılı kanunun 27/2 maddesindeki “idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması” şartının oluşmadığına kanaat getirerek yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar vermiştir.

Telafisi güç ve imkânsız zararlar doğmuştur ancak Mahkemenin gör(e)memiştir.

Hattın kapatıldığı 01 Şubat 2012 tarihinden bu yana yüklenici firma tarafından yapılan çalışmalar neticesinde demiryolu hattının ve elektrifikasyon hattının büyük bir bölümü sökülmüştür.

Hattın kapanması nedeni ile halk kamusal işletmecilikten yararlanma hakkını kaybetmiş ve karayolu taşımacılığına 2 kat fazlası ile ücret ödeyerek geri tahsil edilemez bir maddi kayba uğramışlardır.

Gebze Köseköy arası demiryolunun kapatılması açıkça hukuka aykırıdır.

gebze-kosekoy-raylar-sokuluyor.jpgDemiryolu hattının kapatılması TCDD yönetim kurulu yetkisinde olup bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır.

“Anayasamızın ‘Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti’ başlıklı maddesinde; herkesin seyahat hürriyetine sahip olduğu ve bu hürriyetin ancak, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amacıyla sınırlandırılabileceğini hükme bağlanmıştır. Gebze Köseköy hattı TCDD tarafından kapatılmadan rehabilite edilme imkanı varken bu yapılmayarak vatandaşın ulaşım hakkı engellenmiştir.

gebze-kosekoy-YD-RED.jpgYürütmeyi Durdurma kararının verilebilmesi için gerekli olan 2577 sayılı kanunun 27/2 maddesindeki iki şart birlikte oluşmasına rağmen Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı çıkmamıştır.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu