Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Fazla Mesai Üzerinden Demiryollarına Bakış

(yorumlar kapalı)

100_0885.jpg18 Ocak 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitelerine “Demiryollarında çalışan memurların fazla mesai isyanı” başlıklı bir haber düşünce; fazla mesai yapmama ve esnek çalışmama” talebi ile demiryolunda dünden bugüne yaşanan hak mücadelesini belgeler ve rakamlar üzerinden anlatalım istedik.

Ülkemiz demiryolu tarihinde demiryolu emekçileri ekonomik ve sosyal hakları için birçok grev ve direniş yapmışlardır. Bunlardan ilki Haydarpaşa-Eskişehir-Ankara-Konya-Bulgurlu hattını kapsayan Anadolu demiryollarında işçiler 14 Eylül’de greve gitmeden önce 17 Ağustos 1908 tarihinde “Bağdat Demiryolları Memurin ve Müstahdemin Cemiyeti Uhuvvetkarisi” yoluyla şirket yönetimine bir dilekçe vererek taleplerini bildirdiler. Sıralanan talepler arasında Gündelikçi memur ve uzman işçilerin iş süresi dışında çalıştırılmamaları, geceleri çalışanlara iki kat gündelik verilmesi bulunmaktadır. Taleplerin kabul edilmemesi üzerine işçiler 14 Eylül 1908 tarihinde greve çıkmışlardır. Grev devam ederken grev komitesinin ikiye bölünmesi grevin 3 gününde sonlanmasına ve talep edilen birçok hakkın elde edilememesine neden olmuştur.

Cumhuriyet döneminde ise kazanımla sonuçlanan 1986 direnişini görüyoruz. 24 Ekim 1985 Demiryolu tarihine damgasını vuracak bir mücadele süreci başlıyordu. Aynı zamanda DEMARD Haydarpaşa Şubesinin üyesi olan demiryolu çalışanları ile DEMARD’ın tüzüğü gereği üye olamayan Haydarpaşa bölgesindeki demiryolu çalışanları birlikte mücadele edebilmek için Demiryolu Faal Memurları Derneği’ni kısa adıyla DYFM-DER’i kurdular. Aslında bu olay başlangıçtan öte, mücadele tarihinde önemli bir dönemeç özelliğini taşıyordu. Çünkü bu dönemden önce de demiryolu çalışanları çeşitli vasıtalarla mücadele sürecinde yer almışlardır. Bunlardan en önemlisi de 1967 yılında kurulan Türkiye Makinistler ve Ateşçiler Sendikasıydı.

1970’li yıllarda ise sendikaların yerini dernekler alıyordu. Bu derneklerden de Demiryolu Makinistler Ateşçiler ve Revizörler Derneği (DEMARD) öne çıkıyordu. DEMARD genel itibarı ile muhafazakâr bir yapıya sahipken derneğin Haydarpaşa Şubesi yoğunluklu olarak devrimci, ilerici, demokrat kadrolardan oluşuyordu. Bu kadroların oluşturduğu mücadele ruhu, çalışanların tek yumruk olarak sendikal mücadele vermesini zorlamaktaydı. Bu nedenle de tüm çalışanları kapsayan bir örgütlenmenin gereğine ihtiyaç duyuluyordu.

DYFM-DER’in geçici yönetim kuruluna Hüseyin FİDAN başkanlığındaki ekip oluşturuyordu. Yönetim Kurulunun 1. Olağan Genel Kurula kadar en önemli amacı örgütlenmek olmuştu. İşte yeni bir dönem başlıyordu.

Şubat 1986’ya gelindiğinde ise 80 cuntasından buyana yaprağın kımıldamadığı bir dönemde TCDD’yi sarsan bir eylem için bir kıvılcım gerekiyordu, bu kıvılcımda elektrik revizörlüğüne bağlı işçiler tarafından yapılması gereken “kupling bağlama” işinin makinistlere yaptırılmak istenmesi idi.

Ve beklenen oluyor… DEMARD Haydarpaşa Şubesi ve DYFM-DER Genel Merkezi öncülüğünde makinistler esnek çalışma uygulaması olan kupling bağlamayı reddediyorlar. Bu onurlu duruşa işverenin yanıtı gecikmiyor ve onlarca makinist süspantü (görevden uzaklaştırma) ediliyordu. Demiryolcular bu saldırıya karşı sessiz kalmıyor ve “kupling bağlamama” eylemini “talimatnamelere uygun çalışmaya” dönüştürüyorlardı. Bu eylem tarzının öne çıkan yanı ise “8 saatten fazla çalışmanın reddedilmesiydi”

Sürgünlere ve açılan davalar rağmen bu şanlı eylem 2 ay daha sürdü ve demiryolcular “8 saatlik çalışma” olmak üzere birçok taleplerini işveren TCDD Yönetimine kabul ettirdiler.

Demiryolculara hakların birlikte mücadele ile elde edilebileceğini ve örgütlü olmanın önemini öğreten bu şanlı eylem, demiryolcuların gelecek yıllardaki mücadelesine önemli bir rehber olacaktı.

TCDD bünyesinde 1975 yılında 66,446 personel istihdam edilmişken bu sayı 1996 yılında 44958’e gerilemiştir. 1983 yılında TCDD’nin giderleri arasındaki personel payı %43 iken 1996 yılında %29’a gerilemiştir. Bu hem daralan istihdam ve 12 Eylül 1980 darbesi sonucu ücretlerde yaşanan gerileme ve hak kayıplarındandır. Yine 1983-1996 arası dönemde TCDD’nin gelirlerinin Giderlerini karşılama oranı 1983 yılında %99,8 iken 1996 yılında %37’ye düşmüştür. Personel sayısındaki azalmaya rağmen personel başına düşen taşıma oranları ise 1980 yılında Yük Trenlerinde 188,8 iken 1996 yılında 330.3 ton’a Yolcu trenlerinde personel başına düşen yolcu 1.812 den 2.005′ adet yolcuya yükselmiştir. Aynı dönem yani 1983-1996 yılları arası TCDD Giderleri içinde Faaliyet dışı giderlerin (faiz ödemeleri) payı ise %9’dan %41’e yükselmiştir.

Yukarıda vermiş olduğumuz rakamlarda da görüleceği üzere personel sayısındaki azalmaya rağmen personel verimliliğindeki artış TCDD’nin aktüeryal dengesindeki bozulmayı engelleyememiştir. Çünkü TCDD özel banka ve kredi kuruluşlarına yüksek faizle borçlandırılmış bu nedenle de faaliyet dışı giderleri kurumu içinden çıkılamaz bir borç batağına itmiştir.

TCDD’yi içine düştüğü bu durumdan kurtarmak için Dünya Bankasından alınan kredi ile 1995 yılında yine bir Dünya Bankası kuruluşu olan Booz-Allen Hamilton Firmasına bir etüd çalışması yaptırıldı. Firmanın hazırladığı “TCDD’nin Yeniden Yapılandırılması” adlı raporda TCDD’nin 1996 yılında 44958 olan personel sayısının 2005 yılına kadar %50 azaltılarak 20250’ye düşürülmesini bu amaçla Fabrikaların Limanların Hastanelerin elden çıkarılması istiyordu. 2011 yılına gelindiğinde TCDD bünyesindeki personel sayısı 32802 ye gerilemiştir.

Her ne kadar Booz-Allen Hamilton firmasının öngördüğü personel sayısına inilememiş ise de TCDD’nin elindeki Sivas, Eskişehir ve Yakacık hastanelerini devir yolu ile yine elindeki yedi adet Limandan Mersin, Samsun ve Bandırma Limanlarını özelleştirme yolu ile elden çıkardı. İzmir ve Derince Limanın özelleştirme yolu ile satış süreci devam etmektedir. Haydarpaşa Limanı ise Haydarpaşa gar ile beraber elden çıkarılması planlandığı için düşük kapasite ile çalıştırılmaktadır. Haydarpaşa Limanın 2007 yılı Yükleme ve boşaltma tonu 3.928.000 ton iken 2011 yılı yükleme ve boşaltma işlem hacmi 1.898.000 tona düşmüştür. TCDD Liman özelleştirmelerini yapmadan önce 2007 yılında Limanların toplam geliri 324.297.886 TL iken Mersin, Samsun ve Bandırma Limanlarının elden çıkmasından sonra 2011 yılı Liman gelirleri 255.187.575 TL’ye düşmüştür.

Azalan personel sayısı demiryolu çalışanlarına esnek (bir kişinin iki işi birden yapması) ve fazla çalışmayı dayatmaktadır. Bu durum ise istatistiklere şu şekilde yansımaktadır. 2007 yılında personel başına düşen trafik km (yolcu km+ ton km) 552.170 iken 2011 yılında 660.059’a yükselmiştir.

Yapılan Liman özelleştirmeleri, Personel sayısındaki azalma ve devletten alınan sübvansiyonlardaki % 100 artışa (2007 yılında 563.086.367 TL 2011 yılında 1.016.210.917 TL) rağmen TCDD’nin zararı 2007 yılında 630.266.880 TL iken 2011 yılında 733.327.389 TL’ye yükselmiştir.

Yani yapılan ve yapılacak olan istihdam daralması TCDD’nin kar zarar tablosunu pozitife çevirmeye bir katkısı olmamıştır.

TCDD neden zarar ediyor bir bakalım.

Faaliyet dışı giderleri (faiz ödemeleri) 2007 yılında 233.932.793 TL olan kalem 2011 yılında 384.458.997 TL’ye, İşletme giderleri ise 2007 yılında 1.606.978.291 TL iken 2011 yılında 2.239.266.313 TL’ye Toplam Giderler ise 2007 yılında 2.273.440.906 iken 2011 yılında 3.393952.811 TL’ye yükselmiştir.

Faaliyet dışı gelirler (kira ve özelleştirme) 2007 yılında 240.876.240 TL’iken 2011 yılında 614.123.925’e Sübvansiyon (devlet desteği) 2007 yılında 563.086.367 iken 2011 yılında 1.016.210.917 TL’ye, İşletme Gelirleri 2007 yılında 839.211.419 TL iken 2011 yılında 1.030.290.580 TL’ye yükselmiş ancak özelleştirme sonucu Liman gelirleri 2007 yılında 324.297.886 TL iken 2011 yılında 254.825.993 TL’ye düşmüştür. Toplam Gelirler ise 2007 yılında 1.643.174.026 TL iken 2011 yılında 2.660.625.422 TL’ye yükselmiştir.

TCDD’nin zararı 2007 yılında 630.266.880 TL iken 2011 yılında 733.327.389 TL’ye yükselmiştir.

 

2007

Karşılama oranı

2011

Karışılama Oranı

İşletme Geliri

839.211.419 TL

 

%86

İşletme Geliri

1.606.978.291 TL

 

%71

İşletme Gideri

1.030.290.580 TL

İşletme Gideri

2.239.266.313 TL

Hani hep derlerdi ya “TCDD Kendi asli işini yapsın” asli işin karnesi de sınıf geçer değil. Gittikçe gider lehine bozulan bir dengesizlik var.

Buna daha önce söylediğimiz gibi 3 adet Limanın gelirinden mahrum kalınması büyük etken olduğu gibi, artan oranda dizel tren işletmeciliği yapılmasıdır.

 

DİZEL HAHTON/KM

ELEKTRİKLİ HAMTON/KM

2007

18.805.206

5.804.228

2011

21.000.791

4.845.252

FAZLA MESAİ ve HUKUK

TCDD’de çalışan personele düşük ücretle zoraki fazla mesai yaptırılması, personel noksanlığının daha az ücret ödenerek fazla mesai ile karşılanması nedeni ile BTS üyesi Tugay KARTAL üzerinden 2002 tarihinde İstanbul 2.Nolu İdare mahkemesinde dava açılmıştır. Yargılama sürecinde; İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin karar düzeltme talebinin reddine karar vermesi ile iç hukuk yollarının tüketilmiştir. Dava 26.06.2010 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine verilen dilekçe ile Uluslar arası bir boyut kazanmış olmasına rağmen AHİM TCDD’nin yaptığı uygulamada insan hakkı ihlali görmemiştir. Yani demokrasi ve insan haklarının beşiği olarak gösterilen Avrupa Hukuku ülkemiz demiryollarında uygulanmakta olan angarya çalışma düzenine (düşük ücretli fazla mesai) onay vermiştir.

Kocaeli İli Köseköy Gar Şefliğinde Tren Teşkil Memuru olarak çalışan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyesi Yoldaş AK’ın çalışma saatlerinin 40 saat olarak düzenlenmesi ve zorunlu ve istisnai haller dışında fazla mesai yaptırılmaması amacıyla TCDD’ye yaptığı başvuru 05.03.2012 tarihinde reddedilmiştir. Bunun üzerine Yoldaş AK Kocaeli 1.İdare Mahkemesinde açtığı davada mahkeme Yoldaş AK lehine yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. İşveren TCDD’nin bu karar itiraz etmiş ancak itirazı değerlendiren Sakarya Bölge İdare Mahkemesi TCDD’nin itirazını kabul etmemiştir. Kocaeli İdare Mahkemesi 30.06.2011 tarih 2011/714 sayılı kararında “işveren TCDD’nin zorla fazla mesai yaptırılamayacağına ve işverenin yeterli personel bulundurma yükümlülüğünün bulunduğuna”  karar vermiştir.

Kocaeli 1.İdare mahkemesi 30.06.2011 tarih 2011/714 sayılı kararını gerekçelendirirken fazla mesai ile ilgili benzer bir davada AİHM’nin es geçtiği şu önemli şu önemli vurguları yapmıştır.

1)İdarelerin üstlenmiş olduğu kamu görevini yerine getirirken haftalık çalışma süresi 40 saati geçmeyecek şekilde gerekli personel sayısını istihdam etmek zorundadır.

2)İdarelerin istihdam edilen personele fazla mesai yaptırılması olağan bir yöntem olmayıp istisnai bir yöntem olduğunda şüphe bulunmamaktadır.

3)Personele fazla mesai yaptırılması için gerekli şartların oluşması ve idarelerce bu yöndeki yasal düzenlemelere uyulması gerekmektedir.

4)Bu hal hukuk devleti olmanın bir gereği olduğu gibi Anayasa ile koruma altına alınan insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi, beden ve ruh sağlığının sağlanmasının gereğidir.

5)İdarenin üstlenmiş olduğu 24 saat devamlılık gösteren hizmeti yerine getirirken sunulan hizmetle birlikte personelin beden ve ruh sağlığını korumaya yönelik tedbirler arasında denge gözetmesi istihdam edenin sorumluluğunun gereği olduğu gibi kamu hizmetinin daha iyi işlemesine etken olacaktır.

TCDD yargının bu kararındaki insan haklarına ve anayasal hak ve görevlere yönelik yapılan vurgulamalara göre personel istihdamı yaratma fazla mesai angaryasını ortadan kaldırma yerine kararı iptal edilmesi istemiyle Danıştay’a götürmüştür.

Fazla Mesaide Yeni Sorun İşçi TTM ve İşçi Makinistler

1991 yılından beri devam eden memur sendikaları mücadelesinde yaşanan grev ve iş bırakmalarda Makinist ve Tren Teşkil Memurlarının hizmetten gelen gücün kullanılmasındaki etkinliği kırılmak isteniyordu. TCDD bu amaçla 2011 yılında 4857 sayılı iş kanununa tabi işçi statüsünde ve hem de 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel statüsündeki aynı unvanda olan Demiryol-İş’e üye olabilen TİS hükümlerinden yararlanan TTM ve Makinist İşçisi adı altında asgari ücretle çalıştırılacak personel istihdam etmeye başladı.

TCDD’de 2012 yılında 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personele (makinist ve tren teşkil memuru ve Garlarda görev yapan)yaptırılan fazla mesai karşılığı ödenen ücretin bir saati 1.35 TL’dir.

TCDD ile Demiryol-İş arasında imzalanmış bulunan TİS hükümlerinden yararlanan TTM ve Makinist İşçilerinin ise fazla mesai ücretleri 12.00 TL’dir.

Fazla mesai ücretlerinin yüksekliği nedeni ile işçi TTM’lere ve işçi makinistlere fazla mesai yaptırıl(a)mamaktadır.

Demiryolu emekçileri yıllardır fazla mesainin angarya olduğunu dile getirirlerdi. Aynı unvanda aynı görev ve sorumlulukta çalışan işçi ve memur TTM’lerin fazla mesai ücretleri arasında 8.8 kat fark olması angaryanın daha iyi görülmesine neden olmuştur.

Personel eksikliği fazla mesai ile giderilmek istendiğinde ise saat ücreti 1.35 TL olan memur TTM’ler göreve sürülmektedirler. Anayasa’nın 18. maddesinde karşılığı ödenmeyen çalışma “angarya” olarak tanımlanmaktadır. 1.35 TL’ye fazla mesai yaptırılması anayasamıza göre angaryadır.

6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Fazla Mesai Kısıtlaması

TCDD’de seyrüsefer hizmetlerinden doğrudan sorumlu personel ile 24 saat hizmete açık bakım onarım gibi işyerlerinde çalışan personele zaruri nedenlerden dolayı yaptırılması zorunlu olan fazla çalışma ücreti ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse hangi miktar üzerinden ödeneceği hakkında 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun yorumlamasında tereddüde düşüldüğünü TCDD Yönetimi 08.01.2013 tarih 586 sayılı yazı Maliye Bakanlığına bildirmiştir.

TCDD tarafında yazılan söz konusu yazıda fazla mesai ücreti ödenmesi hakkında bir hareket serbestîsi tanınmaması halinde başta YHT’ler olmak üzere birçok trenin seferlerinin iptal edilmek zorunda kalınacağını, 2012 yılında bir grup personele 7.425.000 TL fazla mesai ücreti ödendiği bu fazla mesai yaptırılmadığı takdirde 2350 kişinin istihdam edilmesinin gerektiği bu kişilerin asgari ücretle bile işe alınsa 32.148.000 TL yıllık maliyet oluşacağı bunun 399 saylı KHK’ye tabi personele ödenecek fazla mesai ücretinin dört katı olduğu, 399 nolu KHK’ye tabi personele ödenen fazla mesai ücreti toplamının 2012 yılı personel giderleri içinde %1 gibi cüzi bir orana sahip olduğunu dile getirmiştir.

Bu yazı malumun (yıllardır demiryolu emekçilerine fazla mesai adı altında uygulanan angaryanın) ilanıdır.

657 sayılı kanunun 99. Maddesine göre Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 101 madde de ise günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir. Ancak faal personel olarak adlandırılan demiryolcular haftada 84 saate kadar çalışmaya zorlanmaktadırlar. Yani bir demiryolcu bir haftada 2 memurun çalıştığından bile fazla çalışmaktadır. 2. Memurun işini ise saati 1.35 TL’den aylık (40x4X1.35) 216 TL’ye yapmaktadır. Yani fazla mesai TCDD’ye asgari ücretle eleman çalıştırmaktan çok daha fazla karlı bir istihdam yöntemidir.

2005 yılında 2500 olan TTM ( Manevracı, Gardfren, Makasçı ) sayısı 2011 yılında 1400 rakamına düştü. TCDD personel sayısını çoğaltmak yerine trafik emniyetini bile riske atmak pahasına mevcut personelini aşırı derecede yoracak dikkatini dağıtacak şekilde çalıştırıyor. Bu durum kapatılan hatlara azalan tren seferlerine rağmen TCDD’nin resmi istatistik verilerine göre 2007 yılında 7, 2008 yılında 16, 2009 yılında 5, 2010 yılında 8 ve 2011 yılında da 8 adet tren çarpışması olayı meydana gelmiştir. BTS Eski Genel Başkanı Yunus AKIL tarafından hazırlanan 2007- 2011 dönemi demiryollarımızda meydana gelen iş kazaları sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan demiryolu emekçilerinin listesine göre ise 16 demiryolu emekçisi hayatını kaybetmiş, 84 demiryolu emekçisi ise yaralanmıştır.

TARİH

OLAY

VEFAT EDEN

YARALANAN

UNVANI

ADI SOYADI

UNVANI

ADI SOYADI

18.02.2007

Malatya manevra

   

Tren Teşkil Memuru

Sebahattin SAVAŞ

28.02.2007

İstanbul Manevrada furgonda şiddetli tampon hafif yaralanma

   

Tren Şefi

İsmail Şengül

12.03.2007

Mersin Liman Manevrası

Tren teşkil Memuru

Adil KAYNAR

   

12.05.2007

Avşar Güneş arasında yük treninin derayı

Makinist

Halil AKGÜL

Tren Şefi

Memduh BIYIK

   

Makinist

Yüksel KARTAL

   

Makinist

Ergin AKSÜT

   

Makinist

Sıtkı ŞEKER

06.06.2007

Adana Manevrada tampon arasında kalma

   

Tren teşkil memuru

Muhammet ÖZ

16.06.2007

Yük treninin Kale Turna Arsında deray etmesi

   

Tren Şefi

İlyas KEVEN

   

Tren Teşkil Memuru

Mustafa BENLİ

   

Güvenlik Görevlisi

Veli YILDIZ

12.07.2007

Kurtalanda manevrada vagon basamağından düşme

   

Tren Teşkil Memuru

Mazhar ORUÇ

25.07.2007

Tavşanlı garda kondütörün dengesini kaybetmesi sonucu düşmesi

   

Kondüktör

Hasan Kemaneci

26.07.2007

Torbalı Gardan haraket ettikten sonra ray otobüsünün deray ederek devrilmesinde hafif yaralanma

   

Kondüktör

Mustafa YENİSARI

04.08.2007

Hekimhan’da dizi kontrolü yapan revizöre loko çarpması (ağır yaralı)

   

revizör

Süleyman ÖZBEY

08.08.2007

Narlıda Toros ekspresinin hemzemin geçitte kum yüklü kamyona çarpması (Ağır yaralı)

   

Makinist

Cuma YILMAZ

01.10.2007

Kars Garda manevrada lokomoif altında kalma (ağır yaralı)

   

Tren Teşkil Memuru

Kemalettin ŞİMAY

08.10.2007

11532 trenin Karagözler E.şehir taş yüklü kamyona çarpmış çarpması (ağır yaralı)

   

Makinist

Cengiz Uçkun

   

Makinist

Kemal Özkan

24.10.2007

Ereğli – Çakmak arasında, Oto Drezin dingil keserek takla atmıştır.

   

Kısım Şefi

Mustafa ARIKAN

   

İşçi

Adem OBRUKCU

04.11.2007

Bahçe istasyonunda dizi kontrolü esnasında tren şefinin diziden geçerken ayağı kayıp iki tampon arasına düşerek omzunun kırılması.

   

Tren Şefi

Ahmet AKAR

06.12.2007

Karabük Gar tampon sonucunda dizi muayenesi yapan Vagon teknisyenin düşmesi.

   

Vagon teknisyeni

Fikret Kalender

11.01.2008

Yazlak istasyonu manevra çarpışması (hafif yaralı)

   

Baş makinist

Yunus TEMİZER

16.01.2008

Lifuatpaşa kum kamyonuna çarpma

   

Makinist

Mürsel DÜLGER

19.01.2008

Ulukışla tren çarpışması

   

Makinist

İhsan YILMAZ

27.01.2008

Pamukkale Ekspresinin Çöğürler-Değirmenözü arasında derayı

Tren Şefi

Ahmet SARIKAYA

   

31.01.2008

Pazacık narlı arasında buğday yüklü tıra çarpma

   

Makinist

Vahdet POLAT

   

Makinist

Murat BURUN

19.02.2008

Sincan’da boş baliyö dizisinin Anadolu Ekspresine çarpması

   

Makinist

Nami ARAS

23.02.2008

Topaç saydinginde yük trenin yolcu trenine çarpması

   

Makinist

Abuzer Gaffer YILMAZ

   

Yrd. Mak

Bünyamin UÇKUN

   

Kondüktör

İsmet ÖZTÜRK

   

Makinist

Abdulvahap ERTEKİN

   

Kondüktör

Ebubekir KOÇ

22.03.2008

Haydarpaşa manevra

   

Tren Teşkil Memuru

Adnan YILMAZ

12.03.2008

Kapıkule manevra

   

Tren Teşkil Memuru

Mehmet YAMAN

31.03.2008

Gelemen manevra

   

Tren Teşkil Memuru

Ahmet GÜNAY

29.04.2008

Manisa-Saruhanlı arasında motorlu drezin derayı

   

Kısım Şefi

Şakir KAYA

09.05.2008

Sirkeci garda deray    

Tren Teşkil Memuru

Necmettin AYDIN

16.05.2008

İzmir liman manevrada araca çarpma

   

Tren Teşkil Memuru

Yusuf YERLİKAYA

03.06.2008

Mersin Taşkent arasında geçit çarpışması

   

Makinist

Kamuran ESER

   

Makinist

Ercan TAŞ

27.06.2008

Karalıköy Bedirli arasında Oto drezin ile taraktör çarpışması

   

Sürveyan

Mahmut AYDIN

   

İşçi

Uğur KARABULUT

01.07.2008

Kırıkkale deray

   

Tren Teşkil Memuru

İsa ÇAĞLAR

10.07.2008

Ömerli Yeşilbayır arasında Kondoktörün kapıdan düşmesi

   

Kondoktör

Kazım GÜLLÜ

11.07.2008

Başpınar’da manevra

Tren Teşkil Memuru

Recep ERSOY

   

14.07.2008

Malatya’da lokomotiflerin çarpışması

   

Makinist

Şahmerdan ÖZBEY

   

Makinist

Mehmet ÖZTÜRK

30.07.2008

Pamukova’da toprak yüklü kamyona çarpma

   

Makinist

Hasan Dağdeviren

24.08.2008

Erzurum’da manevra

   

Tren Teşkil Memuru

Halit BEYAZYILDIZ

26.08.2008

Velimeşe – Çerkezköy kamyona çarpma.

   

Makinist

Hasan ÖZ

29.08.2008

Çatalca – İspartakule arasında kamyona çarpma

   

Makinist

Celil ÖZGÜR

   

Yrd. Mak

Abidin YEŞİLMERT

20.11.2008

Gökçekıısık’ta manevra

Tren Teşkil Memuru

Erol KÖRPE

   

31.12.2008

Avşar Güneş arasında yolcu treninin yük trenine çarpması

   

Yrd. Mak

Tuncay YANAZ

   

Makinist

Ruhi CİVAN

17.01.2009

Balıkesir garda manevra

Tren Teşkil Memuru

Lütfi AYGÖREN

   

22.03.2009

Malatya’da manevra

   

Tren Teşkil Memuru

Ayhan YILMAZ

16.05.2009

Avşar Güneş arasında iki yük treninin çarpışması

Yrd. Mak

Hakim KOŞMAN

Makinist

Haşmet ASLAN

26.05.2009

Savaştepe ist. motorlu drezinin derayı

   

Sürveyan

Fevzi YAVAŞ

   

İşçi

Gürkan BAŞAK

22.06.2009

Malatya’da dizi muayenesi yapan revizöre çaroma

   

Revizör

Ünal ERCAN

28.06.2009

Eskişehir’de tren teslim alan makiniste manevra lokomotifinin çarpması

   

Makinist

Selçuk GÜNER

16.07.2009

Haydarapaşa manevrada tampon düşmesi

   

Tren Teşkil Memuru

Serhat Doğan

19.08.2009

Eriç Kemah arasında Oto drezinin karayolu arcı ile çarpışması

   

Sürveyan

Cengiz KARAKUŞ

27.08.2009

Karaköy Ayvalı arasında Cumhuriyet ekspresinin paletli iş makinasına çarpması

   

Tren Şefi

İsmail PAK

   

Kondoktör

Vedat GÜNDÜZ

   

Makinist

Mehmet ÇOLAK

   

Makinist

Erol ALTINTAŞ

   

Tren Odacısı

Bahtiyar KAHVECİ

   

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Ali SALTAN

05.10.2009

Alpullu-Mandıra arasında pancak yüklü kamyonla çarpışma

   

Makinist

Ertan TUNAY

   

Makinist

Mustafa BEKTAŞ

08.10.2009

Eşme Uşak arasında şUbe otosu ile traktör çarpışması

   

Şube Şefi

Ekren AKGÜN

11.10.2009

İzzetin’de yük trenlerinin çarpışması

   

Tren Teşkil Memuru

İlyas ÇINAR

   

Makinist

Bayram ÇINAR

   

Makinist

Sadık KILIÇ

19.10.2009

İncirliova Aydın arasında iş treninin iş makinasına çarpması

   

Makinist

Nazım UĞURLU

17.11.2009

Kale istasyonunda Mobil araç manevrası

Tren Teşkil Memuru

Muhsin KARAGÖZ

   

03.01.2010

Vezirhan’da Eskişehir ekspreslerinin çarpışması

Makinist

Hikmet KOŞAY

Kondöktör

Hüseyin ÖLÇER

   

Tren Odacısı

Ali BALTALI

   

Garson

Murat TANRI SEVER

10.02.2010

Polatlı’da vagon kapısında parmak yaralanması

   

Tren Teşkil Memuru

Gürsel ERDEM

24.09.2010

Haydarpaşa Gar İki vagon arasında çalışırken tamponların arasına sıkıştı

Elektrik İşçisi

Kadri YILMAZ

   

12.03.2011

Ankara loko bakım Atelyesi yapılan manevra sırasında lokomotif ile vagon tamponu arasında kalarak, hayatını kaybetti.

Depo şefi

Ahmet AKAY

   

24.10.2010

Balıkesir Meşeler bölgesindeki tünele yaklaşan demiryolu aracı, rayların kenarına düşmüş kayaya çarptı

Geçici yol işçisi

Ahmet KESKİn

Kısım şefi

Muzaffer Işık

   

bekçi

Murat Yağcı (29)

   

operetör işçi

Sedat Çiftdemir

     

Halil İrken (40)

13.06.2006

Ankara-Kayseri seferini yapmakta olan 21532 sefer sayılı güney ekspresisaat 14.00 sıralarında Himmetdede-Kalkancık istasyonu arasında demiryolunun bakım işini yapan Zafer Osman Çiftçi‘ye (36) çarptı. Olay yerinde hayatını kaybetti.

Yol işçisi

Zafer Osman Çiftçi (36)

   

13.06.2006

İstanbul’dan Ankara’ya Başkent Ekspresi, Körfez ilçesinde demiryolu bakım ve onarımını yapan işçi Mehmet Yıldırım’a çarptı. Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirdi.

işçi

Mehmet Yıldırım’a (40)    

5.04.2011

Balıköy beldesinde demiryolunda onarım çalışmasını yürüten taşeron firma çalışanı 4 işçi, Gökçedağ yönüne giden Bülent Ahmet Şahan’ın kullandığı hat onarım lokomotifi fark ettiler raylar üzerinden uzaklaşamayan işçilerden Halil İbrahim Bayar (55), lokomotifin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Taşeron işçisi

Halil İbrahim Bayar (55),

   

22.09.1010

 

Sapanca Tren İstasyonu’na 500 Metre Uzaklıkta Demiryolu Hattındaki Enerji Direklerinin Bakımını Yapan Ekipte Bulunan Demir Yolu İşçisi Bünyamin Özkan (35), 20 Bin Voltluk Elektrik Akımına Kapıldı ve yaralandı.

   

Yol işçisi

Bünyamin Özkan (35),

25.12.2007

Erzincan’da demiryolu işçilerine tren çarptı; 1 işçi öldü 4 işçi yaralandı

 

 

İşçi

Halil Havan

   

 

ÇALIŞANLAR İSYANDA

Tren trafiğini riske atan, çalıştırdığı personeli canından bezdiren neredeyse sosyal yaşamını yok sayan fazla mesaili çalışma sistemi sırf daha ekonomik oluyor diye tercih ediliyor. Halbuki Demiryolu işletmeciliğinin en büyük özelliği güvenli taşımacılıktır. TCDD sırf işçiliği ucuza mal etmek adına personelini çok ağır çalışma saatleriyle yıpratarak trafik emniyetini de riske atıyor. Kurumun bu politikayı biran evvel bırakıp yeni personel alması ve ikili vardiya tabir edilen 12 saat iş 12 saat dinlenme metodunu acilen terk etmelidir.

Böylece işsizler için yeni istihdam alanı oluşturulduğu gibi mevcut personelde insan gibi bir çalışma ortamına kavuşacak, aynı zamanda da trenlerdeki müşteriler daha emniyetli bir işletmecilikten faydalanacaklardır.

Demiryolu emekçileri diğer memurlar gibi haftada 40 saat çalışmayı bırakın 56 saat çalışmaya bile razılar. Yani günde 8 saat çalışalım cumartesi Pazar tatilinden vazgeçtik diyorlar. TCDD ise haftalık 84 saatte ısrar ediyor.

Fazla mesai bir başka emekçinin işsiz kalması demektir. Fazla mesai Demiryollarındaki işgücü açığını gizler. Fazla mesai istisnai (savaş, doğal afet gibi) haller dışında yapılmamalı. Fazla mesai ağır ve tehlikeli işlerin yaygın olduğu işkolumuzda demiryolcunun dikkatinin dağılmasına ve iş kazası riskinin yükselmesine neden olmaktadır. Fazla mesai konusunda demiryolu emekçileri kaç saat fazla mesainin süresini pazarlık konusu dahi yapmadan reddetmeliler, fazla mesainin saat ücretinin normal çalışmanın saat ücretinin iki katı olması yönünde de ısrarcı olmalıdırlar.

ulasim-sen-fazla-mesai-ciplak-eylem.jpgDemiryollarında 1 saat fazla mesainin karşılığı olarak demiryolu emekçilerine 1.35 TL’nin ödenmesinin Anayasamıza göre suç olan angarya çalışma ortamının dayatmasıdır. Fazla mesai demiryollarında iki kişinin yapacağı işi bir kişiye yaptırması esnek çalışmaya zorlamadır. Fazla mesai Demiryollarındaki işgücü açığını gizlemektedir. TCDD taşeron sistemi güvencesiz çalışma ve asgari ücretle işçi istihdam edilmesi ileride tüm çalışanlara güvencesiz, sendikasız ve asgari ücretle çalışmanın dayatılacağının bu günden işaretidir.

13.01.2013 tarihinde haber sitelerine düşen bir haberde  Türk Ulaşım-Sen üyesi demiryolu çalışanlarının TCDD Genel Müdürlüğü önünde ağır iş koşullarını, personel sayısının azaltılmasını protesto etmek amacıyla -5 derecede soyunarak eylem yaptıkları duyurulmuştur.

TCDD güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratılması için taşeron sisteminden ve asgari ücretle işçi istihdamından vazgeçmelidir. Kamu Sendikaları demiryollarında fazla mesaisiz, fazla mesaili olacaksa saat ücreti %100 zamlı, iş güvenceli çalışma düzeninin sağlanması için mücadele etmelidirler. Nasıl yapacaklarının örneği demiryolu emekçilerinin mücadele tarihinde mevcuttur, gösteri amaçlı soyunma yerine 1986 eylemliliğinde olduğu gibi mücadeleye soyunmaları yeterli olacaktır.

Kaynaklar:

TCDD 2007-2011 İstatistik Yıllığı

Soner Önal Yüreği Yetenlerin Hikayesi

2.Ulusal Demiryolu Kongresi 1997

14803_326046094167285_1326181274_n.jpg

428165_326046117500616_31651834_n.jpg

gelir-gider-dengesi.jpg

hamton-km-ler.jpg

kar-zarar-tablosu.jpgkazalar.jpgpersonel-sayisi.jpgpersonel-verimlili__i.jpg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu