Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Doktora tezi DEMİRYOLU MİRASI ödül aldı.

Mimarlık Vakfı ve TMMOB – Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2. Türkiye Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi Sonuçlandı.

Afife Batur, Ayla Ödekan ve Günhan Danışma’dan oluşan seçici kurul "Restorasyon Bilim Alanı Raporu" başlığı altında değerlendirmeye alınan 10 eser arasından; Doktora tezleri grubunda Yonca Kösebay Erkan tarafından hazırlanan, "ANADOLU DEMİRYOLU ÇEVRESİNDE GELİŞEN MİMARİ VE KORUNMASI" adlı eser ile Yüksek Lisans ve Araştırma Projeleri grubunda Dilek Maşalı tarafından hazırlanan "BOYABAT’IN GELENEKSEL MİMARİSİNDE ENDÜSTRİ YAPILARI; DEĞİRMENLER VE ŞAMLILAR ÇELTİK FABRİKASI" adlı eser ödüle değer görülmüştür.

Marmaray projesi nedeni ile tahribata uğrayacak olan Haydarpaşa Gebze ve Sirkeci Halkalı arası demiryolu hattının "endüstriyel demiryolu mirası" kapsamında koruma altına alınması için Haydarpaşa Dayanışması bileşenleri tarafından İstanbul Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna yapılan başvuruya Yonca Kösebay Erkan’ın, "ANADOLU DEMİRYOLU ÇEVRESİNDE GELİŞEN MİMARİ VE KORUNMASI" adlı eseri, kaynak olmuştur.

Demiryolu hatlarımızın endüstriyel demiryolu mirası olduğunu ve bu mirasa sahip çıkıp korumamız gerektiğini hatırlatan Yonca KÖSEBAY’ ERKAN’ı www.kentvedemiryolu.com olarak kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Ödül Töreni, Dünya Mimarlık Günü‘nü de kapsayan etkinlikler haftasında, 08 Ekim 2008, Çarşamba günü yapılacaktır.

"Mimarlık Vakfı Müzesi ve Mimarlık Enstitüsü Araştırma Kütüphanesi’nin temel kaynaklarını geliştirmek ve ülkemizde mimarlıkla ilgili olarak yapılmış bağımsız ya da akademik özgün araştırma/tez çalışmalarının, kamuoyuna yaygın tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yapılacak seçkiye, üretim tarihine ilişkin bir kısıtlama olmaksızın, çalışmaları ile katılmak isteyen  eser sahibi tüm araştırmacı mimarların, çalışmalarının bir kopyasını ve özetlerini;…."  diye başlayıp devam eden çağrımıza uyarak gönderilen 42 adet eserin değerlendirilmesi, Seçici Kurullar tarafından yapılan bir dizi toplantı sonucunda tamamlanmıştır.

Bina Bilgisi Temel Alanında 21, Yapı Bilgisi Temel Alanında 3, Mimarlık Tarihi Temel Alanında 6, Restorasyon Temel Alanında 10, Şehir ve Bölge Planlama Temel Alanında 2 özgün çalışma olmak üzere, toplam 42 eser Seçici Kurullar tarafından incelemeye alınmıştır,

Mimarlığın 5 temel alanda yoğunlaşan eselerin bilimsel açıdan incelenmesine yönelik "Seçici Kurullar" olarak MİV yönetim kurulu tarafından Seçici Kurul üyesi olarak görevlendirilen;

Bina Bilgisi bilim alanında:

Semra Aydınlı, Ahmet Tercan, Ayşen Ciravoğlu;

Yapı Bilgisi bilim alanında:

Yıldız Sey, Mete Tapan, Mehmet Küçükdoğu;

Mimarlık Tarihi bilim alanında:

Afife Batur, Ayla Ödekan, Günhan Danışman;

Restorasyon bilim alanında:

Zeynep Ahunbay, Demet Binan, Nadide Seçkin;

Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında:

Semra Atabay, Betül Şengezer, Nilgün Ergun;

Raportörler:
Gül Yücel ve Selin Emir‘den oluşan Seçici Kurullar’ın, her bilim alanı kendi özelinde kriterlerini oluşturacak biçimde, bireysel ve topluca yaptıkları inceleme ve değerlendirmelerin aşağıda yer alan sonuçlarının, kamuyona duyrulmasına karar verilmiştir.

Mimarlık Vakfı

Bilimsel Değerlendirme Raporları – 1

Bina Bilgisi Bilim Alanı Raporu:

Seçici Kurul aşağıda adları yazılı eserleri incelemiştir:

1- Gülçin Pulat Gökmen, "İSTANBUL’UN DEPREME HAZIRLIK SÜRECİNDE MEVCUT GECEKONDU ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE YAŞANABİLİR MEKÂNLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL"

2- Aylin Ayvaz, Gülçin Pulat Gökmen, "ÇOCUKLARIN SANAL ORTAMLARDA NASIL MEKÂNLAR TASARLADIKLARININ ARAŞTIRILMASI"3-

Tülin Vural,    "DEĞİŞEN ÜRETİM VE TÜKETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ALIŞVERİŞ  MERKEZLERİNİN  ANLAMSAL VE MEKÂNSAL DÖNÜŞÜMÜNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ"

4- Pınar Gökbayrak, "DİSİPLİNLERARASILIK VE DİSİPLİNAŞIRILIK ARASINDA MİMARLIK BİLGİSİ"5-

Arzu Çahantimur, "SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞMEYE SOSYO – KÜLTÜREL BİR YAKLAŞIM: BURSA ÖRNEĞİ"

6- Derya Ekim Öztepe, "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE MİMARİ FORM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ"7-

Berna Yaylalı Yıldız, "KENT MİMARİSİ İÇİN YENİ ZEMİNLER: İSTANBUL ÖRNEĞİ"

8- Halil İbrahim Düzenli, "BİR MİMARİ DENEYİM: TRABZON VE SARAJEVO’DA MAHALLE"9-

Zeynep Ebru Yıldızber, "AÇIK VE KAPALI KAMUSAL MEKÂNLARIN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ (TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA)"

10- Melis Cankara, "DİKİLİ – YAHŞİBEY KÖYÜ KONUTLARI ÖRNEĞİNDE MEKÂNSAL  SÜREKLİLİĞİN İNCELENMESİ"11-

Şengül Öymen Gür, Ayhan Bekleyen, "TASARIM KARARLARINI ETKİLEMEDE  İNSAN – ÇEVRE ÇALIŞMALARININ BAŞARISIZLIĞI"

12- Ayhan Bekleyen, Bahar Acar, "KÖYE DÖNÜŞ VE REHABİLİTASYON PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİLEN KONUTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ"13-

Y. Berivan Özbudak, Ayhan Bekleyen, "DİYARBAKIR DİCLE MAHALLESİ KONUTLARINDAN ELDE EDİLEN PATOLOJİK BULGULAR"

14- Ayhan Bekleyen, "MİMARİ YÜZEYİ BİÇİMLENDİREN DİYALEKTİĞİN KARŞIT TEZLERİ: MİNİMALİZİM VE MAKSİMALİZM"15-

Ayhan Bekleyen, Neslihan Dalkılıç, "MODERNİTE İLE YERELİN BİRLEŞTİRİLMESİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ): GEÇMİŞTE İKİLİME GÖRE BİÇİMLENDİRİLEN YÖRESEL YAŞAM ALANLARINDAN GELECEKTEKİ KONUT TASARIMLARINA TAŞIMALAR YAPILABİLİR Mİ?"

16- Ahmet Verdil, "MEKÂN VE DAVRANIŞ TEORİLERİ ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARI HAKKINDA MEKÂNSAL DİZİM İLE ELDE EDİLEN TASARIMASL DÜŞÜNCE SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"17-

Birgül Hamzaoğlu, "KONUT VE YAKIN ÇEVRESİNİN MEKÂNSAL OLUŞUMUNDA GÖÇ SONUCU ORTAYA ÇIKAN  SOSYO KÜLTÜREL DEĞİŞMEYE BAĞLI OLARAK YEREL KÜLTÜRÜ YAŞATAN VE GERÇEK İHTİYAÇLARI KARŞILAYAN BİR MODELİN BİGADİÇ ÖRNEĞİ DÜZEYİNDE İNCELENMESİ"

18- Ruşen Yamaçlı, Ayşegül Özen, Leyla Y. Tokman, "MEKÂN TASARIMINDA ÇAMURLA  ÜÇÜNCÜ BOYUT VE ESTETİK ARAYIŞI"19-

Leyla Y. Tokman "ÇAĞDAŞ EĞİTİMİN VAZGEÇİLMEZ YAPITAŞLARI: MÜZE BİNALARI" 20- Ruşen Yamaçlı, Leyla Y. Tokman, "TASARIMDA "DOĞA" NIN ETKİN REHBERLİĞİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SU SPORLARI MERKEZİ"

21- S. Zeynep Dinler, " YÜKSELEN MİMARLIKLAR VE (YENİLİK OLGUSU İLE İLİŞKİSİ İÇİNDE) GETİRDİKLERİ AÇILIMLAR

 

DEĞERLENDİRMELERİN SONUCU:

Seçici Kurul 3 araştırma, 2 doktora tezi, 8 yüksek lisans tezi ve 8 makalelerden oluşan eserleri kategorilerinin farklı olması nedeniyle her bir kategoriden eser/eserleri aşağıda belirtildiği gibi ödüle değer görmüştür.

Tülin Vural  tarafından hazırlanan, DEĞİŞEN ÜRETİM VE TÜKETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN  ANLAMSAL VE MEKÂNSAL DÖNÜŞÜMÜNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ adlı doktora çalışmasını;

Pınar Gökbayrak tarafından hazırlanan, DİSİPLİNLERARASILIK VE DİSİPLİNAŞIRILIK ARASINDA MİMARLIK BİLGİSİ ve Melis Cankara tarafından hazırlanan DİKİLİ – YAHŞİBEY KÖYÜ KONUTLARI ÖRNEĞİNDE MEKÂNSAL  SÜREKLİLİĞİN İNCELENMESİ  adlı yüksek lisans çalışmalarını;

Şengül Öymen Gür, Ayhan Bekleyen tarafından hazırlanan TASARIM KARARLARINI ETKİLEMEDE  İNSAN – ÇEVRE ÇALIŞMALARININ BAŞARISIZLIĞI adlı kitap içinde bölümü; özgün kurgusu, dili ve yöntemi nedeniyle ödüle değer görmüştür.

Seçici Kurul ayrıca Tülin Vural  tarafından hazırlanan, DEĞİŞEN ÜRETİM VE TÜKETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN  ANLAMSAL VE MEKÂNSAL DÖNÜŞÜMÜNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ  adlı doktora çalışmasını öncelikle basılmasını önermektedir.

 

SEÇİCİ KURUL:

Semra Aydınlı, Ahmet Tercan, Ayşen Ciravoğlu

RAPORTÖRLER:
Gül Yücel, Selin Emir


Bilimsel Değerlendirme Raporları – 2

Yapı Bilgisi Bilim Alanı Raporu:

Seçici Kurul aşağıda adları yazılı eserleri incelemiştir:

1- Genco Berkin, "SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ İÇİN PİRİNÇ ÇELTİĞİ KABUK KÜLÜNDEN ÜRETİLEN ISI KORUNUMLU CAM YAPI MALZEMESİ" 2- Aygün Atasoy,  İKİ KATLI KONUT YAPILARINDA HAFİF BETON BLOK, HAFİF BETON PANEL VE HAFİF ÇELİK KULLANIMININ İRDELENMESİ"

3- Ercan Hoşkara, "ÜLKESEL KOŞULLARA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIM İÇİN  STRATEJİK YÖNETİM MODELİ"


DEĞERLENDİRMELERİN SONUCU:

Ercan Hoşkara tarafından hazırlanan, "ÜLKESEL KOŞULLARA UYGUN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIM İÇİN  STRATEJİK YÖNETİM MODELİ" adlı doktora tezi, konusunun güncelliği, uygulanabilir bir model oluşu, kaynaklara hâkimiyeti, bilimsel yönü ve sistematik bir biçimde anlatımı, bilimsel çalışmanın gereklerini yerine getirmesi dolayısıyla ödüle değer görülmüştür.

SEÇİCİ KURUL:

Yıldız Sey, Mete Tapan, Mehmet Şener Küçükdoğu

RAPORTÖRLER:
Gül Yücel, Selin Emir

Bilimsel Değerlendirme Raporları -3

Mimarlık Tarihi Bilim Alanı Raporu:

Seçici Kurul aşağıda adları yazılı eserleri incelemiştir:

1- Levent Şentürk , "MODULOR’UN BEDENİ MODERN MİMARLIKTA HEGOMONİK ERİLLİĞİN  VE BİYOPOLİTİKANIN BİR ELEŞTİRİSİ – LE CORBUSIER’ NİN EVRENSELCİ  AYGITININ ELEŞTİREL OKUMASI"

2- Christopher S. Wilson,  " REMEMBERING AND FORGETTING IN THE FUNERARY ARCHITECTURE OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: THE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF NATIONAL MEMORY /MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DEFİN YAPILARINDA ANIMSAMA VE UNUTMA; MİLLİ BELLEĞİN İNŞAASI VE SÜRDÜRÜLMESİ"3-

Gözde Karagöz, "DOĞAYA ÖYKÜNME; ART NOUVEAU MİMARLIĞI"

4- Fatma İpek Ek, "AŞKIN ARKEOLOJİ: PİRANESİ’NİN DESENLERİNDE TARİH VE MİMARLIK"5-

Feray Maden, " DEKONSTRÜKTİVİST MİMARLIK VE HİPER-TARİHSELCİLİK ARASINDA: DANIEL LIBESKIND VE TÜRK MİMARLAR"

6- Ceren Sarıalioğlu, "HİSTORİYOGRAFİK BİR SORUNSAL OLARAK: "TÜRK EVİ" (1928-1995)

 DEĞERLENDİRMELERİN SONUCU:

Christopher S. Wilson tarafından  hazırlanan, "REMEMBERING AND FORGETTING IN THE FUNERARY ARCHITECTURE OF MUSTAFA KEMAL ATATÜRK: THE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF NATIONAL MEMORY / MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DEFİN YAPILARINDA ANIMSAMA VE UNUTMA; MİLLİ BELLEĞİN İNŞAASI VE SÜRDÜRÜLMESİ" adlı doktora tezi, kavramsal yaklaşımındaki tutarlılık, alan seçiminde ve konuyu irdelemesindeki özgünlük, tez yazımında akademik kurallara gösterilen dikkat, geniş bir kaynakçaya temellendirilmesi ve sonraki çalışmalar için kaynak niteliği taşıması açısından ödüle değer görülmüştür.

SEÇİCİ KURUL:

Afife Batur, Ayla Ödekan, Günhan Danışman

RAPORTÖRLER:
Gül Yücel, Selin Emir

 

Bilimsel Değerlendirme Raporları – 4

Restorasyon Bilim Alanı Raporu:

Seçici Kurul aşağıda adları yazılı eserleri incelemiştir:

1- Nesrin Mumcu, "HACI BEŞİR AĞA DARÜLHADİSİNİN KORUMA UYGULAMASI SORUNLARI ÜZERİNE BİR  DEĞERLENDİRME"

2- Dilek Maşalı,    "BOYABAT’IN GELENEKSEL MİMARİSİNDE ENDÜSTRİ YAPILARI; DEĞİRMENLER VE ŞAMLILAR ÇELTİK FABRİKASI"3-

Doğan Konuk, "KADIKÖY ÇARŞI HAMAMI ÇALIŞMASI"

4- Fatma Sedes, " EMİNÖNÜ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, HÜRREM SULTAN, MİMAR SİNAN TÜRBELERİ VE HAZİRE ALANLARININ TESBİT RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI"5-

Sevda Balkan "KAPILAR VE İZLERİ"

6- Yusuf Utkaner, "HEREKE FABRİKA-İ HÜMAYUNU’NUN MİMARİ ANALİZİ VE KORUMA ÖNERİLERİ"7-

Ayten Erdem,  "GÖYNÜK TARİHSEL SİTİ, DİNİ VE SİVİL MİMARLIK ÜRÜNLERİ, KORUMA SORUNLARI VE YENİ YAPILANMA KOŞULLARI"

8- Özlem Tanış,   "GERMİR KİLİSELERİ VE PANAGİA ‘KİMİSİS-TİS THEOTOKU’ KİLİSESİNİN GÜNÜMÜZ KOŞULLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ"9-

Yonca Kösebay Erkan, "ANADOLU DEMİRYOLU ÇEVRESİNDE GELİŞEN MİMARİ VE KORUNMASI"

10- Gamze Kaymak, "ANTALYA’DAKİ CUMANIN CAMİİ’NİN YAPI TARİHİ, BİZANS KÖKENİ, RÖLEVE-YAPI ANALİZİ-ANIT KORUMA VE BAKIMI"

 

DEĞERLENDİRMELERİN SONUCU:

Katılan eserler doktora, yüksek lisans tezi, araştırma projesi, restorasyon projesi raporu, özel belgeleme çalışmaları olarak geniş bir yelpaze içinde yer almaktadır.
Jüri değerlendirmesinde, sunulan eserler Doktora ile Yüksek Lisans ve Araştırma Projesi olmak üzere iki farklı grupta ele alınmıştır. Eserler özgünlük, içeriğinin kapsam zenginliği, alana katkı, kaynaklara hakimiyet ve  yararlanılan kaynaklara referans verilmesi yönlerinden incelenerek değerlendirilmiştir. Doktora tezleri grubunda Yonca Kösebay Erkan tarafından hazırlanan, "ANADOLU DEMİRYOLU ÇEVRESİNDE GELİŞEN MİMARİ VE KORUNMASI" adlı eser ile Yüksek Lisans ve Araştırma Projeleri grubunda Dilek Maşalı tarafından hazırlanan "BOYABAT’IN GELENEKSEL MİMARİSİNDE ENDÜSTRİ YAPILARI; DEĞİRMENLER VE ŞAMLILAR ÇELTİK FABRİKASI" adlı eser ödüle değer görülmüştür.

SEÇİCİ KURUL:

Zeynep Ahunbay, Demet Binan, Nadide Seçkin

RAPORTÖRLER:
Gül Yücel, Selin Emir

Bilimsel Değerlendirme Raporları- 5

Şehir ve Bölge Planlama Bilim Alanı Raporu:

Seçici Kurul aşağıda adları yazılı eserleri incelemiştir:

1- Beser Oktay, "A MODEL FOR MEASURING THE LEVEL OF SUSTAINABILITY OF HISTORIC URBAN QUARTERS : COMPERATIVE CASE STUDIES OF KYRENIA OF FAMAGUSTA, NORTH CYPRUS" 2- Mukaddes Faslı, "A MODEL FOR SUSTAINING CITY IDENTITY, CASE STUDY: LEFKOŞE (NIKOSIA) IN NORTH CYPRUS"

DEĞERLENDİRMELERİN SONUCU:

Eserler özgünlük, kavramsal tutarlılık ve içselleştirme, şehircilik kapsamı içinde kalma ve yenilikçilik açılarından irdelenmiştir. 2. Mimarlık Araştırmaları seçkisine  ŞBP dalında iki eser katılmış olup her ikisi de doktora çalışmasıdır. Mukaddes Faslı ‘nın "A MODEL FOR SUSTAINING CITY IDENTITY, CASE STUDY: LEFKOŞE (NIKOSIA) IN NORTH CYPRUS" adlı eseri kavramsal tutarlılığı olan sistematik kapsamlı bir envanter ve analiz çalışması olup, bundan sonraki çalışmalara temel oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle ödüle değer görülmüştür.

 

SEÇİCİ KURUL:

Semra Atabay, Betül Şengezer, Nilgün Ergun

RAPORTÖRLER:
Gül Yücel, Selin Emir

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com